Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Invatamant-Educatie Miercuri 27 Mai 2020 - 21510 vizitatori azi
INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR intr-un "punct de inflexiune".

Cateva repere statistice care indica ce inseamna invatamant preuniversitar la nivelul judetului Bistrita-Nasaud: 114 unitati cu personalitate juridica, cu 237 structuri - cea mai mare unitate scolara fiind Colegiul National " Andrei Muresanu" din Bistrita cu 1731 elevi si cea mai mica - Scoala Gimnaziala  Vita cu 97  elevi.

2.625 clase sau  grupe cu  un total de 53.268 elevi

5.275 norme , adica persoanl didactic, didactic auxiliar  si personal nedidactic

5 unitati pentru eductie incluziva

3 cluburi scolare la Becelan, Singeorz-Bai si Nasaud, Palatul copiilor din Bistrita   si Clubul Scolar Sportiv din Bistrita

De ce sintagma "Punct de inflexiune" ?

In matematica punctul de inflexiune se defineste ca punctul in care o functie isi schimba panta ( adica tendinta de evolutie ). Acest punct nu inseamna nici minim nici maxim ci o alta tendinta de evolutie. Contextul legislativ pentru invatamantul preuniversitar din Romania se afla intr-un asemenea moment. Legea 1 /2011 asumata prin raspundere este deja  "corectata"  de peste 20 de ori prin  ordonante de guvern. Legea are 87 de metodologii de aplicare ( legislatia secundara) dar fara instrumentele  esentiale de lucru . Esenta descentralizarii, punctul forte al noii legi, presupune nivelul de decizie dat scolii. Noua lege  stabileste atributii clare Consilului de Administratie in calitatea lui de organ colectiv de conducere. Acesta emite hotarari ce vor fi puse in aplicare de catre directorul scolii (acelasi principiu ca si un Consiliu Local cu rol deliberativ si cel al Primarului de rol executiv). Practic in acceptiunea legii directorul este cel care asigura punerea in aplicare a  hotararilor C.A.  Pana  in acest moment nu a aparut Metodologia de constituire si functionare a Consiliului de Administratie si nici cea de alegere / concurs a directorului de scoala ( se urmareste depolitizarea si diminuarea imixtiunii din exterior).

Conceptul european de scoala comunitara  presupune o implicare la nivel decizional al parintilor si al autoritatilor locale pentru viata si evolutia scolii. Se cauta un echilibru benefic intre neimplicarea factorilor externi si implicarea " in exces" a acestora, uneori cu alte interese decat cele specifice scolii.

 

O alta mare " necunoscuta" a momentului sunt ciclurile invatamantului preuniversitar, variantele  fiind  5/5/3 sau 5/4/4 pentru primar, gimnazial si liceal. Ciclul primar a fost recent "stabilizat" cu clasa pregatitoare la scoala, ca prima clasa a invatamantului obligatoriu.

In prezent legea stipuleaza 5 clase pentru invatamantul gimnazial ceea ce este contestat de majoritatea actorilor educationali. Instabilitatea mare din invatamantul rural atat din perspectiva resursei umane si a dotarilor materiale cat si rezultatele modeste obtinute de elevii scolilor din rural sunt argumente pentru mentinerea clasei a IX-a la licee si colegii, cu statut de clasa obligatorie pentru a asigura cele 10 clase de invatamant obligatoriu.

Invatamantul profesional si tehnic este de asemenea o mare provocare pentru noua abordare a invatamantului preuniversitar, stiut fiind ca piata muncii reproseaza invatamantului  o lipsa de flexibilitate a specializarilor dublata de o slaba pregatire a absolventilor. Programul de guvernare al  USL pentru 2013-2016  propune sub dezideratul O profesie pentru fiecare tanar, solutii pentru corelarea programelor educationale cu piata muncii.  (Anexa I - reteaua I.P.T. din B.N. pentru 2012- 2013)

Cu un asemenea cadru legislativ inca nearticulat si lipsit de unitate, mesajul MEN este de a asigura prin Inspectoratele Scolare si toti  factorii de conducere o atitudine si actiuni generatoare de stabilitate si echilibru a sistemului . Se solicita o excelenta comunicare cu  mass-media care solicita informatii referitoare la masurile administrative  pentru toate etapele  de scolarizare ale elevilor. Un exemplu elocvent in acest sens este problema mult mediatizata a clasei pregatitoare - se dezbate mult, se emit judecati de catre profesori, parinti, societate dar cu siguranta toti copiii isi gasesc locul in prima clasa a invatamantului primar si cu siguranta nici un copil nu ramane nescolarizat!!!!

