Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Politica Luni 25 Mai 2020 - 7816 vizitatori azi
Deputatul Ionut Simionca vine in sprijinul producatorii agricoli si crescatorilor de animale.

Producatorii agricoli si crescatorilor de animale care sunt persoane fizice cetateni romani sau persoane juridice romane si indeplinesc una dintre conditiile privind numarul de animale detinute sau terenul pe care executa lucrari agricole vor putea beneficia de o serie de scutiri de taxe si impozite, daca Parlamentul va adopta propunerea legislativa initiata de catre deputatul PMP din Bistrita-Nasaud, Ionut Simionca.

Scutirile mentionate in lege fac referire la: orice accize, taxe si impozite pentru produsele agricole si zootehnice, energia electrica si carburantul folosite in activitatile agricole; taxa pe valoarea adaugata pentru utilijale, echipamentele si consmabilele aferente; orice obligatie fiscala sau financiara producatorul agricol sau crescatorul de animale pentru veniturile realizate din activitatea agricola sau zootehnica, precum si pentru utilajele, terenurile agricole, cladirile agricole.

Bineinteles, pentru a beneficia de prevederile legale propuse, producatorul agricol sau crescatorul de animale are obligatii de raportare a unor informatii exacte catre centrul local al Agentiei de Plati si Interventii pentru Agricultura.

Prin adoptarea si aplicarea acestei legi, initiatorul considera ca se poate realiza:

              cresterea insemnata a veniturilor populatiei angajate in activitati agro-zootehnice si, pe cale de consecinta, stoparea migratiei fortei de munca si chiar revenirea in Romania a fortei de munca migrate in alte tari;

              scaderea preturilor produselor agro-zootehnice, urmata de o crestere a exporturilor si o scadere a importurilor in domeniu, cu imbunatatirea balantei comerciale a Romaniei, precum si o crestere substantiala a calitatii vietii populatiei din tara noastra;

              innoirea parcului de utilaje si echipamente agro-zootehnice, cu consecinta scaderii costurilor de exploatare si, implicit, a preturilor produselor agro-zootehnice.

Propunerea legislativa privind protejarea agriculturii si zootehniei in Romania a fost depusa la Camera Deputatilor si este sustinuta de 25 deputati si senatori de la PMP.

Va reamintim ca Romania are 30% din forta activa de munca angajata in agricultura, fata de 4% in tarile din Vest, insa productivitatea este la jumatate din media europeana.  

 

 

PARLAMENTUL ROMANIEI 

CAMERA DEPUTATILOR

 

 

Catre,

 BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTATILOR

 

 In temeiul prevederilor art. 74 alin. (1) si art. 75 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata si ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat va inaintam spre dezbatere si adoptare propunerea legislativa - LEGE privind protejarea agriculturii si zootehniei in Romania.

 

 In numele initiatorilor:

  

Ionut Simionca

Deputat

Grupul parlamentar PMP

 

 

 

 

  

 

Propunere legislativa privind protejarea agriculturii si zootehniei in Romania

  Expunere de motive

  Agricultura si zootehnia au fost si sunt ocupatii fundamentale in existenta bimilenara a poporului roman. Produsele acestor ocupatii satisfac trebuintelor primare ale omului, avand o piata de desfacere sigura si permanenta.

Terenurile agricole din Romania, in pofida provocarilor determinate de schimbarile climatice globale, raman favorabile desfasurarii acestor activitati.

"Mana de lucru" in agricultura si zootehnia romaneasca este slab platita, atat in raport cu aceleasi activitati din statele membre ale Uniunii Europene, cat si cu alte activitati din Romania mai putin vitale pentru satisfacerea trebuintelor fiintei umane. Din aceasta cauza, in Romania, s-a inregistrat o migratie insemnata si alarmanta a populatiei active, cu preponderenta tinere, spre alte tari in cea mai mare parte din Uniunea Europeana.

In pofida acestor realitati, costul de productie in agricultura si zootehnia romaneasca este cu mult peste pretul produselor similare din Uniunea Europeana, transformand produsele romanesti in "produse necompetitive", atat in plan european, cat si national.

Aceasta situatie, alaturi de un program ineficient de repartizare a fondurilor romanesti si, mai ales, a celor europene, destinate subventionarii agriculturii si zootehniei, conduc la sufocarea si falimentarea fragilei paturi mijlocii din mediul rural al Romaniei si la descurajarea initiativelor in domeniul agricol si zootehnic.

 Dintre principalele cauze, care conduc la preturile mari de productie a activitatilor agro-zootehnice din Romania, cu titlu de exemplificare, pot fi evocate urmatoarele:

-  impozitarea directa, la producator, a produselor agro-zootehnice, impusa fara o baza reala, avand in vedere ca majoritatea acestor activitati sunt considerate nerentabile la nivel european;

-  accizarea si taxarea nejustificata a energiei si carburantilor folositi pentru activitatile din domeniul agro-zootehnic, intrucat societatea romaneasca nu face cheltuieli publice in aceste domenii sau, altfel spus, nu exista alocatii bugetare necesare si utile in acest sens;

-  parcul de masini si utilaje destinate agriculturii si zootehniei este depasit, atat material cat si moral, fiind caracterizat prin consumuri energetice ridicate, productivitate a muncii si fiabilitate scazute.

