Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
ONG-uri Marti 07 Iulie 2020 - 11310 vizitatori azi
Investitii in dezvoltarea si modernizarea exploatatiilor agricole din teritoriu GAL.

Masura 19 LEADER - Submasura 19.2. "Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala"  Strategia de Dezvoltare Locala GAL PROGRES TRANSILVAN 2016-2023. 

APEL DE SELECTIE 

MASURA 1 - DOMENIUL DE INTERVENTIE 2 A - "Investitii in dezvoltarea si modernizarea exploatatiilor agricole din teritoriu GAL"

 -varianta simplificata-

 Data lansarii apelului de sectie: 05 decembrie 2019

 Numarul de referinta al sesiunii de cereri de proiecte: M1 / 2A - 04/2019 - 05.12.2019

 GAL PROGRES TRANSILVAN anunta public lansarea, in perioada 14 ianuarie2020-12 februarie 2020a celei de a patra sesiuni de depunere de proiecte aferenta anului 2019 pentru Masura 01/2A - Investitii in dezvoltarea si modernizarea exploatatiilor agricole din teritoriu GAL, finantata prin Masura 19 LEADER - Submasura 19.2 Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala. 

 

Beneficiari eligibili: 

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

  • fermieri, definiti conform Regulamentului(CE)1307/2013, art.4, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate;
  • cooperative (cooperativele agricole si societatile cooperative agricole), grupuri de producatori, constituite in baza legislatiei nationale in vigoare care deservesc interesele membrilor.

 

Fondul disponibil pentru sesiunea nr. 04/2019: 81.293 euro

 

Contributia publica totala nerambursabila a masurii: 81.293 euro

Contributianationala: 15% = 12.193,95 euro

Contributia FEADR: 85% = 69.099,05 euro

 

Tipul sprijinului: PrinMasura M1/2A se acordafondurinerambursabileinproportie de 50%, maxim 200.000 euro.

Procentulpoate fi majorat cu 20 puncteprocentualesuplimentare, dar nu poatedepasii 90% incazul fermelormicisimedii (cudimensiuneaeconomicaintre 8.000 SO si pana la 250.000 SO), si nu poatedepasi 70% incazulfermeloravandintre 250.000 si 500.000 SO pentrusectorulvegetalsiintre 250.000 si 1.000.000 SO pentrusectorulzootehnic,

Puncteleprocentaualesuplimentareprivindalocareafondurilornerambursabile, se acordaastfel :

a) Investitiilorrealizate de tineriifermieri, cuvarstasub 40 de ani, la data depuneriicererii de finantare - procentulpoate fi majorat cu 20 puncteprocentuale;

b) Investitiilor legate de operatiunile prevazute la art.28(Agromediu) si art. 29(Agricultura ecologica) din R(UE) nr.1305/2013 - procentul poate fi majorat cu 20%;

d) Investitiilor in zone care se confrunta cu constrangeri naturale si cu alte constrangeri specifice, mentionate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013; intensitatea sprijinului se va majora cu 20 puncte procentuale daca:

- amplasarea investitiei si, acolo unde este cazul, peste 50% din terenurile agricole ale exploatatiei agricole se afla in una din localitatile in dreptul carora exista mentiunea ANC ZM, ANC SEMN, ANC-SPEC, in Anexa 3 la Ghidul solicitantului.

B.Pentruinvestitiilerealizate de cooperativesigrupuri de producatori, investitiicolective, se acordafondurinerambursabile in proportiede .

- 50% intensitatesprijinfara a depasi maximum 200.000 euro indiferent de tipulinvestitiei;

Intensitateasprijinuluinerambursabil se va puteamajora cu 20 puncteprocentualesuplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poatedepasi 90%, incazul:

a)   Investitiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative si grupuri de producatori) - procentulpoate fi majorat cu 20 puncteprocentuale

In cazul cooperativelor se considerainvestitiicolectiveoriceinvestitiepropusa de

- cooperativele agricole pentru propriile exploatatii inscrise in  APIA ( C1)

- cooperativele  agricolepentru membriifermieri care sunt inscrisi in APIA (C2)

- cooperativele agricole atatpentrupropriileexploatatiiinscrisein APIA cat si  pentrumembriifermieriinscrisiin  APIA (C3)

b)Operatiunilorsprijiniteincadrul PEI - procentulpoate fi majorat cu 20 puncteprocentuale;

Atentie!Aceastamajorareaintensitatiisprijinuluinerambursabil se vaaplicadoarincazulsolicitantilor care aplicapesM 16.1. proiectecevizeazainvestitiisimilaresM 4.1, si nu  solicitantilorpemasura 4.1.

 

c)Investitiilor legate de operatiunileprevazute la art. 28 (Agromediu) si art. 29 (Agriculturaecologica) din R(UE) nr. 1305/2013 - procentulpoate fi majorat cu 20 puncteprocentuale;

 

C.Incazulfermelorvegetaleavanddimensiuneaeconomicapeste 500.000 SO si a fermelorzootehniceavanddimensiuneaeconomicapeste 1.000.000 SO: Rata sprijinului public nerambursabilva fi de 30% indiferent de tipulinvestitiei. 

In cazul proiectelor care includ activitati de procesare la nivelul fermei, ratele sprijinului aplicabile actiunilor privind procesarea si comercializarea produselor enumerate in Anexa I la Tratatul de Functionare a Uniunii Europene (TFEU) vor respecta intensitatile ajutorului aplicabile specificate in Anexa II la Reg. 1305/2013. 

 

Valoarea minima a sprijinului neramursabil acordat unui proiect  finantat prin aceasta masura, in acest apel de selectie este de 20.000 euro, iar valoarea maxima, nerambursabila, acordata unui proiect este de  200.000 euro.

Aria de aplicabilitate a masurii este reprezentata de intreg teritoriul GAL Progres Transilvan, respectiv aria administrativ-teritoriala a cele 7 comune: Budesti, Micestii de Cimpie, Milas, Sinmihaiu de Cimpie, Silivasu de Cimpie, Teaca si Galatii Bistritei din judetul Bistrita Nasaud.

Data limita de depunere a proiectelor: 12 februarie 2020, ora 14:30 

Locul si intervalul orar unde se pot depune proiecteleProiectele se vor depune la biroulGAL Progres Transilvan - din localitatea Teaca, nr. 598 ( in cladirea Primariei Teaca), comuna Teaca, judetul Bistrita-Nasaud, telefon: 0745661282

Informatii privind accesarea si derularea Masurii 01/2A - Investitii in dezvoltarea si modernizarea exploatatiilor agricole din teritoriu GAL, sunt cuprinsein Ghidul Solicitantului si anexele acestuia de pe site-ul GAL PROGRES TRANSILVAN www.progrestransilvan.rosi in Apelul de Selectie (varianta detaliata) pentru Masura 01/2A - sesiunea 4/2019, disponibil pe www.progrestransilvan.ro. Aceste documente pot fi obtinute si in varianta electronica (suport CD/DVD) si pe suport tiparit la sediul GAL PROGRES TRANSILVAN din localitatea Teaca, nr. 598 ( in cladirea Primariei Teaca), comuna Teaca, judetul Bistrita-Nasaud, de luni pana vineri intre orele 8,00-16,00, programul de lucru cu publicul este intre orele 13,00 - 15,00.

Contact:

E-mail:  progrestransilvanbistrita@gmail.com

Tel.: 0745661282, 0742058954

 

0 comentarii3983 vizualizări13 ianuarie 2020
rss 2.0
rss 2.0