Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Politica Duminica 05 Iulie 2020 - 11816 vizitatori azi
BILANT AL MINISTRULUI APELOR SI PADURILOR, IOAN DENES, PENTRU PERIOADA MANDATULUI.

BILANT PE ANUL 2019.  DOMENIUL APE  - In 2019, finantarea investitiilor din domeniul gospodaririi apelor beneficiaza de o suma totala in valoare de 546 de milioane de lei.

Ne-am propus sa executam aproximativ 250 de obiective. Astfel, la data de 10.10. 2019 erau asigurate credite bugetare in valoare de 273 de milioane de lei si se afla in proces de executie 84 de obiective.

 In aceasta valoare este cuprinsa si suma de 195 de milioane de lei, care a fost alocata de Guvern in regim de urgenta, prin HG 441/2019 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apelor si Padurilor din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului. Masura a fost necesara avand in vedere ca in urma inundatiilor din primavara s-a impus realizarea unor lucrari de investitii pentru inlaturarea si prevenirea efectelor calamitatilor naturale. Astfel, au fost finantate 49 de obiective de investitii pe cursuri de apa din judetele Arges, Bihor, Bistrita-Nasaud, Caras-Severin, Cluj, Covasna, Gorj, Hunedoara, Maramures, Mures, Neamt, Satu Mare, Salaj, Timis, Vaslui, Vrancea.

De asemenea, 23 de milioane de lei au fost alocate pentru finantarea a 11 obiective, dintr-un total de 14, din credite BDCE.

Totodata, 87 de obiective, dintr-un total de 127, sunt finantate cu 250 de milioane de lei din surse proprii ANAR.

Pana la finele acestui an, din sursele de finantare enumerate mai sus, respectiv  bugetul de stat, BDCE si surse proprii ale ANAR, se vor finaliza urmatoarele capacitati:

269 km (diguri, consolidari de maluri si albii de rau) din care:

170 km amenajare/regularizare albie;

85 km consolidari de mal;

14 km diguri.

 

PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE - POIM (2014-2020)

 Axa prioritara 5. Promovarea adaptarii la schimbarile climatice, prevenirea si gestionarea riscurilor;

Obiectivul Specific 5.1. Reducerea efectelor si a pagubelor asupra populatiei cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbarile climatice, in principal de inundatii si eroziune costiera.

 

Ministerul Apelor si Padurilor, in calitate de beneficiar, are in pregatire/derulare un numar total de 20 de proiecte, dupa cum urmeaza:

17 propuneri de proiecte sunt in pregatire pentru accesarea fondurilor europene in cadrul POIM.

Pentru aceste proiecte s-au incheiat contracte de servicii de asistenta tehnica pentru pregatirea/accesarea de proiecte POIM. Aceste proiecte sunt in diferite faze de implementare, detaliate astfel:

Doua proiecte care au avizati indicatorii tehnico-economici:

 - Marirea gradului de siguranta a acumularii Colibita si amenajarea raului Bistrita, aval de acumulare, judetul Bistrita-Nasaud, cu o valoare de 235 de milioane de lei, inclusiv TVA;

Amenajare rau Barzava si afluenti pe sector Bocsa - Gataia- Denta, judetul Caras - Severin si judetul Timis, cu o valoare de 202 milioane de lei inclusiv TVA;

Opt proiecte care au definitivate solutiile tehnice, din care amintim:

Amenajarea complexa a raului Jiu in vederea apararii impotriva inundatiilor a municipiului Craiova, cu o valoare de 63 de milioane lei inclusiv TVA;

Amenajarea complexa a afluentilor Oltului de pe ramura nordica a muntilor Fagaras cu potential de risc la inundatii din viituri rapide, cu o valoare de 81 de milioane de lei, inclusiv TVA;

Patru proiecte care au in analiza stabilirea optiunilor (solutiilor finale), din care amintim:

    - Managementul riscului la inundatii in bazinul raului Suceava, judetul Suceava, cu o valoare de 146 de milioane de lei, inclusiv TVA;

    - Amenajarea complexa a raului Crisul Negru in vederea apararii impotriva inundatiilor a localitatilor riverane pe cursul inferior, cu o valoare de 140 de milioane de lei, inclusiv TVA.

un proiect care are in curs de desfasurare procedura de achizitie a serviciilor de asistenta tehnica;

     - Reducerea riscului la inundatii in BH Ialomita, aval de acumularea Pucioasa - Componenta II BH Prahova, cu o valoare de 252 de milioane de lei, inclusiv TVA;

un proiect care va fi implementat in colaborare cu Ministerul Transportului:

      - Aparare impotriva inundatiilor a localitatii Babadag, judetul Tulcea, cu o valoare de 67 de milioane lei, inclusiv TVA.