Preocuparea  Guvernului Romaniei, prin Ministerul Educatiei Nationale este de a atinge tintele europene din domeniul educatiei  pentru intervalul 2013-2020:

Scaderea procentului de elevi care parasesc timpuriu scoala ; in  clasamentul european detinem locu III  de la finalul clasamentului cu un procent actual  de 16-18 %  parasire timpurie a scolii  in timp ce  targetul spre care tindem este 2 %

(pentru populatia roma rata de abandon este in acest moment de 36%)

Cresterea procentului de adulti angajati intr-o forma de invatare (educatia tertiara)  pentru implementarea conceptului de long-life-learning. In prezent Romania are o pondere de adulti angajati intr-o forma de perfectionare de 2% fata de media Uniunii Europene de 12 %.

 

Domeniile functionale ale invatamantului sunt:

- resursele materiale

- resursele umane

- componenta curriculara

- relatiile comunitare

 

 Pentru fiecare domeniu se poate realiza  o analiza obiectiva de tip  SWOT care stabileste: puncte tari , puncte slabe, oportunitati si amenintari. In cadrul unui Colegiu Prefectural se pot identifica oportunitatile unor interactiuni si actiuni comune ale altor institutii pentru rezolvarea problemelor identificate la sectiunea Puncte  slabe.  Analiza prezenta isi  propune sa raspunda la intrebari de tipul Ce se poate face? si Cine poate face?  pentru a diminua fenomenele semnalate sau imbunatati aspectele negative identificate.

 

Baza materiala, infrastructura  sau "hardul" scolilor bistritene este caracterizat de o mare diversitate de situatii:

Scoli care au rezolvat toate problemele de infrastructura si au dotari corespunzatoare

Scoli care au santiere incepute si neterminate (inclusiv programul campusurilor)

-    Scoli care sunt renovate si reamenajate dar nu mai au elevi  (Anexa II)

 

          Pornind de la cerintele programului de guvernare USL pentru 2013-2016, Distributia investitiilor se face in functie de dinamica scolara prognozata pentru urmatoarele doua decenii,

Ce se poate face?

O inventariere corecta si obiectiva a tuturor situatiilor existente, a tuturor nevoilor si o prognoza riguroasa si obiectiva

 Cine?

 Inspectoratul Scolar Judetean B-N prin compartimentul de Investitii  in parteneriat cu Prefectura, Consiliul  Judetean si Directia Judeteana de Statistica

 

               Resursa umana  presupune binomul elev  - profesor

          Profesorii pot intra in sistemul de invatamant sau se pot muta de la o scoala la alta printr-o metodologie specifica, elaborata anual prin ordin de ministru ( OMECTS nr. 6239 / 14.11.2012 ). Statutul de titular al sistemului se poate obtine in urma unui concurs national si in functie de dinamica scolii se confera ulterior dreptul de a fi transferat in alta scoala.

            Un indicator al stabilitatii unei scoli il constituie procentul de titulari din numarul total de cadre didactice al unei scoli. Practic fara titulari nu se poate obtine continuitate la clasa si actul didactic, rezultatele elevilor sunt  afectate in mod negativ. Exemplu : Colegiul National "Andrei Muresanu" are un scor de stabilitate de 83%  iar in cealalta extrema scoala din Micestii de Campie de 31%.

           Infaptuirea dezideratului  programului de guvernare  USL: Motivarea cadrelor didactice, recunoasterea rolului social prin salariu, respectarea demnitatii si autonomiei profesioanele, poate fi o solutie pentru atragerea  absolventilor bine pregatiti in zona invatamantului .

