Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Invatamant-Educatie Marti 22 Septembrie 2020 - 21178 vizitatori azi
INVESTIND IN MINE, INVESTESTI IN VIITOR!

Proiect realizat cu sprijinul  Fundatiei Centrul Educatia 2000+, in cadrul proiectului "Parteneriat pentru educatie! Granturi pentru scoli in dificultate!" finantat de Fundatia Soros Romania, prin programul Fondul de Urgenta. Proiectul raspunde unei nevoi acute la nivelul comunitatii, aceea de egalitate de sanse in ce priveste accesul la educatie din toate perspectivele acesteia si  ne dorim sa fie un model de bune practici extrascolare in lucrul cu copiii care provin din medii defavorizate, supusi discriminarii si marginalizarii. Activitatile vor fi o forma de educare a copiilor prin stimularea valorilor morale si volitive, prin necesitatea apropierii intre oameni si prin nevoia de comunicare si de  interactiune cu altii pentru  a-si dezvolta interesele, talentele, deprinderile. In acest sens proiectul nostru isi propune implicarea scolii in rezolvarea problemelor sociale ale comunitatii prin desfasurarea de activitati educativ-recreative cu elevi: apartinand minoritatilor nationale, ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate, din familii cu venit minim garantat sau care provin din familii cu parinti someri. Chiar daca apartin unor categorii sociale diferite,  vor intelege ca toti au dreptul la sanse egale, indiferent de origine, cultura, mediu de crestere si dezvoltare, iar aceasta este una din valorile europene de baza.

            Proiectul va urmari realizarea  schimburilor de experienta intre elevii proveniti din medii diferite, va sustine dezvoltarea comunicarii si relationarii elevi-elevi, elevi-cadre didactice, va  dezvolta spiritul antreprenorial, al cetateniei active, a egalitatii de sanse si non-discriminarii,  va valorifica valentele creative ale elevilor, va promova respectarea drepturilor tuturor copiilor.

           Obiectivele proiectului vor fi realizate prin intermediul activitatilor ce se vor desfasura  in  sapte  centre de interes (de fiecare centru va raspunde un cadru didactic din scoala) : "In lumea cartilor", "Clubul ecologistilor", "Mate, de la ma tem?", "Fantezie si culoare", "Fii sanatos, fii curajos!", "Stiu sa ma comport?", "Fete, fete…", la Scoala Generala Nr. 1 Bistrita si in alte locatii si raspund dorintei de a spargere cercul vicios saracie - excludere - nivel redus de educatie, in special in cazul elevilor care provin din categoriile mentionate anterior.

Din grupul tinta identificat fac parte 46 de elevi, proveniti din familii cu venituri reduse, asistati social, cu parinti plecati la munca in strainatate sau someri si elevi din familii de alte etnii. Nevoilor strict materiale ale acestora li se adauga nevoia crescuta de acceptare sociala, de integrare in comunitate, de tratament egal si nediscriminatoriu, in conditiile in care prejudecatile si discriminarea (in special pe criterii etnice, dar si pe criterii legate de situatia materiala sau mediul de provenienta) se fac simtite nu numai la nivelul persoanelor adulte, ci si al copiilor.

          Rezultate exprimate in termeni calitativi:

-ameliorarea atitudinilor civice si interculturale la nivelul elevilor, cadrelor didactice si al reprezentantilor comunitatii locale;

-o mai buna legatura scoala-comunitate ;

-dezvoltarea la profesori si la elevi a unor competente de comunicare, de lucru in grup, de a analiza o problema din multiple perspective, de dialog intercultural;

-reducerea abandonului scolar in randul elevilor din grupul tinta datorita trezirii interesului pentru cunoastere prin activitatile desfasurate;

-depasirea de catre elevii ce participa la activitatile incluse in proiect a barierelor de interrelationare si comunicare cu copiii / adultii;

-formarea unei atitudini tolerante si civilizata fata de semenii lor;

-dobandirea deprinderilor de comportare adecvata in diferite situatii (pe strada, in vizita la institutii, obiective turistice, la masa, la vizionarea unui spectacol);

-formarea unei conduite ecologice fata de mediul inconjurator;

-petrecerea de catre copiii din grupul tinta a timpului liber la biblioteca, la teatru sau practicand un sport accesibil;

-participarea  la cercurile de arte plastice, de teatru, de ansamblul sportiv din scoala noastra;