In prezent, se afla in curs de executie Punerea in siguranta a acumularii Lesu, judetul Bihor, cu o valoare de 37 de milioane lei, inclusiv TVA.

 

Este semnat contractul de finantare, de la 09.11.2018, pentru Reducerea eroziunii costiere Faza II (2014-2020) Etapa 1 si Etapa 2.

Reducerea eroziunii costiere Faza II (2014-2020) Etapa 1

- Loturile: 1- Stavilarele Edighiol si Periboina; 2- Mamaia; 3- Tomis(Casino); 4- Agigea;  5- Eforie;

- pentru loturile 1, 2, 3 si 4 sunt semnate contractele de proiectare si executie lucrari; data estimata demararii lucrarilor: octombrie/noiembrie.

- pentru lotul 5, procedura de achizitie contestata CNSC; se estimeaza semnarea contractului de proiectare tehnica si executie lucrari in luna octombrie.

Reducerea eroziunii costiere Faza II (2014-2020) Etapa 2

- Zonele: Costinesti, Olimp, Jupiter - Neptun, Balta Mangaliei - Venus - Aurora, Mangalia, Saturn, 2 Mai.

- Documentatia de atribuire a fost verificata si validata de ANAP.

Valoarea totala a Contractului de Finantare pentru implementarea proiectului "Reducerea eroziunii costiere Faza II (2014-2020)" Etapa I + Etapa II este de 3.198.018.252,77 fara TVA (cca. 810 mil euro).

Reducerea eroziunii costiere Faza II (2014-2020) - Etapa 1 + Etapa 2

- este in derulare procedura de achizitie pentru servicii de asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor, respectiv evaluare oferte; se estimeaza semnarea contractului in octombrie.

- este in derulare procedura de achizitie pentru servicii de monitorizare a biodiversitatii si calitatii apei, respectiv evaluare oferte; se estimeaza semnarea contractului in luna octombrie.

 PROGRAMUL DE PREVENIRE A INUNDATIILOR

Comitetul Ministerial pentru Situatii de Urgenta(CMSU) a elaborat si aprobat Programul principalelor actiuni pentru anul 2019.

S-a urmarit stadiul implementarii Strategiei Nationale pentru Managementul Riscului la Inundatii pe termen mediu si lung si corelarea programelor si proiectelor ce deriva din aceasta.

Permanent au loc actiuni de verificare a modului de salubrizare a cursurilor de apa, precum si realizarea si intretinerea santurilor si rigolelor in localitati, in vederea asigurarii sectiunilor de scurgere a apelor mari.

Este in curs de desfasurare actiunea de verificare a starii tehnice si functionale a constructiilor hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor, de pe raurile interioare si de la Dunare, indiferent de detinator.

 

DOMENIUL PADURI 

 Contributie la elaborarea Statutului Personalului Silvic, proiect de lege care a trecut de Senat si se afla la Camera Deputatilor.

  Programul national de impadurire

 In primul semestru au fost impadurite 6.539 de hectare, in cadrul masurii "Minimum 6.000 de hectare impadurite", in fondul forestier proprietate publica a statului, proprietate publica a UAT si proprietate privata. S-au realizat regenerari naturale la nivel national pe suprafata de 8.545 ha.

In total s-au realizat lucrari de regenere a padurilor pe suprafata de 15.084 ha.

Asa cum stiti, impaduriri se pot face numai primavara si toamna, de aceea, cifra nu cuprinde si suprafetele pe care le aveam in proiect pentru aceasta toamna.

