Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Invatamant-Educatie Miercuri 27 Mai 2020 - 10488 vizitatori azi
Doar 242 unitati scolare din 387 existente in BN sunt autorizate sanitar.

REZULTATELE VERIFICARII PREGATIRII UNITATILOR DE INVATAMANT An scolar 2012 - 2013. 1.Desfasurarea actiunii:

Luna august 2012: verificarea unitatilor de invatamant de catre  conducerea Inspectoratului Scolar Judetean;

3 - 6 septembrie 2012: verificarea unui numar de 36  unitati de invatamant conform OP nr.138/2012 de catre echipele mixte de control;

 

2. Obiectivele actiunii de verificare au vizat:

Pregatirea unitatilor scolare pentru deschiderea anului scolar 2012-2013;

Aplicarea prevederilor Legii nr. 35/2007 privind cresterea sigurantei in scoli;

Respectarea prevederilor Ordinului nr. 1563/2008 cu privire la comercializarea produselor in incinta unitatilor de invatamant.

 

 3.   Constatari:

3.1. Cu privire la pregatirea unitatilor de invatamant pentru deschiderea noului           an scolar 2012 - 2013

           

Starea imobilelor:

La majoritatea imobilelor verificate in care se desfasoara activitati educative, au fost efectuate lucrari de zugravire;

Lucrarile de igienizare si curatenie erau in desfasurare;

La 58 de imobile cuprinse in programele guvernamentale, din perioada 2006-2008, lucrarile de investitii, reabilitari si utilitati, aflate in diferite stadii de executie, erau sistate din cauza lipsei fondurilor;

Imobilele in cauza permit in prezent desfasurarea procesului de invatamant cu unele  dificultati  generate de nefinalizarea grupurilor sanitare din imobile a instalatiilor electrice si de incalzire, precum si organizarea unor sali de clasa in laboratoare scolare.

 

Exceptii:

Scoala Generala Sasarm unde clasele I-IV isi desfasoara activitatea in caminul cultural;

Cladirea principala a Colegiului National "Liviu Rebreanu" necesita in regim de urgenta lucrari de reabilitare a acoperisului, existand riscuri de accidente;

Liceul teoretic "Constantin Roman Vivu" Teaca nu are finalizata reteaua electrica interna, nefiind alimentat cu energie electrica.

 

 

 

Asigurarea mobilierului scolar:

Exista mobilierul necesar care este in stare corespunzatoare;

La data verificarii mobilierul pentru clasa 0  a fost achizitionat la majoritatea unitatilor de invatamant, cu mici  exceptii  (Scoala Generala nr. 3 Bistrita, Scoala Gimnaziala "Dariu Pop" din Magura Ilvei).

 

 

Organizarea clasei 0:

La majoritatea unitatilor verificate, clasa 0 urmeaza sa isi desfasoare activitatea in regim de simultaneitate. La nivelul judetului dintr-un numar de 149 clase pregatitoare, numai 45 de clase pregatitoare vor fi clase omogene;

La data verificarii, majoritatea cadrelor didactice implicate in procesul educativ privind clasa pregatitoare (clasa 0) erau la cursuri de formare, proces care se va incheia la data de 15 septembrie 2012;

Pentru clasa 0 urmeaza sa fie achizitionat  materialul didactic.

 

 

 

Asigurarea manualelor scolare, rechizitelor si a combustibilului:

 Manualele scolare au fost achizitionate in  totalitate;

 Rechizitele pentru cazurile sociale au fost livrate partial, urmand ca activitatea sa fie incheiata  pana la sfarsitul lunii septembrie;

 Aprovizionarea cu combustibil este realizata in procent de peste 80% la unitatile de invatamant la care agentul termic este asigurat de sobe sau centrale cu lemne;

 Nu s-a efectuat verificarea centralelor termice la  majoritatea  unitatilor de invatamant controlate.