 Initiativa isi propune protejarea agriculturii si zootehniei prin reducerea semnificativa a presiunii fiscale asupra producatorului agricol roman.

Aplicarea legii nu necesita efort bugetar pentru Romania deoarece nu presupune insertii financiare din alte sectoare de activitate sau crestere a poverii fiscale a contribuabilului roman.

Tinand cont de exploatarea taranimii romane din ultimii 65 de ani, protejarea acesteia nu face decat sa aduca o compensare justa, desi relativ tardiva, pentru acest grup social.

Observand cheltuielile reale, care sunt neglijabile comparativ cu alte sectoare de activitate, pe care le are statul in agricultura si zootehnia din Romania, sector in totalitate privat, exploatarea fiscala a producatorului agricol roman, pentru obtinerea de venituri care sunt folosite in alte domenii de activitate, este cel putin imorala.

 

Prin adoptarea si aplicarea acestei legi se poate realiza:

      cresterea insemnata a veniturilor populatiei angajate in activitati agro-zootehnice si, pe cale de consecinta, stoparea migratiei fortei de munca si chiar revenirea in Romania a fortei de munca migrate in alte tari;

     scaderea preturilor produselor agro-zootehnice, urmata de o crestere a exporturilor si o scadere a importurilor in domeniu, cu imbunatatirea balantei comerciale a Romaniei, precum si o crestere substantiala a calitatii vietii populatiei din tara noastra;

     innoirea parcului de utilaje si echipamente agro-zootehnice, cu consecinta scaderii costurilor de exploatare si, implicit, a preturilor produselor agro-zootehnice.

  

 

  In numele initiatorilor:

        

Ionut Simionca

Deputat

Grupul parlamentar PMP

 

Covaciu Severica Rodica

Senator

Grupul parlamentar PMP

 

Marius Pascan

Deputat

Grupul parlamentar PMP

 

 

 

 

LEGE privind protejarea agriculturii si zootehniei in Romania

     Art. 1

(1)  Prezenta lege reglementeaza un set de masuri legislative care au ca scop protejarea agriculturii si zootehniei prin reducerea semnificativa a presiunii fiscale asupra producatorilor agricoli si crescatorilor de animale.

(2)  Prezenta lege se aplica producatorilor agricoli si crescatorilor de animale care sunt persoane fizice cetateni romani sau persoane juridice romane si care indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:

a)    detin terenuri de pana la 100 de ha pe care executa lucrari agricole;

b)    detin spre crestere pana la 500 de ovine si/sau caprine;

c)    detin spre crestere pana la 50 de bovine si/sau bubaline;

d)    detin spre crestere pana la 500 de suine;

e)    detin spre crestere pana la 1000 de pasari;

f)     detin spre crestere pana la 25 de cabaline.

 Art. 2

(1)  Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata utilajele, echipamentele, piesele de schimb si consumabilele aferente destinate activitatilor agricole si zootehnice, produse in statele membre ale Uniunii Europene si detinute cu orice titlu de producatorii agricoli sau crescatorii de animale.

(2)  Scutirea se efectueaza prin facturarea fara taxa pe valoarea adaugata pentru utilajele, echipamentele, piesele de schimb si consumabilele prevazute la alin. (1).

 Art. 3

Sunt scutite de orice accize, taxe si impozite produsele agricole si zootehnice la producatorul agricol sau crescatorul de animale.

 Art. 4

Este scutit de orice obligatie fiscala sau financiara, catre oricare buget din Romania, producatorul agricol sau crescatorul de animale pentru veniturile realizate din activitatea agricola sau zootehnica.

 Art. 5

Este scutit de orice obligatie fiscala sau financiara, catre oricare buget din Romania, producatorul agricol si crescatorul de animale pentru utilajele folosite in agricultura sau zootehnie, pentru terenurile agricole indiferent de forma de detinere, pentru cladirile destinate cresterii animalelor si producerii furajelor, pentru cladirile destinate depozitarii produselor agricole, precum si pentru terenurile aferente acestor cladiri.

     Art. 6

(1)  Este scutita de orice acciza, taxa si impozit energia electrica folosita pentru cresterea animalelor, prepararea furajelor sau depozitarea produselor agricole de catre producatorii agricoli si crescatorii de animale.

(2)  Scutirea se realizeaza prin contorizarea separata, la solicitarea consumatorilor prevazuti la alin. (1) si facturarea directa de catre furnizorul acestei energii, fara accize, taxe sau impozite.

(3)  Contorizarea separata este executata cu respectarea normelor tehnice corespunzatoare, fiind scutita de taxa de bransament.

 Art. 7

(1)  Furnizorii romani de energie electrica nu vor include in pretul facturat pentru energia electrica furnizata conform art. 6 nici o acciza sau taxa corespunzatoare aprovizionarii de la producatorul sau transportatorul de energie electrica, sumele aferente fiind restituite acestor furnizori de la bugetul de stat prin intermediul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in termen de maximum 30 zile calendaristice de la depunerea declaratiei lunare.

