Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Sport Marti 25 Februarie 2020 - 5592 vizitatori azi
Sportul de performanta judetean. Pregatirea taberelor de vara.

1.Sportul de performanta judetean (rezultate si preocupari).Programe nationale de utilitate publica in domeniul sportului. 1. Programul "Promovarea sportului de performanta". Scop: organizarea, administrarea si dezvoltarea unor activitati sportive in vederea cresterii nivelului de performanta.

 

Obiective fundamentale: asigurarea conditiilor de selectie si pregatire ale sportivilor, participarea la competitii interne si internationale si organizarea de actiuni si manifestari sportive, educarea permanenta in si prin sport.

Subprograme :

a) Subprogramul "Pregatire sportiva";

b) Subprogramul "Calendar sportiv national"

c) Subprogramul "Calendar sportiv international"

 2. Programul "Sportul pentru toti"

 Scop: cultivarea sportului pentru sanatate, educatie si recreere

Obiective fundamentale: cresterea gradului de participare a populatiei de toate categoriile in activitatile de practicare libera a exercitiului fizic intr-un mediu curat si sigur, individual sau in grup, organizat ori independent.

 3. Programul "Intretinerea, functionarea si dezvoltarea bazei materiale sportive"

 Scop: asigurarea conditiilor optime de desfasurare a activitatii de pregatire si competitionale, cu prioritate pentru loturile olimpice si nationale.

 

Obiective fundamentale : intretinerea si modernizarea bazei materiale sportive ce deserveste sportul sub toate aspectele lui si dezvoltarea acestuia prin constituirea unor baze sportive atat in mediul rural cat si in mediul urban.

Rezultate

Rezultatele obtinute de sportul de performanta judeteanin anul 2014 se inscriu in nota obisnuita, in care sportivii nostrii reprezentativi evolueaza in competitiile nationale si internationale la care participa. Pentru eficienta si simplitate am anexat rezultatele obtinute in anexe. Am considerat deasemenea util, pentru comparatie, sa anexez si rezultatele obtinute in anul 2013, anul 2012, an atipic fiind anul in care s-au desfasurat intrecerile Jocurilor Olimpice, editia de vara, Londra 2012, precum si evolutia principalilor indicatori ai sportuluide performanta pe perioada 1998-2011.

Preocupari

In strategia judeteana de dezvoltare a activitatilor sportive sunt prioritare 2 obiective:

            - Realizarea unui Centru de Educatie Alternativa si Agrement la Colibita;

            - Demararea in cadrul Centrului de Excelenta Bistrita a unui Centru de zi pentru prescolari si scolari de varsta mica.

            Prin realizarea Centrului de Educatie Alternativa si Agrement la Colibita se creaza premisele exploatarii unui potential imens pentru sportul de performanta. In acelasi timp realizarea obiectivului este benefic si pentru sporturile extreme si pentru agrement in special pentru segmentul de varsta tineret. Nu in ultimul rand este vorba si de  realizarea unui plan de venituri consistent care ar diminua considerabil dependenta fata de subventii care sunt, parca, din ce in ce mai mici.

            Centrul de zi pentru prescolari si scolari de varsta mica este un proiect mai vechi al Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Bistrita-Nasaud. O parte din aparatura specifica a fost achizitionata in anul 2012 si in cursul anului 2013 spatiul a devenit functional. Este nevoie de aparatura specifica in valoare de aproximativ 90000-100000 lei si de 25000-30000 lei pentru sustinerea activitatilor pe primii 2 ani. Incepand cu anul 3 de functionare influentele asupre bugetului se estimeaza ca vor fi pozitive.

            Activitatile din cadrul Centrului de zi pentru prescolari sunt asemanatoare cu cele desfasurate intr-o gradinita, spre exemplu, cu program sportiv. Aici se vor desfasura activitati de dezvoltare a calitatilor motrice, in special a calitatilor motrice coordinative atat de controversate in literatura de specialitate. Doar pentru acest motiv si proiectul nstru isi aduce o cotributie valoroasa la cercetarea in domeniul sportului. Pana la cercetare este vorba de sanatate si dezvoltare armonioasa, de dezvoltarea unor calitati motrice pe care profesorii/antrenorii din sportul de performanta nu mai au timp sa le abordeze sistematic. Vorbim deasemenea despre selectie in ramurile de sport in care selectia se face la varste mici (gimnastica artistica, gimnastica ritmica, natatie, etc.) si vorbim deasemenea de efecte benefice cumulative pe termen lung asupra beneficarilor directi ai programului. Spatiile Centrului poate gazdui si clasa 0 a Liceului cu Program Sportiv. 

 

Programele Ministerului Tineretului si Sportului in domeniul tineretului -2014 

1. Programul de centre de tineret - P1

Scop: Dezvoltarea si diversificarea ofertei de servicii si programe pentru tineret.

