Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Miercuri 17 Iulie 2024 - 14587
Incepand cu 1 ianuarie 2011 valoarea punctului de pensie este de 732,8 lei.

Avand in vedere prevederile Legii nr. 287/2010 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 880728.XII.2010 si ale Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 852/20.XII.2010, va comunicam urmatoarele:

1.    Potrivit art. 102 alin.(1) din Legea nr. 263/2010, incepand cu 1
ianuarie 2011 valoarea punctului de pensie este de 732,8 lei.

2.  In aplicarea prevederilor art. 33 alin. (5) din Legea nr. 263/2010, castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011, potrivit art. 15 din Legea nr. 287/2010, este de 2.022 lei.

3.  In conformitate cu prevederile art. 27 alin.(3) din Legea nr. 263/2010 si ale art. 17 alin.(1) din Legea nr. 287/2010, pentru anul 2011 cotele de contributie de asigurari sociale se stabilesc dupa cum urmeaza:

 

-   pentru conditii normale de munca   :     31,3 %

-   pentru conditii deosebite de munca :     36,3 %

-   pentru conditii speciale de munca   :     41,3 %.

3.1.  Cota contributiei individuale de asigurari sociale, datorata
potrivit art. 31 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, este de 10,5%. indiferent de
conditiile de munca.

Cotele prevazute la pct. 3 si 3.1 se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011. 

3.1.1. Conform art. 17 alin.(2) din Legea nr. 287/2010, coroborat cu art. 43 alin.(3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cota de contributie individuala de asigurari sociale este inclusa si cota de 3% aferenta fondurilor de pensii administrate privat. Cota de 3% se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011. 

3.2.  Diferenta dintre cotele de contributie de asigurari sociale aprobate
prin lege, functie de conditiile de munca, si cota de contributie individuala de
asigurari sociale se suporta de angajator.

4.   Potrivit prevederilor art. 33 si 34 din Legea nr. 263/2010, la stabilirea plafonului maxim al bazei de calcul a contributiei de asigurari sociale se are in vedere valoarea corespunzatoare a de cinci ori castigul salarial mediu brut, respectiv 10.110 lei.

5.   In conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 263/2010, nivelul minim al venitului lunar asigurat inscris in declaratia individuala de asigurare sau in contractul de asigurare sociala este de 708 lei, iar nivelul maxim de 10.110 lei.

6.   Conform prevederilor art. 16 din Legea nr. 287/2010, cuantumul ajutorului de deces prevazut de Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste astfel:

 

a)  in cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 2.022 lei;

b)    in cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 1.011 lei.

 

7.   incepand cu data de 1 ianuarie 2011, cuantumul indemnizatiei pentru insotitor, in cazul pensionarilor de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate, drept ce se acorda potrivit prevederilor art. 77 alin.(1) din Legea nr. 263/2010, este in cuantum egal cu 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilita in conditiile legii, respectiv 587 lei.

8.   Indicele de corectie utilizat la determinarea punctajului realizat in sistemul public de pensii de catre participantii la fondurile de pensii

 

administrate privat, pentru lunile in care acestia contribuie la aceste fonduri, stabilit conform dispozitiilor art. 151 din Legea nr. 411/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este urmatorul:

- incepand cu luna ianuarie 2011 : (31,3 puncte procentuale -3 puncte procentuale) / 31,3 puncte procentuale = 0, 90415

 

 

 

                                                Director Executiv Adjunct

                                                        Terente CIUI 

 

 

0 comentarii2926 vizualizări30 decembrie 2010
rss 2.0
rss 2.0