Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Justitie Sambata 30 Mai 2020 - 8866 vizitatori azi
Chemarea persoanelor fizice pentru prestari de servicii in interes public.

In incercarea de a combate raspandirea virusului Sars-CoV-2, la data de 15 aprilie 2020 prin Decretul nr. 240/2020 a fost prelungita starea de urgenta pe teritoriul Romaniei pentru o perioada de inca 30 de zile. In randurile ce urmeaza vom analiza dispozitiile art. 87 din Decretul nr. 240/2020, cu precadere in ceea ce priveste posibilitatea institutiilor si autoritatilor publice de a dispune chemarea persoanelor fizice pentru prestari de servicii in interes public.

 In conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Decretul nr. 240/2020 "La solicitarea institutiilor si autoritatilor publice centrale si locale beneficiare, autoritatile imputernicite de lege pregatesc si efectueaza rechizitii de bunuri si chemarea persoanelor fizice pentru prestari de servicii in interes public, necesare prevenirii si combaterii COVID-19, in conditiile Legii nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public."

 "In continuare vom incerca sa oferim raspunsuri la o serie de intrebari care se intrevad in ceea ce priveste chemarea persoanelor fizice pentru prestari de servicii in interes public, asa cum este ea reglementata prin Legea nr. 132/1997 si normele metodologice de punere in aplicare a Legii nr. 132/1997 cuprinse in Hotararea de Guvern nr. 219/2005." Alina Tiocan, avocat Iordachescu & Asociatii.

 

  1. 1.      Cine poate fi chemat pentru prestari de servicii in interes public? 

 Pot fi chemate pentru prestari de servicii in interes public persoanele apte de munca, in varsta de 16-60 de ani in cazul barbatilor si de 16-55 de ani in cazul femeilor. De asemenea, pot fi chemati si specialisti precum: medicii, inginerii, subinginerii, tehnicienii, economistii, farmacistii, asistentii medicali, etc.. Pentru aceste categorii de persoane limita maxima de varsta este de 65 de ani pentru barbati si de 60 de ani pentru femei. Peste aceste limite, persoanele pot fi chemate doar la cererea lor.

 Apreciem ca prevederile legale enuntate mai sus se vor aplica cu precadere personalului medical, atat de necesar in lupta pentru stoparea raspandirii virusului. In ceea ce priveste personalul medical sunt de mentionat si dispozitiile art. 56 alin. (1) din Decretul nr. 240/2020 conform carora termenele de preaviz in cazul demisiei nu incep sa curga sau se suspenda pe intreaga durata a starii de urgenta.

 

2. Exista categorii de persoane fizice care pot fi exceptate de la prestarea de servicii in interes public? 

 Conform art. 32 din Legea nr. 132/1997 sunt scutite de prestari de servicii in interes public: a) persoanele lipsite total de capacitate de munca; b) persoanele lipsite partial de capacitate de munca, daca aceasta le face inapte desfasurarii activitatii pentru care au fost chemate; c) femeile insarcinate, incepand din luna a 5-a de sarcina; d) persoanele care au in ingrijire copii, parinti, frati sau surori, lipsiti total sau partial de capacitate de munca, cand prezenta lor este absolut necesara; e) persoanele care au in ingrijire copii sub varsta de 8 ani; f) persoanele mobilizate la locul de munca; g) persoanele care fac parte din misiunile diplomatice sau din oficiile consulare, acreditate in Romania, precum si alte persoane straine scutite in virtutea unor acorduri internationale la care Romania este parte. Organele sanitare competente vor certifica situatiile prevazute la literele a), b), c) si d).

 

3. Cine poate dispune chemarea persoanelor fizice pentru prestarea de servicii in interes public? 

 Chemarea persoanelor fizice pentru prestari de servicii in interes public se face de catre centrele militare. Instiintarea persoanelor fizice despre prestarile de servicii in interes public la care sunt chemate se face prin ordin de chemare individual sau colectiv. 

 

4. Ce mentiuni trebuie sa cuprinda ordinul de chemare? 

 Pentru ca ordinul de chemare sa indeplineasca conditiile de legalitate se impune sa cuprinda urmatoarele mentiuni:

a) denumirea autoritatii militare emitente si a unitatii beneficiare;

b) temeiul legal al chemarii;

c) numele, prenumele si domiciliul persoanei chemate;

d) termenul si locul unde trebuie sa se prezinte.

Ordinul de chemare al salariatilor va fi expediat la locul de munca al acestora, iar pentru celelalte persoane fizice acesta va fi transmis de catre autoritatile administratiei publice locale, prin unitatea de politie pe raza careia persoana domiciliaza sau isi are resedinta.

 

5. Unde isi vor desfasura activitatea persoanele chemate? 

 De regula, persoanele chemate isi vor desfasura activitatea in localitatile de domiciliu sau resedinta. Cu toate acestea, pot exista si exceptii, acestea fiind nevoite sa se deplaseze in alte localitati. Intr-o atare ipoteza, cheltuielile de transport, cazare si hrana vor fi suportate de unitatile beneficiare.

 

6. Care este cuantumul retributiei cuvenite pentru munca prestata? 

 Dupa cum reiese din textul art. 87 alin. (2) din Decretul nr. 240/2020, plata prestarilor de servicii in interes public se efectueaza la nivelul stabilit prin sistemul de salarizare a personalului contractual din sectorul bugetar. In cazul in care activitatea prestata nu poate fi asociata unei functii existente in sistemul de salarizare a personalului contractual din sectorul bugetar, plata se face la nivelul unei functii similare, stabilita de beneficiar, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.

 

7. Ce repercursiuni poate avea refuzul persoanelor fizice de a nu presta serviciile pentru care au fost chemate? 

 Absenta nejustificata sau refuzul persoanelor fizice legal chemate pentru a presta servicii in interes public, savarsite in timpul starii de urgenta, poate antrena raspunderea penala, iar in conformitate cu dispozitiile art. 34 alin. (2) din Legea 132/1994 se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

 

8. Exista vreo procedura de contestare a ordinului de chemare a persoanelor fizice pentru prestari de servicii in interes public? 

 In legislatia indicata nu se prevede vreo procedura de contestare a ordinului de chemare a persoanelor fizice, aspect ce ridica serioase suspiciuni asupra modului efectiv de a cenzura abuzurile de putere. Cu toate acestea, apreciem ca astfel de derapaje din partea autoritatilor statului pot fi sanctionate pe calea unei actiuni in instanta, fiind aplicabile termenele si conditiile special prevazute de legea contenciosului administrativ. Inainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau sau intr-un interes legitim, printr-un act administrativ unilateral, trebuie sa solicite autoritatii publice emitente, in termen de 30 de zile de la data comunicarii actului, revocarea, in tot sau in parte, a acestuia. In cazul unui raspuns nesatisfacator precum si in lipsa unui raspuns, persoana vatamata poate sesiza instanta de contencios administrativ.

 

0 comentarii1008 vizualizări22 aprilie 2020
rss 2.0
rss 2.0