Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Cultura-Arta Marti 19 Februarie 2019 - 360 vizitatori azi
Ocuparea prin transfer la cerere a functiei publice de executie in cadrul Directiei Judetene pentru Cultura B-N.

ANUNT Privind ocuparea prin transfer la cerere a functie publica de executie in cadrul Directiei Judetene pentru Cultura Bistrita - Nasaud in luna martie 2018. In conformitate cu prevederile Art.148 si Art.149, alin.(1)-(5) din Hotararea Guvernului Nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare (modifcat cu H.G. 761/11.10.2017), coroborate cu cele ale Art.90 alin.(5) din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata (2), cu modificarile si completarile ulterioare: Directia Judeteana Pentru Cultura Bistrita- Nasaud, anunta ocuparea prin transfer la cerere a functiei publice de executie de Consilier, grad profesional superior in cadrul Compartimentul Financiar, contabilitate, salarizare, administrativ, achizitii publice.Conditiile generale pentru ocupare: candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la Art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata (2), cu modificarile si completarile ulterioare;
Conditii specifice pentru ocupare:a) Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta in domeniul stiinte economice.b) Conditii minime de vechime : 9 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;c) Cunostinte operare calculator : nivel mediu;


Functionarii publici interesati sunt rugati sa depuna la secretariatul Directiei Judetene Pentru Cultura Bistrita-Nasaud , Strada G-ral. Eremia Grigorescu, Nr.6, in termen de 20 de zile de la data afisarii prezentului anunt, (termen 02.03.2018 inclusiv) urmatoarele documente:

1) Cerere de transfer;

2) Curriculum vitae - tip EUROPASS;

3) Copia actului de identitate;

4) Copii ale diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, perfectionari etc,;

5) Copia carnetului de munca, dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in specialitatea studiilor;

6) Copie a actului administrativ din care sa reiasa functia publica ocupata de candidat si institutia angajatoare sau dupa caz adeverinta;Copiile actelor prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre functionarul din cadrul Compartimentului Resurse Umane.
In situatia in care vor fi depuse mai multe cereri de transfer, DJC BN, va organiza un interviu, iar data, locul si ora sustinerii acestuia urmand a fi publicate la sediul institutiei.Relatii suplimentare:  Secretariat tel. 0263/231505 


Director executiv,

Dr. Alexandru UIUIU.

0 comentarii1946 vizualizări06 februarie 2018
rss 2.0
rss 2.0