 

Sprijin financiar acordat proprietarilor de paduri aflate in ariile protejate in valoare de 32 milioane de lei

Asigurarea pazei terenurilor forestiere pentru care in prezent nu este asigurata administrarea/serviciile silvice, inclusiv pentru terenurile forestiere la care nu se cunosc proprietarii. In anul 2019 s-au asigurat serviciile silvice cu bani de la bugetul de stat pentru o suprafata de 166 mii

A fost actualizat pe site-ul web al Ministerului Apelor si Padurilor - Catalogul padurilor virgine, in care a fost inscrisa o suprafata de 6.947ha paduri virgine si 22.116 ha paduri cvasivirgine, adica, in total, 29.053 de hectare.

S-au elaborat patru proiecte de hotarari ale Guvernului pentru exproprierea unei suprafete de 88 ha terenuri agricole in vederea realizarii perdelelor forestiere de protectie.

De asemenea, in vederea protejarii eficiente a cailor de comunicatii impotriva inzapezirii si buna desfasurare a circulatiei rutiere s-au realizat 13 ha de perdele forestiere de protectie a autostrazii A2.

 

DOMENIUL CONTROL SILVIC SI CINEGETIC

 Controale silvice

In ceea ce priveste activitatea de control si paza, realizata de Ministerul Apelor si Padurilor prin Directia Control Silvic si Cinegetic, dar si prin structurile din subordinea sa, respectiv Garzile Forestiere, in perioada 01.01.2019 - 30.09.2019, au fost desfasurate 70.660 actiuni de control in toata tara(44 de controale zilnice, la nivel national, efectuate de cele 9 Garzi Forestiere) dupa cum urmeaza:

 

Cu privire la administrarea padurilor au fost efectuate 27.215 controale, in urma carora s-a constatat un volum de lemn taiat ilegal, verificat, de 54.169 mc, cu o valoare a pagubelor din taieri ilegale de aproximativ 33 de milioane de lei. Totodata, au fost aplicate 4.116 contraventii pentru taieri de arbori cu o valoare a amenzilor aplicate de 7,5 milioane de lei.

Cu privire la incendierea padurilor au fost constatate 4 infractiuni si 8 contraventii.

Cu privire la controlul circulatiei materialului lemnos au fost efectuate 45.126 actiuni de control in urma carora s-au constatat 2.223 contraventii cu o valoare a amenzilor aplicate de 4,8 milioane de lei si au fost confiscati 369 mc.

Cu privire la controlul instalatiilor, depozitelor de materiale lemnoase au fost efectuate 2.902 actiuni de control, in urma carora s-au constatat 1.079 contraventii cu o valoare a amenzilor aplicate de 4,1 milioane de lei si s-a confiscat material lemnos aproximativ 8.000 metri cubi.

Cu privire la inspectiile si controalele finalizate prin rapoarte si note au fost efectuate 22.628 actiuni de control al exploatarii parchetelor, in urma carora s-au constatat 570 contraventii si s-au aplicat amenzi in valoare de 1,4 milioane de lei. Totodata, au fost finalizate 23.924 inspectii si controale tematice programate si 2.141 inspectii si controale, ca urmare a sesizarilor, petitiilor, memoriilor etc.

In urma verificarilor au fost inregistrate la parchetele de pe langa instantele de judecata 6 dosare penale.

 

Serviciul Control Silvic si Cinegetic din cadrul MAP a desfasurat in domeniul cinegetic 15 controale la gestionari de fonduri cinegetice; ca urmare a verificarilor efectuate au fost constatate 29 de fapte contraventionale, pentru care s-au aplicat amenzi in valoare de 23 de mii de lei, si 12 infractiuni, cu un prejudiciu in valoare de 6.358 Euro, pentru care au fost sesizate organele de urmarire penala.

 

DEZVOLTAREA PROGRAMULUI SUMAL - 2

 In 2018-2019, Ministerul Apelor si Padurilor a achizitionat echipamente IT, o drona cu accesorii si un GPS, echipamente IT care au fost instalate, configurate si gazduite de STS. De asemenea, a fost triplat numarul persoanelor din cadrul ministerului implicate in identificarea si formularea cerintelor necesare proiectului SUMAL - 2. 

