Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
ONG-uri Vineri 23 Aprilie 2021 - 14587
Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor sociale destinate populatiei din teritoriul acoperit de GAL.

Masura 19 LEADER - Submasura 19.2. "Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala"  

Strategia de Dezvoltare Locala GAL PROGRES TRANSILVAN 2016-2023

APEL DE SELECTIE

MASURII 5 - DOMENIUL DE INTERVENTIE 6 B - "Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor sociale destinate populatiei din teritoriul acoperit de GAL"

 

-varianta simplificata-

 

Data lansarii apelului de sectie: 02.10.2020

 

Numarul de referinta al sesiunii de cereri de proiecte: M5 / 6B - 02/2020 - 02.10.2020

 

GAL PROGRES TRANSILVAN anunta public prelungirea  in perioada 04.12.2020 - 14.12.2020, a celei de a 2 a sesiuni de depunere de proiecte aferenta anului 2020 pentru Masura 5/6B - Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor sociale destinate populatiei din teritoriul acoperit de GAL, finantata prin Masura 19 LEADER - Submasura 19.2 Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala. 

.

Beneficiari eligibili: 

Solicitantii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat de catre GAL PROGRES TRANSILVAN prin aceasta masura sunt:

Comunele

ONG-uri

Unitate Medico-Sociala, alte institutii publice acreditate si furnizori privati acreditati de servicii sociale

GAL -ul

 

ATENTIE!

Nu sunt eligibile cererile de finantare depuse de Consiliile Locale in numele comunelor.

Reprezentantul legal al comunei este primarul sau inlocuitorul de drept al acestuia in conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

NOTA:

Pentru a fi eligibil,  solicitantul, beneficiar al infrastructurii sociale create/dezvoltate prin proiect, trebuie sa fie furnizori de servicii sociale (publici sau privati) si de catre parteneriatele constituite intre autoritatea publica locala si un furnizor de servicii sociale;

 

Proiectele de infrastructura sociala trebuie sa asigure functionarea prin operationalizarea infrastructurii de catre o entitate acreditata ca furnizor de servicii sociale; beneficiarii masurilor de finantare a infrastructurii sociale trebuie sa asigure sustenabilitatea proiectelor din surse proprii sau prin obtinerea finantarii in cadrul Axei 5 POCU, prin depunerea unui proiect distinct cu respectarea conditiilor specifice POCU;

 

Prin proiectele de infrastructura sociala nu pot fi finantate infrastructuri de tip rezidential, Infrastructurile aferente unitatilor sociale cu cazare/ gazduire pe perioada temporara/ determinata si serviciile sociale aferente (ex.: locuinte protejate, centre maternale, centre de primire in regim de urgenta a victimelor violentei domestice etc.) pot fi finantate in cadrul PNDR in masura in care acestea raspund unei nevoi comunitare identificate in SDL si indeplinesc conditiile specifice de acreditare;

 

Fondul disponibil pentru sesiunea nr. 02/2020: 38.656 euro

Contributia publica totala nerambursabila a masurii:  38.656 euro

Contributia nationala: 15% = 5.798,40 euro

Contributia FEADR: 85% = 32.875,60 euro

 

Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei masuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica, negeneratoare de venit si nu va depasi 38.656 euro.

Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei masuri va fi 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit si nu va depasi 38.656  euro.

 

 

 

Valoarea minima a sprijinului neramursabil acordat unui proiect  finantat prin aceasta masura, in acest apel de selectie este de 38.656 euro, iar valoarea maxima, nerambursabila, acordata unui proiect este de  38.656 euro.

 

 

Aria de aplicabilitate a masurii este reprezentata de intreg teritoriul GAL Progres Transilvan, respectiv aria administrativ-teritoriala a celor 7 comune: Budesti, Micestii de Cimpie, Milas, Sinmihaiu de Cimpie, Silivasu de Cimpie, Teaca si Galatii Bistritei din judetul Bistrita Nasaud.

 

Informatii privind accesarea si derularea Masurii 5/6B - Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor sociale destinate populatiei din teritoriul acoperit de GAL, sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului si anexele acestuia de pe site-ul GAL PROGRES TRANSILVAN

 www.progrestransilvan.ro  si in Apelul de Selectie (varianta detaliata) pentru Masura 5/6B - sesiunea 4/2018, disponibil pe www.progrestransilvan.ro    

Aceste documente pot fi obtinute si in varianta electronica (suport CD/DVD) si pe suport tiparit la sediul GAL PROGRES TRANSILVAN din localitatea Teaca, nr. 598 ( in cladirea Primariei Teaca), comuna Teaca, judetul Bistrita-Nasaud, de luni pana vineri intre orele 8,00-16,00, programul de lucru cu publicul este intre orele 13,00 - 15,00.

 

Contact:

E-mail:  progrestransilvanbistrita@gmail.com

Tel.: 0745661282,  0742058954

 


0 comentarii2289 vizualizări03 decembrie 2020
[ Închide secţiunea de comentarii ]

Nu există comentarii

Adaugă un comentariu

rss 2.0
rss 2.0