Obiectiv: Crearea infrastructurii specifice serviciilor si programelor pentru tineret.

Tipuri de proiecte: cursuri/stagii; seminarii; concursuri; cinemateci/ videoteci; banci de date; biblioteci electronice; pagini WEB; sesiuni/campanii informative; schimburi de experienta; servicii de consiliere; servicii de consultanta; expozitii; targuri;  activitati sportive, activitati culturale; mese rotunde; conferinte; ateliere de lucru, marcarea unor evenimente;  editari; tiparituri; multiplicari; inscriptionari etc.

2. Programul de sustinere a actiunilor de tineret - P2

Scop: Realizarea  masurilor de sustinere in domeniul tineretului.

Obiectiv: Dezvoltarea si diversificarea de actiuni de tineret.

Proiecte eligibile: stagii / cursuri;  concursuri; tabere; festivaluri; campanii; caravane; expozitii; targuri; manifestari sportive si  turistice; cluburi de tineret; seminarii; simpozioane; mese rotunde; dezbateri; conferinte; centre de resurse; banci de date; biblioteci electronice; conferinte de presa; pagini WEB; evenimente, intalniri de lucru; ateliere de lucru; schimburi internationale de tineret; reprezentari internationale  etc.

 

Nota: Taberele nationale si tematice, proiecte proprii si /sau in parteneriat ale DJTS/DSTMB se vor derula dupa o metodologie specifica.

3. Programul de cercetare sociala in domeniul tineretului - P3

Scop: Cunoasterea tendintelor in evolutia sociala a tineretului, in vederea fundamentarii politicilor in domeniu.

Obiectiv: Evaluarea relatiei dintre nevoile tinerilor si politicile de tineret.

Proiecte eligibile: lucrari de cercetare, proiecte de fundamentare, elaborare, implementare, monitorizare si evaluare a strategiilor, programelor si actiunilor de tineret; analiza documentara; analiza cantitativa (statistica); analiza calitativa; sondaj de opinie; focus-grup; interviu focalizat; studiu de caz etc.

4. Programul pentru dezvoltarea si diversificarea ofertei de servicii si programe pentru tineri, in special studenti - P4

Scop: Dezvoltarea ofertei de servicii si programe pentru studenti.

Obiectiv:Dezvoltarea si diversificarea de actiuni pentru studenti.

Proiecte eligibile: stagii / cursuri;  concursuri; tabere; festivaluri; cinemateci/ videoteci; campanii; caravane; expozitii; targuri; manifestari sportive si  turistice; cluburi de tineret; seminarii; simpozioane; mese rotunde; conferinte; centre de resurse; banci de date; biblioteci electronice; conferinte de presa; pagini WEB; evenimente etc.

 

2. Pregatirea taberelor de vara

Fisa de prezentare si declaratie

Date generale:

Denumirea unitatii: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Bistrita-Nasaud, str.Parcului, nr.1, tel/fax:0236.231470;

Amplasament: Centrul de Agrement Sangeorz-Bai, str.Lalelelor,nr.9 (accesul se face din DN 17 s, Nasaud - Sangeorz-Bai;

Profilul de activitate: Cod CAEN - 5520; tabere - activitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata, agrement si alimentatie publica;

Forma de proprietate: de stat - Ministerul Tineretului si Sportului, cu drept de administrare Directia Judeteana pentru Sport si Tineret  Bistrita-Nasaud;

Regim de lucru: Permanent 24 ore/zi; 90 zile/an cazare si masa; 8 ore/zi; 365 zile/an pentru personal angajat;

Functionare: functioneaza in baza H.G. 776 din 28.07.2010;

Date specifice activitatii:

Activitatea desfasurata: activitati de cazare pentru grupuri in tranzit; activitati cultural recreative pentru tineri;

Dotari: cladire in regim de inaltime P+2 care cuprinde urmatoarele spatii :  

Sala de mese si bucataria - 104 mp; Magazii alimente si materiale - 80 mp; Club - 80 mp; Sala internet - 30 mp; Sala sedinte - 25 mp.

Dotari bloc alimentar:  Masina de gatit; Masina de spalat vase; Masina de curatat legume; Plita pentru friptura; Agregate frigorifice.

Dotari dormitoare: aparat TV in fiecare dormitor; Centrala termica plus 2 rezervoare cu capacitate 5000 l (amplasate suprateran imprejmuite cu tarc de protectie;

 

Mijloace de transport: 2 autoturisme; 1 microbus

Bilantul de  materiale: Gas propan (un consum de aproximativ 1500 l/ luna; aprovizionarea se face dupa necesitati, de regula in transe de 2000-3000 l); Alimente (aprovizionarea se face in ambalaj propriu de catre furnizori).