(2)  Returnarea sumelor prevazute la alin. (1) se face prin virarea directa a sumelor declarate lunar, fara alta formalitate, in contul producatorului sau transportatorul de energie electrica, declaratia lunara tinand loc de cerere de returnare.

 Art. 8

(1)  Este scutit de orice acciza sau taxa carburantul folosit in mod nemijlocit de catre producatorul agricol sau crescatorul de animale pentru lucrarile agricole si de producere a furajelor, precum si pentru transportul cu mijloace proprii a produselor agricole de la tarla la depozitul sau la baza furajera a acestuia.

(2)  Producatorul agricol sau crescatorul de animale achizitioneaza de la orice furnizor carburantul prevazut la alin. (1), achitand pretul intreg, inclusiv taxele si accizele aferente.

 Art. 9

(1)  Producatorul agricol sau crescatorul de animale este obligat sa depuna anual la centrul local al Agentiei de Plati si Interventii pentru Agricultura, denumita in continuare CL-APIA pana la data de 1 septembrie, un plan de activitate pentru anul agricol care incepe, cuprinzand:

a)    suprafetele de teren ale parcelelor pe care se obliga sa le lucreze;

b)    categoria de teren a fiecarei parcele de teren;

c)    culturile pentru fiecare parcela de teren;

d)   temeiul legal in baza caruia detine terenurile pe care executa lucrarile agricole;

e)    distanta de la fiecare parcela de teren la locul depozitului propriu, fara a depasi 10 km;

f)     capacitatea utilajelor folosite pentru transportul recoltei de pe fiecare parcela de teren la depozitul propriu.

(2)  In termen de 30 zile calendaristice de la depunerea planului de activitate, CL-APIA calculeaza, conform normelor utilizate de Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala din judetul respectiv, cantitatea de carburant necesara indeplinirii planului de activitate de catre fiecare producator agricol sau crescator de animale.

 Art. 10

(1)  Incepand cu data de 1 octombrie a fiecarui an, producatorul agricol sau crescatorul de animale comunica lunar CL-APIA cantitatea de carburant consumata, prezentand documentele fiscale care atesta achizitia acestuia.

(2)  CL-APIA are obligatia de a verifica incadrarea in norma de consum corespunzatoare planului de activitate asumat de producatorul agricol sau crescatorul de animale.

(3)  CL-APIA este obligata sa comunice cantitatea de carburant pe care producatorul agricol sau crescatorul de animale este indreptatit sa o consume pentru indeplinirea planului de activitate.

 Art. 11

(1)  In termen de 30 zile calendaristice din momentul comunicarii lunare de catre producatorul agricol sau crescatorul de animale conform art.10 alin. (1), CL-APIA depune, in contul bancar al acestuia, intreaga suma reprezentand accizele si taxele pentru carburantul agricol achizitionat.

(2)  Sumele prevazute la alin. (1) sunt decontate in termenul de 30 de zile de la bugetul de stat de catre CL-APIA.

 Art. 12

Returnarea accizelor si taxelor achitate la achizitionarea carburantului agricol scutit conform art. 8 nu este conditionata de accesarea sau nu a altor forme de sprijin pentru agricultura sau cresterea animalelor.

 Art. 13

(1)  In situatia in care producatorul agricol sau crescatorul de animale, din cauza de forta majora, este in imposibilitate sa finalize lucrarile cuprinse in planul de activitate, acesta este obligat sa comunice CL-APIA stadiul in care au fost sistate lucrarile agricole in termen de 5 zile lucratoare de la producerea cauzei.

(2)  In situatia prevazuta la alin. (1), CL-APIA verifica si sisteaza orice returnare a accizelor si taxelor carburantului agricol corespunzator lucrarilor neefectuate.

 Art. 14

(1)  CL-APIA verifica, pe parcursul intregului an agricol, prin mecanismele de control proprii, indeplinirea de catre producatorul agricol sau crescatorul de animale a planului de activitate.

(2)  In cazul constatarii neindeplinirii planului de activitate din alte cauze decat forta majora sau nedeclararii sistarii lucrarilor in termen de 5 zile conform alin. (1), CL-APIA sisteaza orice plata.

 Art. 15

(1)  Declararea neconforma cu realitatea de catre producatorul agricol sau crescatorul de animale a sumelor prevazute la art. 7 alin. (1) si art. 10 alin. (1) din prezenta lege, reprezentand sume de returnat, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la sase luni la trei ani si cu recuperarea de la producatorul agricol sau crescatorul de animale a sumelor incasate ilegal.

(2)  Intarzierea la achitarea sumelor prevazute la art. 7 alin. (1), respectiv art. 11 alin. (1) din prezenta lege constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la sase luni la trei ani.

 Art. 16

Instructiunile in aplicarea prezentei legi se aproba prin ordin comun al Ministrului Finantelor Publice si Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale in termen de 30 zile calendaristice de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I.

 Art. 17

Prezenta lege intra in vigoare la 30 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I.

 

 

0 comentarii3367 vizualizări10 iulie 2017
rss 2.0
rss 2.0