Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Politica Marti 22 Ianuarie 2019 - 14664 vizitatori azi
NU VREM PIATA CENTRALA DIN BISTRITA "MINERALIZATA".

CONTESTATIE. Catre Agentia pentru Protectia mediului Bistrita-Nasaud. In atentia domnului Sever Ioan ROMAN - director executiv, In atentia doamnei Marinela SUCIU - sef serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii. NU VREM PIATA CENTRALA DIN BISTRITA "MINERALIZATA". Aceasta este o campanie initiata de PARTIDUL VERDE organizatia municipiului Bistrita.
Noi, Partidul Verde organizatia municipala contestam Decizia etapei de incadrare - proiect din 27.04.2018 pentru proiectul de asa zisa modernizare a Pietei Centrale depus de Primaria municipiului Bistrita cu nr 4512/23.04.2018 cu ultima completare la nr. 4570/24.04.2018 la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bistrita-Nasaud.Cerem Agentiei pentru Protectia Mediului Bistrita-Nasaud respingerea avizarii acestui proiect neprietenos cu mediul inconjurator si rugam sa nu eliberati Autorizatia de Mediu sau un alt acord de mediu din urmatoarele motive:Inca din data de 24 iunie 2015 la sedinta publica a Consiliului Local Bistrita cand s-a votat si discutat Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) privind amenajarea Pietei Centrale, situatia juridica a acestui perimetru era neclarificata si neactualizata in Cartea Funciara a orasului, privind modul de folosinta, astfel ca avizul de legalitate dat il consideram ilegal si nelegitim.Astfel s-au incalcat grav legile 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica si nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, dar si modul corect de informare al cetatenilor prezenti la dezbatere.Se incalca  Legea 24/2007 actualizata si republicata - Legea privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, art.10, 12, 16, 18.Legea nr. 265 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind Protectia mediului.OUG nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind Protectia mediului, art.70-71:Protectia asezarilor umane Art. 70 Pentru asigurarea unui mediu de viata sanatos, autoritatile administratiei publice locale, precum si, dupa caz, persoanele fizice si juridice au urmatoarele obligatii: b) sa prevada, la elaborarea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului, masuri de mentinere si ameliorare a fondului peisagistic natural si antropic al fiecarei zone si localitati, conditii de refacere peisagistica si ecologica a zonelor deteriorate, masuri de protectie sanitara a captarilor de apa potabila si lucrari de aparare impotriva inundatiilor; c) sa respecte prevederile din planurile de urbanism si amenajarea teritoriului privind amplasarea obiectivelor industriale, a cailor si mijloacelor de transport, a retelelor de canalizare, a statiilor de epurare, a depozitelor de deseuri menajere, stradale si industriale si a altor obiective si activitati, fara a prejudicia ambientul, spatiile de odihna, tratament si recreere, starea de sanatate si de confort a populatiei; d) sa informeze publicul asupra riscurilor generate de functionarea sau existenta obiectivelor cu risc pentru sanatatea populatiei si mediu; e) sa respecte regimul de protectie speciala a localitatilor balneoclimaterice, a zonelor de interes turistic si de agrement, a monumentelor istorice, a ariilor protejate si a monumentelor naturii. Sunt interzise amplasarea de obiective si desfasurarea unor activitati cu efecte daunatoare in perimetrul si in zonele de protectie a acestora; f)sa adopte elemente arhitecturale adecvate, sa optimizeze densitatea de locuire, concomitent cu mentinerea, intretinerea si dezvoltarea spatiilor verzi, a parcurilor, a aliniamentelor de arbori si a perdelelor de protectie stradala, a amenajamentelor peisagistice cu functie ecologica, estetica si recreativa; Art. 71 Schimbarea destinatiei terenurilor amenajate ca spatii verzi prevazute in planurile urbanistice este interzisa.Decretul  887/din 28 iunie 2006 privind promulgarea Legii pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 privind Protectia mediului
In Cartea Funciara perimetrul delimitat de Piata Centrala apare inscris cu grupuri sanitare, anexe, curti si constructii, drumuri  descrise si in Certificatul de Urbanism la regimul juridic.In schimb, in documentatia depusa pentru obtinerea Autorizatiei de Construire pentru proiectul "Modernizare Piata Centrala" care este semnata de primarul orasului, se specifica clar prezenta a 5021 mp spatii verzi si rondouri existente.Amintim ca si Comisariatul Garzii de Mediu Bistrita-Nasaud a trimis notificari Primariei Bistrita de a incadastra corect toate perimetrele de Spatii Verzi care sunt deja amenajate in municipiul Bistrita.Excludem din capul locului ca perimetrele  inierbate si rondourile (doua) cu flori sa fie distruse. Ne opunem ferm taierii arborilor de aliniament si a celor localizati in perimetrul Pietei centrale aflati intr-o stare buna de sanatate. Propunem chiar plantarea in Piata Centrala de noi arbori care sa completeze zonele expuse insoririi puternice si sa inlocuiasca pe parcursul timpului arborii batrani. 
Avand in vedere cele de mai sus solicitam anularea Deciziei de incadrare eliberata in data de 27.04.2018 pentru proiectul "Modernizare Piata Centrala".
In sprijinul celor solicitate Partidul Verde organizatia locala Bistrita depune in copie un numar de 137 tabele cu 1.370 semnaturi din partea cetatenilor care NU sunt de acord cu proiectul de mineralizare a Pietei Centrale si nici cu modalitatea de "modernizare" prin defrisarea arborilor de aliniament si a celorlalti arbori existenti in Piata Centrala, desfiintarea rondourilor cu flori si a perimetrelor inierbate. 


Marius Horia BALAN - presedinte organizatia Bistrita.

Cristian TETCU - presedinte filiala Bistrita-Nasaud.

Bistrita, 10 mai 2018 .

0 comentarii1057 vizualizări10 mai 2018
rss 2.0
rss 2.0