Utilitati: Servicii apa-canal (contract cu SC Aquabis SA - Bistrita); Servicii salubrizare (contract cu Primaria Sangeorz - Bai); Energie electrica (furnizor SC Electrica SA cu un consum estimat de 3500-4000 kw/ora/luna).

Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu:

Protectia calitatii apelor:  Alimentarea cu apa se face de la reteaua orasului-consumul de apa fiind de aproximativ 350 - 400 mc / luna;

Sursele de ape uzate si compusii acestor ape: apa uzata provine de la bucatarie si grupurile sanitare evacuarea facandu-se la reteaua de        canalizare (conform buletinului de analize nr.243/30.04.2010 nu             sunt inregistrate depasiri la indicatorii determinanti, respectiv PH; suspensii; detergenti; substante extractibile).

Protectia atmosferei:

Sursele si poluantii pentru aer: centrala termica este prevazuta cu un cos care are o inaltime de 12 m, este autorizata si verificata ISCIR -         service pe baza de contract cu SC PROGAZ INSTAL SRL; Emanatii in urma arderilor: oxizi de sulf, monoxid de carbon, oxizi de azot in limitele acceptbile.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

Nivelul de zgomot si de vibratii produs - conform raportului de incercare nr.120/31.03.2010 nu s-au inregistrat depasiri ai parametrilor.

Gestiunea deseurilor:

Surse de deseuri, tipuri, compozitie si cantitati de deseuri rezultate - deseuri menajere provenite de la bucatarie, estimat la 150-180 kg/luna;

Modul de gospodarire a deseurilor - contract cu Primaria Sangeorz - Bai

Gestiunea ambalajelor:

Tipurile si cantitatile de ambalaje - ambalaj hartie si ambalaj mase plastice provenite de la aprovizionare estimate la 260-270 kg/an;

Modul de gospodarire a ambalajelor - se colecteaza separat dupa care sunt predate societatilor autorizate - SC Frattelo Pergroup SRL - masele plastice si SC Redivivus Prodcom SRL -hartie si carton.

            Pentru sezonul taberelor de vara 2014 s-a realizat igienizarea camerelor, bailor, bucatariei, blocului alimentar si al magaziei  Centrului de Agrement Sangeorz-Bai. 

 

.

STADIUL realizarii obiectivelor si actiunilor prevazute in Planul de actiuni aferent anului 2014 pentru realizarea in judet a obiectivelor cuprinse in Programul de guvernare ianuarie - mai 2014

Obiectivul prevazut in Planul de actiuni pe anul 2014

Actiuni (activitati) desfasurate pentru realizarea obiectivului in trim I 2014

Rezultate

Promovarea si dezvoltarea programului "SPORTUL DE PERFORMANTA"

1.1. Continuarea dezvoltarii structurilor sportive cu si fara personalitate juridica (cluburi si asociatii sportive)

1.1.1. Au fost realizate 2 asociatii sportive si 2 cluburi sportive

1.2. Nominalizarea sportivilor cu reale sanse pentru cucerirea de medalii la etapele finale ale Campionatelor nationale si Cupa Romaniei

1.2.1. Sunt nominalizati peste 100 de sportivii pentru cucerirea a 329 de medalii, din care: 300 medalii in competitii nationale si 29 medalii in competitii internationale.

Sunt 47 de sportivi in loturile nationale si 5 sportivi in lotul olimpic al Romaniei.

1.3. Cucerirea a 25-30 medalii in competitii internationale oficiale

1.3.1. Au fost cucerite un numar de 4 medalii, respectiv 3 medalii (CSM Bistrita)-OPEN International-tenis de masa si o medalie CS Judo si AM-Cupa Europei-judo.

1.3.1. Cucerirea a 300 medalii in etapele finale ale Campionatelor nationale si Cupa Romaniei

1.3.1.1. In perioada ianuarie-mai 2014 au fost cucerite 134 de medalii in etapele finale ale Campionatelor nationale si Cupa Romaniei.

1.4. Perfectionarea programului judetean de selectie

1.4.1. Programul de selectie este in faza de finalizare, urmand a fi transmis tuturor structurilor interesate pana la data de 01.06.2014

 

 

.

 

Radiografia sportului din judetul Bistrita-Nasaud in anul 2013.