-accesul  elevilor proveniti din familii cu parinti la distanta, din familii cu venit minim garantat sau care provin din familii cu parinti someri la petrecerea in mod organizat a timpului liber;

-cresterea capacitatii de socializare a elevilor proveniti din medii diferite;

-valorificarea  nivelul de cultura generala al elevilor participanti;

-cresterea  nivelului de competenta in utilizarea mijloacelor didactice;

-schimbari vizibile in atitudinea pozitiva a elevilor fata de studiu;

-cresterea prestigiul scolii in cadrul comunitatii;

-dotarea  cu echipamente a scolii;

-identificarea  partenerilor in vederea derularii unor proiecte noi de catre scoala;

-o cunoastere mai buna de catre comunitate a procesului instructiv-educativ.

Implementarea proiectului va avea impact asupra:

  • elevilor:

-implicarea directa in propria lor formare prin participarea activa in in cadrul activitatilor initiate si stimularea creativitatii ;

*cadrelor didactice :

-implicarea voluntara a acestora in problemele sociale ale comunitatii,

-o mai buna interrelationare cu familiile elevilor, cadrele didactice  si comunitatea.

-constata masura in  care proiectul a asigurat fiecarui elev - beneficiar  valoarea adaugata, exprimata in atitudini, deprinderi  si abilitati, sporind  increderea in actul educational realizat de scoala, ca efect al calitatii achizitiilor cognitive si atitudinal-comportamentale ale elevilor;

-crearea  oportunitatii pentru largirea parteneriatului scoala-familie;

  • scolii :

- cresterea prestigiului in cadrul comunitatii;

- modernizarea dotarilor existente;

- extinderea parteneriatelor;

- identificarea de parteneri in vederea derularii unor proiecte noi;

  • comunitatii locale :

-  imbunatatirea relatiei cu scoala;

- sansa de a cunoaste mai indeaproape situatia copiilor cu parinti plecati in strainatate,

       Proiectul  va constitui o provocare pentru initierea de noi proiecte de finantare, care vor contribui la asigurarea de sanse egale, la un invatamant modern pentru toti elevii scolii.

       Grupurile/echipele care s-au format in cadrul proiectului vor dobandi convingerea sa continue sa lucreze impreuna pentru dezvoltarea scolii. 

        Echipamentele achizitionate sunt investitii pe termen lung, de care vor beneficia mai multe generatii de elevi si cadre didactice. Ele vor contribui substantial la eficientizarea bazei didactico-materiale a scolii,  constituind cheia abordarii, aplicarii si dezvoltarii unor strategii moderne de predare-invatare-evaluare, centrate pe elev si pe asigurarea calitatii in educatie, la care se va apela nu numai pe durata derularii proiectului, ci si dupa incheierea acestuia.

        Abilitatile si competentele dobandite, pe durata derularii proiectului, de catre grupurile- tinta vor constitui baza achizitiilor ulterioare.

         Mentinerea si dezvoltarea sistemelor achizitionate se vor realiza prin atragere de fonduri extrabugetare, gestionarea corespunzatoare a fondurilor bugetare alocate, implicarea activa a cadrelor didactice.

                      Activitatile proiectului vor fi diseminate/mediatizate prin intermediul presei locale, a mass/mediei, prin pliantele si afisele de prezentare ale proiectului, prin intermediul conferintelor de lansare si de inchidere a proiectului.

 

 

 

Proiectul se deruleaza in perioada 1 martie 2011-31 oct 2011, lansarea a avut loc in 1 martie. Valoarea totala a proiectului - 15.000 lei

 ECHIPA DE PROIECT

2.4. Coordonatorul echipei de pregatire a proiectului

Nume si prenume: BORS   ELENA

Grad profesoral:  I

Specializarea:  MATEMATICA-FIZICA

 

 

 

 

Responsabilitati si sarcini specifice:

Implementarea proiectului la nivelul unitatii scolare si colaborarea cu echipa Centrului Educatia 2000+.

