Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Justitie - Drept Sambata 28 Noiembrie 2020 - 13574 vizitatori azi
Procedura solutionarii dosarelor de despagubiri aferente imobilelor preluate abuziv de regimul comunist.

Modificarile aduse de Legea nr. 22/2020. Cluj-Napoca, 24aprilie 2020: "In contextul actual al instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, ale carei efecte negative se resimt cu preponderenta in economie, dar si in piata imobiliara, previzionam ca, prin aceasta noua optica legislativa, se va ajunge in situatia in care cuantumul despagubirilor stabilite prin deciziile de compensare prin puncte ce vor fi emise in anii urmatori (cu predilectie in 2021-2022), va fi mai redus in comparatie cu situatia in care cuantumul despagubirilor s-ar fi calculat, in continuare, prin raportare la grila notariala aferenta anului 2013." afirma Andreea Sichitiu, avocat Iordachescu & Asociatii

 In vederea asigurarii celor mai potrivite modalitati de acordare a unor despagubiri echitabile si, in mod rezonabil, proportionale cu prejudiciul suferit de persoanele care au fost supuse masurilor abuzive ale regimului comunist, legiuitorul a introdus un nou mecanism, unitar si previzibil, de evaluare a imobilelor preluate abuziv, prin Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, in vederea finalizarii intr-un mod eficient, a procesului de restituire a acestora, cu respectarea principiului echitatii si al justului echilibru intre interesul particular al persoanelor indreptatite (fostii proprietari deposedati de bunurile lor) si interesul general al societatii.

 Actualul cadru normativ cu caracter reparatoriu reprezentat de Legea nr. 165/2013 a reunit procedurile administrative si mecanismul de restituire instituite de reglementarile anterioare cu caracter reparator, incepand cu Legea nr. 18/1991 a fondului funciar si, apoi, continuand cu Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 si Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente.

 De la intrarea in vigoare a Legii nr. 165/2013, aceasta a suferit o serie de modificari de continut si optica legislativa, care si-au pus amprenta asupra cuantumului despagubirilor acordate de stat persoanelor indreptatite, cea mai recenta modificare fiind adusa prin Legea nr. 22 din 18.03.2020 pentru modificarea Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania si pentru completarea articolului 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania.

 La o prima analiza a Legii nr. 22/2020, constatam ca a intervenit o modificare a opticii legiuitorului din perspectiva grilei notariale de referinta avute in vedere la evaluarea imobilului care face obiectul deciziei de compensare prin puncte, fiind preferata grila notariala valabila la data emiterii deciziei de catre Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor (C.N.C.I.), in detrimentul grilei notariale valabile la data intrarii in vigoare a Legii nr. 165/2013, respectiv 20 mai 2013.

 "In acest context, in conditiile in care grilele notariale din 2020 aduc schimbari nu numai cu privire la valoare, ci si cu privire la zonari, corectii si alti coeficienti de calcul al suprafetelor, apreciem ca interventia legiuitorului vine in sprijinul persoanelor indreptatite, intrucat, ca urmare a aplicarii noilor grile notariale, exista posibilitatea determinarii unui cuantum mai mare al despagubirilor ce se cuvin persoanelor indreptatite." este de parere Andreea Sichitiu, avocat Iordachescu & Asociatii.

  In continuare, constatam ca legiuitorul a abrogat prin Legea nr. 22/2020 prevederea conform careia evaluarea se face "in considerarea caracteristicilor tehnice ale imobilului si a categoriei de folosinta la data preluarii acestuia" din cuprinsul art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013, astfel cum acesta era in vigoare in urma modificarii aduse prin Legea nr. 111/2017 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele masuri pentru finalizarea activitatilor cuprinse in contractele incheiate in cadrul Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucuresti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

 In ceea ce priveste cele doua modificari mentionate mai sus, observam prin raportare la  expunerea de motive ce a stat la baza adoptarii Legii nr. 22/2020, faptul ca initiatorii acesteia au motivat necesitatea schimbarii grilei notariale de referinta avuta in vedere la momentul evaluarii imobilului preluat abuziv, insa, au omis sa motiveze si necesitatea inlaturarii sintagmei privind evaluarea imobilului prin raportare la caracteristicile tehnice si categoria de folosinta la data preluarii acestuia.