In luna septembrie, Ministerul Apelor si Padurilor a finalizat angajamentele asumate in ceea ce priveste achizitia de echipamente si furnizarea datelor tehnice, acestea fiind puse la dispozitia STS, urmand ca aceasta institutie sa finalizeze SUMAL - 2 prin realizarea conceptului informatic al programului.

Noul sistem SUMAL are in componenta 11 module si reprezentantii conducerilor MAP si STS au stabilit, in urma sedintei din 08.07.2019, urmatoarele termene:

30 decembrie 2019: Lansarea in productie a versiunii SUMAL 2.1 (module prioritare si functionalitati de baza);

30 iunie 2020: Lansarea in productie a versiunii SUMAL 2.2 (versiunea completa, incluzand module si functionalitati complementare).

 

PROGRAMUL "CONTROLUL INTEGRAT AL POLUARII CU NUTRIENTI"

 Dupa cum am mai anuntat, in perioada 2017-2022, MAP deruleaza si Programul "Controlul integrat al Poluarii cu Nutrienti", cu o valoare totala  50 de milioane de euro, din care 48 de milioane de euroi imprumut acordat de Banca Mondiala.

Programul se adreseaza comunitatilor locale si are ca scop reducerea poluarii cu nutrienti. Pana in prezent, UAT-urile selectate de un auditor extern au in administrare platforme pentru depozitarea gunoiului de grajd si au primit utilaje pentru transportul, imprastierea, manipularea acestuia(tractor cu remorca, vidanje, buldozer etc).

Nu mai revin la informatiile aferente anului trecut, ci vreau doar sa subliniez faptul ca am lansat campania nationala de informare pentru constientizarea populatiei in ceea ce priveste poluarea apelor cu nitrati proveniti din surse agricole, campanie intitulata "Apar apa!".

 

 

DOMENIUL AFACERI EUROPENE SI RELATII INTERNATIONALE

 In ceea ce priveste domeniul afacerilor europene, pe site-ul ministerului este reflectata pe larg activitatea specialistilor nostri legata de detinerea de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene. http://apepaduri.gov.ro/categorie/presedintia-romaniei-la-consiliul-uniunii-europene/.

 In domeniul apelor si padurilor, Presedintia Romaniei la Consiliul UE, printr-o activitate intensa, a avansat negocierile pe 2 dosare legislative in domeniul apelor (apa potabila si reutilizarea apei) obtinand acordul Consiliului pe cele 2 dosare, sub forma de abordare generala, la Consiliul de Mediu din 5 martie 2019 (apa potabila) si, respectiv, la Consiliul de Mediu din 26 iunie 2019 (reutilizarea apei). Astfel, PRES RO si-a indeplinit obiectivele, mai devreme decat se anticipa.

Temele prioritare asumate de Ministerul Apelor si Padurilor pe perioada detinerii de Romania a Presedintiei Consiliului UE au fost: managementul apelor si adaptarea sectorului forestier la schimbarile climatice si ale societatii si stoparea degradarii terenurilor.

In ceea ce priveste managementul apelor, PRES RO a desfasurat o activitate intensa avansand negocierile pe cele doua dosare legislative in domeniul apelor(apa potabila si reutilizarea apei), reusind sa obtina acordul Consiliului pe aceste dosare, la Consiliul de Mediu din 5 martie 2019 (apa potabila) si respectiv la Consiliul de Mediu din 26 iunie 2019 (reutilizarea apei). PRES RO si-a indeplinit obiectivele, mai devreme decat se anticipa, cele doua abordari generale urmand a constitui mandatul CONS pentru demararea negocierilor cu Parlamentul European sub Presedintia finlandeza, in scopul finalizarii negocierilor in a doua lectura timpurie.

In ceea ce priveste adaptarea sectorului forestier la schimbarile climatice si ale societatii si stoparea degradarii terenurilor, PRES RO a desfasurat o activitate intensa la nivel tehnic.

 

 

 Bilantul pe anul 2018 a fost prezentat public in cadrul unei conferinte de presa de ministrul apelor si padurilor, iar documentul poate fi consultat pe site-ul Ministerului Apelor si Padurilor  aici: http://apepaduri.gov.ro/wp-content/uploads/2019/02/Raport-de-activitate-al-MAP.pdf

 

0 comentarii2072 vizualizări17 octombrie 2019
rss 2.0
rss 2.0