 

 

 

 

 

Alte cadre didactice responsabile pentru implementarea proiectului:

Cadru didactic 1

Nume si prenume:  TODEA VASILICA  ADRIANA  MELANIA  MONIA

Grad profesoral:  I

Specializarea:  LIMBA ROMANA-ETNOLOGIE/

PEDAGOGIA  INVATAMANTULUI  PRIMAR  SI  PRESCOLAR

 

 

Localitatea:  BISTRITA

 

Responsabilitati si sarcini specifice:

 

Scrierea proiectului, monitorizarea modalitatilor de utilizare a resurselor, remedierea eventualelor probleme care pot sa apara pe parcursul derularii proiectului, relatia cu presa, coordonator implementare

 

 

 

 

 

Alte cadre didactice responsabile pentru implementarea proiectului:

Cadru didactic 2

Nume si prenume:  POP  CRINA

Grad profesoral:  II

Specializarea:  INVATATOR-EDUCATOARE

 

 

Localitatea: BISTRITA

 

Responsabilitati si sarcini specifice:

 

Scrierea proiectului, monitorizarea grupului tinta pe parcursul derularii proiectului, promovarea/diseminarea proiectului.

 

 

 

 

Alte cadre didactice responsabile pentru implementarea proiectului:

Cadru didactic 3

Nume si prenume:CHETA OLIMPIA

Grad profesoral:I

Specializarea:PSIHOLOGIE

 

 

 

 

Responsabilitati si sarcini specifice:

 

Scrierea proiectului, masurarea,organizarea si arhivarea rezultatelor activitatilor din proiect,  asigurarea continuitatii proiectului.

 

 

 

 

 

Alte cadre didactice responsabile pentru implementarea proiectului:

Cadru didactic 4

Nume si prenume: BUTA VALERIA

Grad profesoral:I

Specializarea: INVATATOR

 

 

Localitatea: BISTRITA

 

Responsabilitati si sarcini specifice:

 

Scrierea proiectului, promovarea/diseminarea proiectului, relatiile cu colaboratorii
 

 

Lansarea proiectului

 

Marti,1 martie 2011, ora 12.00 a avut loc lansarea proiectului  in incinta Scolii Generale Nr. 1 Bistrita. Au participat elevi, parinti,cadre didactice, reprezentanti ai comunitatii locale - primarie, politie, protectia copilului, mass-media. Participantii au fost  informati cu privire la  scopul, obiectivele proiectului si  programul cu activitatile ce se vor derula in cadrul proiectului, data si locatia acestora. Au fost realizate  interviuri si sondaje de opinie, au fost aplicate chestionare  cu privire la activitatile propuse in proiect si necesitatea derularii acestora.

 

2

In  lumea  cartilor

In fiecare marti a lunii  martie

46 de elevi si 3 cadre didactice

 prof. Toma Nicoleta responsabil de activitate

Grupul tinta, elevi, cadre  didactice, parinti, comunitatea locala.

Multifunctionala, laptop, video-proiector, ecran , cd-uri cu povesti, lectura, vizionarea unor  ecranizari, dezbaterea, camera video digitala, aparat foto.

 

Expozitie cu postere realizate de copii, jocuri de  rol, portofolii, chestionare.

          Activitatea   a inceput in 8 martie si se va desfasura  in incinta scolii si la Biblioteca Judeteana-sectia copii, pe parcursul a patru saptamani si va viza popularizarea cartii, a lecturii, va pune accent pe deschiderea  apetitului  elevilor pentru a frecventa  biblioteca scolii  si Biblioteca Municipala/ Judeteana cu scopul de a stimula petrecerea  timpului liber in mod educativ  in salile de  lectura  ale acestora. Apropierea copilului de carte reprezinta accesul la o viata mai buna,  dar si cresterea sanselor de integrare scolara  a copiilor proveniti din medii defavorizate. Prin lecturarea unor texte atractive si educative, din literatura populara si culta, dramatizarea unor scene din povestile citite, realizarea unor postere inspirate din textele lecturate si vizionarea unor filme adecvate varstei lor, ca : "Amintiri din copilarie", "Dumbrava minunata", "Cenusareasa", "Baltagul", O scrisoare pierduta", etc. copiii vor putea sa-si dezvolte imaginatia, spiritul de echipa, cultura general, nevoia de comunicarea  si de interactiune in grup. De asemenea, elevii vor vizita impreuna cu cadrele didactice Casa Memoriala a poetului Andrei Muresanu si Tipografia Revox.

           Pentru implicarea in activitatea  din  acest centru  de interes elevii vor primi carti si diplome.

 

1 comentariu5166 vizualizări10 martie 2011
rss 2.0
rss 2.0