Nr.

crt

Principalii indicatori

Stadiul de realizare

la 31.12.2013

1

Structuri sportive

Cluburi sportive de drept public

3

Cluburi sportive de drept privat

65

Asociatii sportive fara personalitate juridica

din care: Asociatii sportive scolare

136

52

Asociatii judetene pe ramura de sport

9

Numar total de structuri sportive

213

2

Cadre in activitate

Antrenori

105

Instructori

287

Arbitri

254

Numar total de cadre in activitate

646

3

Sportivi legitimati cu viza anuala

Copii

174

Juniori

410

Seniori

3103

Numar total de sportivi legitimati

3687

4

Actiuni programate

Actiuni sportive

135

Actiuni sportive internationale

2

Actiuni scolare

22

Numar total - actiuni sportive programate

159

5

Medalii in CN si Cupa Romaniei

Finale ale Campionatelor Nationale

320

Cupa Romaniei

114

Numar total de medalii

434

6

Medalii in competitii internationale oficiale

 

 

 

Jocuri Olimpice

-

Campionate mondiale

2

Campionate europene

17

Jocuri Balcanice

6

Total medalii in comp. internation. oficiale 

25

7

Medalii in competitii internationale de verificare si pregatire

Concursuri intertari

58

Total medalii in competitii internationale de verificare si antrenament

58

8

Sportivi in loturi

Lot national

67

Lot olimpic

8

Numar total - sportivi in loturile nationale

75

 

 

.

 

Principalele obiective in sportul de performanta realizate in perioada 1988 - 2011

 

Nr

crt

Obiective de performanta

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1

Actiuni organizate

254

87

91

95

101

111

119

127

110

104

111

127

119

126

126

131

129

124

126

150

136

135

145

140

2

Medalii in comp.

-internationale oficiale

-internationale de verificare si preg

17

19

25

28

34

20

30

53

55

51

59

46

50

51

64

57

41

63

70

42

71

101

 

26

 

75

114

 

38

 

76

122

 

43

 

79

3

Medalii in comp.

nationale si Cupa Romaniei

 

80

 

87

 

87

 

91

 

100

 

101

 

166

 

167

 

100

 

165

 

170

 

173

 

170

 

371

 

326

 

309

 

304

 

371

 

326

 

372

 

437

 

320

 

492

 

 

459

 

4

Sportivi in loturile nationale

-lot national

-lot olimpic

23

25

37

20

34

20

30

50

55

51

59

45

50

51

64

67

55

53

60

54

55

68

57

 

45

12

79

 

71

8

5

Sportivi legitimati cu viza anuala

1910

1607

1758

1543

1530

1548

1566

1551

1944

1570

1549

1588

1627

1640

1638

1840

2108

2069

2173

2200

2370

2427

2845

3461

 

 

 

 

 


Rezultate 2012

 

Indicator

Locul obtinut

Observatii

Clasament la campionatele nationale de seniori, tineret, juniori I si juniori II

 

 

21

Clasamentul este intocmit pe unitati sportive (puncteaza 954 de unitati)

CSM-loc18,LPS-loc109,Karate-loc 113,

TopDanceLife-loc859,Judo si AM-loc874,

Drumarul-loc928

Clasament general la

competitii internationale oficiale

15

Clasamentul este intocmit pe unitati

Sportive (puncteaza 57 de unitati)

Clasament - probe neolimpice la

competitii internationale oficiale

22

Clasamentul este intocmit pe unitati

Sportive (puncteaza 57 de unitati)

CSM-loc15(loc 9 MTS)

Clasament - probe olimpice la

competitii internationale oficiale

6

Clasamentul este intocmit pe unitati

Sportive (puncteaza 34 de unitati)

CSM-loc 6(loc 2 MTS)

Participare la JO,

Editia de vara, Londra 2012

-

5 sportivi:

Berbecar Marius-GAM,

Bataga Cristian-GAM,

Martin Razvan-Haltere,

Sancraian Gabriel-Haltere,

Crisan Adrian-Tenis de Masa.

Medalii si puncte obtinute la JO,

Editia de vara, Londra 2012

-

2 sportivi:

Martin Razvan-loc III-Haltere,

Crisan Adrian-loc V-Tenis de masa

 

 

.

 

Planificarea seriilor taberelor de vara 2014

 

                                                                   Centrul de Agrement Sangeorz - Bai

Seria

Perioada

Solicitari

(max.120 locuri/serie)

Locuri

 

        1

23-29 iunie 2014

Tabara nationala de arte vizuale

60

2

01-07 iulie 2014

 

 

 

3

09-15 iulie 2014

Galati

Tulcea

48

48

Total

96

4

17-23 iulie 2014

Galati

Calarasi

24

50

Total

74

5

25-31 iulie 2014

Teleorman

Constanta

Ialomita

24

40

60

Total

124

 

6

02-08 august 2014

 

 

7

10-16 august 2014

Tabara nationala cu pregatire speciala

110

8

18-24 august 2014

Tabara tematica - Prietenii jandarmilor

110

9

26 august-

01 septembrie 2014

Tabara tematica - Prietenii pompierilor

110

Total general

684

 

0 comentarii1519 vizualizări28 mai 2014
rss 2.0
rss 2.0