 Mai mult decat atat, observam ca, initiatorii Legii nr. 22/2020 nu au reglementat, asa cum ar fi fost indicat si chiar necesar, criteriile si momentul de la care aceste criterii vor fi luate in considerare in procesul evaluarii imobilelor preluate abuziv, motiv pentru care, apreciem ca prin aceasta omisiune ne aflam in situatia unui vid legislativ, care va genera in practica instantelor de judecata solutii de interpretare si aplicare diferite ale Legii nr. 165/2013 (in forma modificata prin Legea nr. 22/2020).

 In vederea determinarii implicatiilor practice ale modificarilor enuntate mai sus, apreciem a fi necesara o scurta trecere in revista a celor mai importante forme ale art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013, precum si a unor decizii de speta pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la interpretarea si aplicarea acestuia, dupa cum urmeaza:

 La momentul publicarii (20 mai 2013), art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013, avea urmatorul continut: "evaluarea imobilului ce face obiectul deciziei se face prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi de catre Secretariatul Comisiei Nationale si se exprima in puncte. Un punct are valoarea de un leu.";

  • Prin Decizia nr. 80 din 12 noiembrie 2018 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie in interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 (in forma mentionata mai sus) s-a stabilit ca "este lipsit de relevanta faptul ca forma initiala a art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 nu prevedea expres faptul ca evaluarea imobilului trebuie sa aiba in vedere caracteristicile tehnice ale imobilului si categoria de folosinta de la momentul preluarii, intrucat, chiar din momentul edictarii sale, scopul Legii nr. 165/2013 a fost acela de a asigura echivalenta valorica a bunului preluat abuziv si, de aceea, modalitatea de evaluare a imobilului inscrisa in cuprinsul art. 21 alin. (6), in forma anterioara modificarii aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2016, nu poate avea semnificatia urmarita de legiuitor decat prin prisma analizarii caracteristicilor tehnice si categoriei de folosinta a imobilului de la momentul preluarii abuzive".
  • In forma modificata prin Legea nr. 111/2017, art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 avea urmatorul continut: "evaluarea imobilului ce face obiectul deciziei se face prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrarii in vigoare a Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, in considerarea caracteristicilor tehnice ale imobilului si a categoriei de folosinta la data preluarii acestuia, si se exprima in puncte. Un punct are valoarea de un leu";
  • In forma modificata prin Legea nr. 22/2020, art. 21 alin. (6) din Legea 165/2013 are urmatorul continut: "evaluarea imobilului care face obiectul deciziei se face prin utilizarea grilei notariale valabile la data emiterii deciziei de catre Comisia Nationala si se exprima in puncte. Un punct are valoarea de un leu."

 Prin raportare la solutiile ce au fost pronuntate de-a lungul timpului de instantele de judecata, cu predilectie, prin raportare la rationamentul Inaltei Curti de Casatie si Justitie expus in cuprinsul Deciziei nr. 80/2018 (care isi gaseste, in mare parte, aplicabilitatea in contextul actual), apreciem ca, C.N.C.I. va continua sa aiba in vedere caracteristicile tehnice si categoria de folosinta avute de imobilele evaluate la data preluarii acestora, chiar si in lipsa mentinerii exprese a acestor caracteristici in cuprinsul articolului 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013, intrucat, daca facem abstractie de schimbarea grilei de referinta, putem spune ca Legea nr. 22/2020 a readus alineatul 6 al art. 21 la forma avuta la momentul publicarii Legii nr. 165/2013 in Monitorul Oficial.

 Or, acest fapt poate genera solutii diametral opuse in practica instantelor judecatoresti chemate sa cenzureze masurile ce vor fi dispuse de C.N.C.I. in privinta dosarelor solutionate in baza Legii nr. 165/2013, incepand cu intrarea in vigoare a Legii nr.  22/2020 (21.03.2020).

 Avand in vedere provocarea juridica actuala, ce este rezultatul omisiunii legiuitorului in reglementarea unor criterii obiective si a momentului de la care aceste criterii ar trebui sa fie luate in considerare in procesul stabilirii despagubirilor cuvenite, apreciem ca, instantele de judecata pot fi determinate, prin maiestria profesionala a avocatului, sa pronunte solutii de speta inovatoare, prin care sa se aiba in vedere caracteristicile tehnice ale imobilului de la data emiterii deciziei de catre C.N.C.I., aspect care, nu ar fi fost posibil anterior modificarii Legii nr. 165/2013 prin Legea nr. 22/2020.

0 comentarii3311 vizualizări24 aprilie 2020
rss 2.0
rss 2.0