          Elevii, asa cum ii vedem in diversele secvente cotidiene sunt "produsul" scolii, cu competente (cunostinte, deprinderi si atitudini) rezultate din educatia formala, nonformala si informala.

          Rezultatele elevilor obtinunte la examenele nationale precum si la olmpiade si concursuri scolare ne arata o problematica deosebit de complexa (Anexa III).    Imbunatatirea rezultatelor elevilor este preocuparea principala a Inspectoratului Scolar Judetean B-N. Programul de activitate al celor 22 de inspectori pentru  sem I al anului scolar 2012-2013 a insemnat 12 inspectii generale si  3 inspectii tematice in sem.I secondate de 355 inspectii de specialitate desfasurate cu sprijinul metodistilor I.S.J-ului.

 

            Domeniul curricular si extracurricular:

          In prezent la nivelul  MEN in cadrul comisiilor nationale pentru fiecare disciplina se dicuta noile planuri cadru si noile programe cu o dorinta  generala de descongestionare a programelor scolare si de abordare integrata a cunostintelor. Pentru anul scolar 2013-2014 se vor implementa aceste noi abordari curriculare la nivelul ciclului primar.

        Activitatea extracurriculara trebuie centrata  pe punctele slabe identificate la nivel local:

         - Absenteismul si abandonul

         - Violenta in scoala

        Un indicator al prezentei elevilor la scoala sunt totalitatea absentelor inregistrate in catalog prin proceduri specifice, reglementate de MEN. In sistemul centralizat de date statistice BDNE s-au inregistrat in semestrul I al anului scolar 2012-2013:

           8,64 absente /elev din care  4,55 absente / elev motivate.

   Din analiza datelor se observa  insa o distributie diferita pe cicluri de invatamant, un numar mai mare fiind dat de absentele elevilor din liceu zi si seral.

          Rezolvarea absenteismului   necesita   colaborare si cooperare  cu alte servicii publice deconcentrate si alte institutii. Societatea trebuie sa-si uneasca eforturile pentru atingerea dezideratului  Nici un elev pe strada!  

Programul de guvernare propune un Pachet social garantat pentru educatie, burse pentru elevii cu situatie materiala modesta dar conditionata de frecventa la scoala.

Ce se poate face?

  - inventarierea  riguroasa a absentelor- regulemente restrictive, analize periodice, sesizarea imediata a parintilor

  - scutiri medicale bine justificate

  - efort general pentru depistarea elevilor care nu sunt la scoala

                Cine?

             I.S.J., Inspectoratul de  Politie, Inspectoratul de Jandarmi, Directia de Sanatate Publica, Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala.

          Problemele referitoare la violenta in scoala  trebuie rezolvata printr-o constanta si bine articulata munca educativa. Este stipulat prin OMECTS existenta unei Comisii cu atributii specifice pentru diminuarea violentei, exista Comisii  de disciplina la nivelul fiecarei unitati. Multe scoli au  contracte cu firme  de paza specializate. In ciuda tuturor acestor masuri  in scolile bistritene sunt semnalate  cazuri de violenta. (Anexa IV)

Pentru reducerea fenomenului este necesara o buna colaborare cu parintii - reale si eficiente parteneriate educationale.

              Ce se poate face ?

           Extinderea activitatilor extrascolare (deziderat al Programului de guvernare)

              Cine ?

     -  Directia Judeteana Sport si Tineret       

     -  Directia Judeteana pentru Cultura

     -  Clubul sportiv municipal Bistrita

 

Relatii comunitare  dezvoltate de scoala pentru consolidarea educatiei nonformale si informale. Se recomanda  consolidarea valentelor de  educatie civica, ecologica si pentru o dezvoltare durabila. In acest context este important sa se institutionalizeze  voluntariatul, ca forma de implicare activa a tinerilor in problemele societatii.

             Ce se poate face ?

- harta a ofertelor pentru educatie nonformala

- proiecte comunitare

             Cine ?  

          - O.N.G-uri

    - Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic  

    - Agentia pentru Protectia Mediului

 

 

 

          Insp. Sc. Gen.

      Prof. Camelia Tabara.

0 comentarii3192 vizualizări27 februarie 2013
rss 2.0
rss 2.0