Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Sambata 13 Iulie 2024 - 14587
Sedinta extraordinara a Consiliului local Bistrita in data de 2 aprilie 2014.

Primarul municipiului Bistrita;avand in vedere:urgenta determinata de necesitatea demararii procedurilor de inchiriere a suprafetei de pajisti proprietatea municipiului Bistrita, precum si faptul ca pasunatul pe pajistile municipiului Bistrita incepe la data de 20.04.2014; prevederile art.39 alin.2, alin.3, alin.5 si alin.6 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

prevederile art.39, alin.2 si alin.3, ale art.40, alin.1 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Bistrita aprobat prin Hotararea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita;

in temeiul art.68 alin.1, art.115 alin.1 lit."a" din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

D I S P U N E :

 ART.1. - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 2 aprilie 2014, ora 14,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea

 ordine de zi:

 1.     Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri de organizare si exploatare a pajistilor permanente aflate in proprietatea publica a municipiului Bistrita

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CRETU

 

 

Bistrita, la 28 MARTIE 2014

Nr. 425

SA/ex.4

0 comentarii2912 vizualizări31 martie 2014
rss 2.0
rss 2.0