 

Asigurarea transportului elevilor cu microbuze scolare

Exista 76 microbuze scolare din care 62 sunt in stare de functionare,  respectiv 47 in proprietatea primariilor si 15 in proprietatea scolilor;

 Probleme deosebite s-au constatat la microbuzele scolare primite direct de catre scoli care la data verificarii  in majoritatea cazurilor nu aveau sofer angajat;

 In cazul a 5 primarii, s-au facut demersuri pentru angajarea unui sofer pentru microbuzele din proprietatea acestora, respectiv: Budacu de Jos, Ilva Mica, Micestii de Cimpie, Parva si Milas;

 Atat autoritatile publice locale, cat si conducerea unitatilor scolare care au in proprietate microbuze, urmeaza sa faca demersuri necesare pentru autorizare, in conformitate cu prevederile Ordonantei 27/2011 privind transporturile rutiere.

 

           

Autorizarea sanitara:

Din totalul de 387 unitati scolare, 242 sunt autorizate sanitar;

Cauzele principale ale neautorizarii scolilor sunt:

            - lipsa apei curente;

            - functionarea in cladiri care nu permit circuitul functional prevazut in normele legale in vigoare;

            - lipsa alimentarii cu energie electrica;

            - imobile aflate in lucrari de reabilitare;

O problema o constituie realizarea lucrarilor de dezinsectie si deratizare, in special a imobilelor vechi sau unde exista lucrari in derulare.

La toate unitatile de invatamant exista spatii pentru depozitarea produselor alimentare ce se distribuie elevilor in baza OUG nr. 96/2002, cu modificarile si completarile ulterioare (lapte si corn), inclusiv dotarile necesare (frigidere, rafturi, dulapuri, navete etc).

 

 

           

3.2. Referitor la aplicarea prevederilor Legii nr. 35/2007 privind cresterea sigurantei in scoli

In majoritatea cazurilor, regulamentele de ordine interioara trebuie actualizate din urmatoarele motive:

            - Unele regulamente au valabilitatea expirata, referindu-se la anul scolar 2011-2012;

            - Unele nu au prevederi referitoare la conditiile de acces in scoli a profesorilor, elevilor si vizitatorilor conform Legii nr.35/2007;

Toate unitatile de invatamant verificate au imprejmuiri;

In unele cazuri este necesara efectuarea de lucrari de  reparatii, sau de delimitare si protectie fata de santierele existente;

O problema deosebita o reprezinta lipsa semnalizarii corespunzatoare a trecerilor de pietoni la unitatile de invatamant situate langa drumurile nationale.

 

PAZA

            - Din totalul de 387 de unitati de invatamant:

                        - la 117 unitati se asigura paza cu paznici;

                        - la 76 de unitati se asigura paza cu sistem video;

                        - la 54 de unitati se asigura paza cu sistem  de alarma ;

                        - 140 de unitati  nu au  asigurata paza;

Paza la unitatile de invatamant verificate situate in centrul de comuna se asigura cu sisteme de alarma sau cu sistem video. La celelalte unitati de invatamant paza este asigurata numai pe timpul desfasurarii procesului de invatamant prin cadrele didactice de serviciu sau personalul auxiliar, unde exista;

Principala problema a asigurarii pazei unitatilor de invatamant o constituie lipsa de finantare, inclusiv lipsa personalului.

 

 

3.3. Referitor la asigurarea respectarii prevederilor OMS nr. 1563/2008 cu privire la comercializarea produselor in incinta unitatilor de invatamant

 

la 22 unitati de invatimant  exista   unitati comerciale  de incinta;

La data controlului aceste unitati nu functionau.

4.Concluzii:

La toate unitatile verificate pot fi asigurate conditiile necesare pentru desfasurarea procesului de invatamant prin implicarea conducerii unitatilor de invatamant si a autoritatilor locale in finalizarea lucrarilor de curatenie si amenajarea spatiilor existente.

