Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Politica Vineri 14 August 2020 - 7054 vizitatori azi
GRECO evidentiaza progresele inregistrate de Romania in ceea ce priveste finantarea activitatii partidelor politice.

La inceputul lunii aprilie 2017 GRECO, Organismul anticoruptie al Consiliului Europei,  a dat publicitatii un Addendum la al doilea Raport de conformitate a Romaniei GRECO RC-III (2014) 22E, Capitolul "Transparenta finantarii partidelor politice", Runda a treia de evaluare, adoptat la Strasbourg in 12 decembrie 2014. In document se analizeaza progresele inregistrate de tara noastra in ceea ce priveste implementarea recomandarilor facute in anul 2010, referitoare la transparentizarea finantarii activitatii partidelor politice.

In calitate de initiator al Legii nr. 113/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale mentionez ca aceasta pune in aplicare Recomandarile GRECO, fiind rezultatul unui amplu proces de consultari si dezbateri in care au fost implicati reprezentanti ai Guvernului si Parlamentului, ai partidelor politice, ai ONG-urilor, ai Autoritatii Electorale Permanente, ai institutiilor cu atributii in combaterea coruptiei, in monitorizarea si controlul activitatii politice din Romania.

De altfel, de la adoptarea Legii nr. 113/2015 toate evaluarile referitoare la transparenta in finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale au fost pozitive si se apreciaza ca recomandarile anterioare au fost transpuse in legislatie si implementate. Modificarile si completarile pe care le-am propus la Legea nr. 334/2006 si apreciate de GRECO au vizat diferite aspecte:

- clarificarea modului in care activitatea financiara a diferitelor tipuri de structuri ale partidelor politice este contabilizata in conturile partidelor politice; cerinta indeplinita prin impunerea obligativitatii ca partidele politice si toate organizatiile teritoriale ale acestora sa isi organizeze contabilitate proprie respectand legea contabilitatii, in rapoartele de venituri si cheltuieli partidele fiind obligate sa includa si veniturile si cheltuielile acestor structuri.

- prezentarea de catre partidele politice a situatiilor financiare consolidate catre Autoritatea Electorala Permanenta si sa se faca un rezumat adecvat la dispozitia publicului; partidele politice sunt obligate sa depuna pana la data de 30 aprilie situatiile financiare anuale, conform legislatiei contabile, iar in termen de 15 zile sa le prezinte si AEP, acesta publicandu-le pe pagina de internet, precum si o varianta rezumata pentru intelesul tuturor.

- donatiile in natura catre partide si participantii la campania electorala (altele decat munca de voluntariat de catre nonprofesionisti) sa fie corect identificate si contabilizate la valoarea lor de piata, sub forma de donatii; evaluarea bunurilor se face de catre evaluatori autorizati in detrimentul unei comisii interne a partidului.

- clarificarea regimul juridic al imprumuturilor; in prezent, legislatia permite doar contractarea de imprumuturi doar prin act notarial, cu un termen strict de restituire, nerespectarea prevederilor fiind sanctionata cu amenda consistenta. In plus, acordarea imprumuturilor de catre partide persoanelor fizice sau juridice este interzisa.

- stabilirea obligatiei legale ca toate donatiile sa fie inregistrate si incluse in documentele contabile ale partidelor politice si ale participantilor la campaniile electorale; cerinta indeplinita prin prevederea ca toate donatiile, indiferent de valoarea lor sunt inregistrate in contabilitate, nu doar cele peste echivalentul a 420 euro conform HG 749/2007.

- introducerea obligatiei legale ca toate donatiile ce depasesc un anumit plafon sa fie facute prin sistemul bancar, iar imprumuturile sa se efectueze doar prin sistemul bancar precum si toate operatiunile din timpul campaniilor electorale.

- modificarea reglementarilor privind transmiterea catre AEP a rapoartelor financiare privind campaniile electorale, astfel incat AEP sa urmareasca in mod adecvat toate revendicarile legitime si datoriile; cerinta indeplinita, revenindu-se la o forma agreata de GRECO prin care, in termen de 15 zile de la data desfasurarii alegerilor, in raportul de venituri si cheltuieli depus la AEP este inclus si cuantumul datoriilor inregistrate in timpul campaniei, acesta fiind publicat in Monitorul Oficial. In plus, trimestrial, este raportat stadiul achitarii acestor datorii catre AEP pana la achitarea integrala.

- situatiile anuale ale partidelor politice ce vor fi prezentate AEP  sa fie supuse unui audit independent inaintea depunerii lor;  legislatia prevede ca partidele sunt obligate la un audit anual, efectuat de auditori autorizati, in plus, o copie a acestui raport fiind inaintat AEP.

- atribuirea Autoritatii Electorale Permanente a intregii responsabilitati a monitorizarii conformitatii cu Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale; conform legii, AEP abilitata sa controleze respectarea prevederilor legale privind veniturile si cheltuielile partidelor politice, ale aliantelor politice sau electorale, ale candidatilor independenti, precum si legalitatea finantarii campaniilor electorale. Curtea de Conturi are in continuare atributiuni in domeniu pentru un control mai eficient asupra modului in care partidele politice respecta legislatia in domeniu.

- eficientizarea supravegherii finantarii partidelor politice si a alegerilor, inclusiv prin acordarea AEP a unor atributii de control suplimentare in ceea ce priveste cheltuielile partidelor politice si ale altor entitati decat acestea, precum si suficiente resurse umane si de alta natura pentru a indeplini aceasta sarcina; legislatia confera autoritate AEP de a controla partidele, aliantele si candidatii independenti, fiind insotita de Curtea de Conturi la verificarea subventiilor de stat. De asemenea, AEP poate solicita documente suplimentare de la toate persoanele juridice sau fizice care au legatura cu entitatea controlata pentru a verifica legalitatea.

- AEP are dreptul de a raporta suspiciunile privind infractiunile catre organele de drept competente. In plus, AEP poate verifica de cate ori este sesizata de orice persoana care prezinta dovezi privind nerespectarea prevederilor legale.

marirea sanctiunilor aplicabile in conformitate cu Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale si astfel sa se asigure ca toate incalcarile legii sunt sanctionabile prin pedepse efective, proportionale si descurajante; valorile sanctiunilor fata de legea in vigoare si primul proiect de lege analizat de GRECO au fost majorate. A fost introdusa si o categorie noua de sanctiuni cu valoare mare pentru donatiile in bani cu destinatia achizitionarii de sedii de partid.

- extinderea termenului de prescriptie aplicabil incalcarilor Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, aducandu-se la forma agreata de GRECO, termenul de prescriere fiind de 3 ani, in corelare cu prevederile legale din Romania.

 

 

Mircea Draghici,

Deputat PSD.

 

 

0 comentarii4396 vizualizări22 aprilie 2017
rss 2.0
rss 2.0