Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Miercuri 17 Iulie 2024 - 14587
Stadiul lucrarilor din cadrul proiectului "Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in BN.

In vederea unei informari corecte si la zi a stadiului proiectului major finantat din Fondul de Coeziune implementat de SC AQUABIS SA, va prezentam mai jos stadiul proiectului la data de 31.12.2013.

La data semnarii contractului de finantare pentru acest proiect (contract avand nr 101381/22.03.2010), valoarea totala a proiectului a fost de 344.328.828 lei. Sursele de finantare erau dupa cum urmeaza:  265.021.291 lei- grantul din Fondul de Coeziune,   40.532.668 lei- subventia de la bugetul de stat,  6.235.795 lei- subventie de la bugetul local si 32.539.074 lei- asigurati de catre SC AQUABIS SA, printr-un credit de la Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare.

Pe parcursul implementarii proiectului, ca urmare a faptului ca valoarea cu care s-au semnat contractele din cadrul proiectului a fost sub valoarea initial estimata, s-a incheiat un act aditional la contractul de finantare prin care a fost diminuata valoarea totala a proiectului la 291.046.487 lei.

De asemenea, la data semnarii, proiectul era prevazut a se finaliza la data de 31.12.2013, aceasta data fiind insa modificata printr-un alt act aditional la contractul de finantare, noul termen de finalizare a proiectului fiind 31.12.2015.

Detaliile asupra contractelor proiectului precum si stadiul fizic si financiar pe fiecare dintre acestea sunt dupa cum urmeaza:

 

A. Contractele de servicii

 1. Contractul de asistenta tehnica pentru managementul proiectului

- contractant: SC Aecom Ingenieria SRL,

- valoarea contractului: 8.813.514,96 lei,

- stadiul fizic: 85,61%,

- sume platite: 7.114.235,59 lei.

 

2. Contractul de asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor

- contractant: Eptisa Romania SRL & Eptisa Servicios de Ingenieria SL Spania,

- valoarea contractului: 10.268.895 lei,

- stadiul fizic: 44,44%,

- sume platite: 4.135.318,25 lei.

 

 3. Contractul pentru auditul proiectului 

- contractant: SC BDO Audit SRL,

- valoarea contractului: 175.002 lei,

- stadiul fizic: 42,86%,

- sume platite:  70.000 lei.

 

B. Contractele de lucrari

 1. Contractul de lucrari nr 1- Reabilitare retele de distributie apa
si canalizare in Municipiul Bistrita, retele de distributie apa si
aductiuni in localitatile din SZAA Bistrita

- contractant: SC Serbis SRL,

- valoarea contractului: 24.315.759, 93 lei,

- stadiul fizic: 48,39%,

- sume platite:  9,750,023.97 lei.

In cadrul acestui contract s-au realizat pana in prezent urmatoarele:

-         extindere conducte aductiune- 5, 226 km,

-         extindere retele de distributie- 38,381 km,

-         reabilitare retele de distributie- 4,402 km.

 

2. Contractul de lucrari 2- Statii de epurare apa uzata si colectoare de transfer pentru clusterele Bistrita, Beclean, Salva, Singeorz-Bai

- contractant: Asocierea Hidrocanal SRL (lider) si Von Roll BHU Umwelttechnik GMBH

(asociat),

- valoarea contractului: 73.511.468 lei,

- stadiul fizic: 2,58%,

- sume platite:  8.775.634,55 lei.

In cadrul acestui contract  se desfasoara in prezent lucrari la colectorul Salva - Nasaud.

 

3. Contractul de lucrari nr 3- Reabilitare si extindere conducte de transport si aductiuni apa potabila in sistemul zonal de alimentare cu apa Bistrita

- contractant: SC Hidroconstructia SA,

- valoarea contractului: 27.687.037,03 lei,

- stadiul fizic: 44,29%,

- sume platite:  12.450.157,50 lei.

In cadrul acestui contract s-au realizat pana in prezent urmatoarele:

-         extindere conducte aductiune- 31,356 km,

-         reabilitare conducte aductiune - 2,099 km,

-         4 rezervoare apa potabila noi.

 

4. Contractul de lucrari nr 3/1- Reabilitare si extindere conducte de transport si aductiuni apa potabila in sistemul zonal de alimentare cu apa Bistrita - Reabilitare conducta magistrala Bistrita- Crainimat

- contractant: SC Hidroconstructia SA,

- valoarea contractului: 6.398.295,12 lei,

- stadiul fizic: 38,91%,

- sume platite:  1,749,259.92 lei.

In cadrul acestui contract s-a realizat pana in prezent reabilitarea conductelor de  aductiune pe o lungime de 3,979 km.

 

5. Contractul de lucrari nr 4- Extindere retele de distributie a apei si  canalizare in aria de deservire Beclean

- contractant: SC Serbis SRL,

- valoarea contractului: 15.921.810,01  lei,

- stadiul fizic: 15,01 %,

- sume platite:   3.878.708,60  lei.

In cadrul acestui contract s-a realizat pana in prezent extinderea retelelor de canalizare  pe o lungime de 5,996 km.

 

6. Contractul de lucrari nr 5- Statie de Tratare noua pentru localitatea Beclean

- contractant: CML.RO SRL & Aqua Residuos Y Medio Ambiente SA, Barcelona,

- valoarea contractului: 21.670.805,86 lei,

- stadiul fizic:  98,2 %,

- sume platite:  17.532.801,14  lei.

In cadrul acestui contract s-a finalizat construirea statiei de tratare, fiind in derulare lucrarile de demolare pe amplasament.

 

7. Contractul de lucrari nr 6- Reabilitare si extindere retele de distributie a apei si canalizare in localitatile Nasaud, Salva, Singeorz-Bai si Maieru; Aductiuni apa potabila pentru localitatile Rebra-Nasaud si Maieru

In perioada imediat urmatoare se va semna contractul pentru aceste lucrari, societatea revenind atunci cu detalii asupra acestuia, printr-un comunicat de presa.

 

8. Contractul de lucrari nr 7- Extindere retele de distributie a apei, canalizare si statie de epurare in Feldru

- contractant: Asocierea -Mis Grup SRL (lider) -AQUA RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE 

SA -Allplan Proiect SRL,

- valoarea contractului: 11.791.819 lei,

- stadiul fizic: 39,64 %,

- sume platite:  2.495.985,71 lei.

In cadrul acestui contract s-au realizat pana in prezent urmatoarele:

-         extindere retele de canalizare- 4,450 km,

-         extindere retele de distributie - 2,000 km.

 

Se lucreaza la statia de epurare Feldru.

 Populatia beneficiara a proiectului este de aproximativ 134.000 locuitori si in urma finalizarii, se asteapta ca un numar de aprox 30.000 locuitori sa se conecteze la sistemul de apa uzata si aprox. 18.300 locuitori se vor conecta la sistemul de apa potabila.

SC AQUABIS SA apreciaza in mod deosebit modul in care atat populatia si autoritatile locale cat si reprezentantii mass- media au fost alaturi de companie in procesul de implementare si spera ca la finalizarea proiectului beneficiile aduse de proiect sa compenseze toate neajunsurile din timpul realizarii lucrarilor.

 

Persoana de contact: ing. Ion Sandru, Director General, SC AQUABIS SA; Tel: 0263-21.40.14, Fax: 0263-21.66.08, E-mail: office@aquabis.ro

 

0 comentarii2919 vizualizări21 ianuarie 2014
rss 2.0
rss 2.0