 

 

 

5. Propuneri pentru solutionarea  problemelor  constatate:

1.  Analizarea  stadiului executiei lucrarilor incepute in perioada 2006-2008 la unitatile de invatamant din judet,  de catre factorii implicati (autoritati publice locale, directorii de scoli) si reprezentanti ai Consiliului Judetean, Inspectoratului Scolar Judetean si institutiei prefectului in vederea identificarii prioritatilor si posibilitatilor de finantare;

                        Responsabili: Institutia Prefectului-judetul Bistrita-Nasaud

                                         Inspectoratul Scolar Judetean Bistrita-Nasaud

                        Termen: septembrie - octombrie 2012

2.         Analiza situatiei imobilelor in care au functionat unitati de invatamant, iar in prezent sunt inchise ca urmare a comasarii si identificarii unor destinatii noi de catre conducerea scolii impreuna cu autoritatile publice locale, cu avizul ISJ;

                        Responsabil: Inspectoratul Scolar Judetean Bistrita-Nasaud

                        Termen:   septembrie - octombrie 2012

3.  Asigurarea sprijinului necesar conducerii unitatilor de invatamant  de catre autoritatile publice locale pentru realizarea lucrarilor de dezinsectie, deratizare, finalizarea lucrarilor de curatenie, repararea imprejmuirilor si verificarea instalatiilor termice si a celor sanitare;

                        Responsabili: primarii unitatilor administrativ teritoriale

                     Termen:   septembrie - octombrie 2012

 

 

4.  Depunerea documentatiei necesare autorizarii pe propria raspundere din punct de vedere sanitar a unitatilor de invatamant care indeplinesc conditiile de autorizare;

                                   Responsabil: conducerea unitatilor de invatamant

                        Termen:   imediat dupa indeplinirea conditiilor

5.   Prelevarea probelor de apa pentru unitatile de invatamant care nu au asigurata alimentarea cu apa din reteaua publica si depunerea acestora la DSP in vederea efectuarii analizelor necesare.

                                   Responsabili: conducerea unitatilor de invatamant

                                   Termen: pana la data de 15.09.2012

6. Continuarea actiunilor de control, la unitatile de invatamant care au  cantine ,  internate  si unitati comerciale  de incinta, catre DSP si DSVSA,  pe linia  respectarii normelor legale privind respectarea normelor de igiena si siguranta alimentelor;

                                   Responsabili: Directia Sanitar Veterinara si pentru  Siguranta                                  Alimentelor si  Directia de Sanatate Publica

7. Monitorizarea de catre ISJ a finalizarii lucrarilor de curatenie si amenajare a salilor de curs, a aprovizionarii cu rechizite scolare, precum si actualizarea regulamentelor de ordine interioara conform prevederilor Legii nr. 35/2007;

                                   Responsabil: Inspectoratul Scolar Judetean Bistrita-Nasaud

                                   Termen:10-30 septembrie 2012

 

 

8.   Reanalizarea sistemelor de paza pentru fiecare unitate de invatamant de catre directorii de scoli in colaborare cu primarii si reprezentantii Inspectoratului Judetean de Politie si identificarea unor solutii pe plan local;

                                   Responsabil: Inspectoratul Scolar Judetean Bistrita-Nasaud

                                                         Inspectoratul Judetean de Politie  Bistrita-Nasaud

                                 Termen:   septembrie - octombrie 2012

9.  Comunicarea cu autoritatile publice locale si conducerea scolilor cu privire la sarcinile ce revin acestora privind transportul elevilor in conformitate cu noile reglementari care vizeaza transportul persoanelor, respectiv OUG nr.27/2011 privind transporturile rutiere;

                                    Responsabil: Agentia teritoriala  ARR Bistrita - Nasaud

                            Termen:   septembrie 2012

10. Clarificarea  cu conducerea unitatilor de invatamant si a Ministerului Educatiei Cercetarii, Tineretului si Sportului a posturilor necesare pentru incadrarea soferilor pentru autobuzele primite direct de catre scoli; 

                                     Responsabil : Inspectoratul Scolar Judetean Bistrita-Nasaud

                             Termen:   septembrie 2012

11. Verificarea trecerilor de pietoni situate in imediata apropiere a unitatilor de invatamant (marcare, semnalizare, semaforizare) situate pe drumurile nationale.

                             Responsabil: Inspectoratul Judetean de Politie Bistrita-Nasaud

                                     Termen: pana la  21 septembrie 2012.

0 comentarii2723 vizualizări17 septembrie 2012
rss 2.0
rss 2.0