Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Joi 18 Aprilie 2024 - 14587
Sedinta ordinara, in 30 aprilie 2014 a Consiliul local al municipiului Bistrita.

D I S P O Z I T I E privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 30 aprilie 2014, ora 14,00, Primarul municipiului Bistrita; avand in vedere: prevederile art.39 alin.1, alin.3, alin.5 si alin.6 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;prevederile art.39 alin.1 si alin.3, ale art.40 alin.1 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Bistrita aprobat prin Hotararea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita; in temeiul art.68 alin.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, D I S P U N E :

ART.UNIC - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 30 aprilie 2014, ora 14,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea ordine de zi:

 

1.           Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita pe anul 2014

2.           Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local si bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local, al municipiului Bistrita pe Trim I 2014

3.           Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri pentru inchirierea unor suprafete de teren proprietate publica a municipiului Bistrita, pentru amplasarea de terase si alte constructii provizorii de dimensiuni mici

4.           Proiect de hotarare privind aprobarea alipirii terenului in suprafata de 184 mp proprietatea privata a municipiului Bistrita, cu terenurile in suprafata de 700 mp, respectiv 1.433 mp, proprietatea domnului Muresan Gavrilas si sotia, situate in municipiul Bistrita, cartier Viisoara, in vederea inscrierii in evidentele de carte funciara a constructiei edificate

5.           Proiect de hotarare privind insusirea modificarilor inventarului domeniului public al municipiului Bistrita, aprobat prin Hotararea nr.187/30.09.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita, cu modificarile si completarile ulterioare 

6.           Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica cu strigare, a spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Bistrita, str.Liviu Rebreanu nr.21, in suprafata de 33,43 mp cu destinatia de "Spatiu comercial si prestari servicii" si numirea comisiei de organizare a licitatiei

7.           Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii si a pretului de vanzare pentru terenul in suprafata de 64 mp, proprietatea privata a municipiului Bistrita, situat in Calea Moldovei nr.9, sc.B, in favoarea S.C. SIMPROCOM S.R.L., teren aferent spatiului comercial

8.           Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr.171/02.12.2002 a Consiliului local al municipiului Bistrita privind stabilirea unor masuri cu privire la vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari servicii, aflate in administrarea Consiliului local al municipiului Bistrita, precum si cu privire la respectarea destinatiei legele a spatiilor inchiriate asociatiilor, fundatiilor si partidelor politice

9.     Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de asociere a Municipiului Bistrita cu unitatile administrative arondate Serviciului Evidenta Persoanelor, in vederea furnizarii in conditii de calitate a unor servicii publice specifice activitatii de evidenta a persoanelor

10.        Proiect de hotarare privind participarea Municipiului Bistrita la Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national, in anul 2014

11.       Proiect de hotarare pentru aprobarea proiectului "Edificare si construire Campus Scolar Colegiul National "Liviu Rebreanu"", a cheltuielilor legate de proiect si a acordului de parteneriat, in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 3 - Imbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul major de interventie 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua

12.       Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de eliberare si folosire a autorizatiilor de libera trecere pentru circulatia pe strazile din municipiul Bistrita

13.       Proiect de hotarare privind amenajarea de catre Primaria municipiului Bistrita a terenului in suprafata de de 826 mp, situat in incinta Colegiului National Andrei Muresanu, cu suprafata sintetica de tip multisport, pentru desfasurarea orelor de educatie fizica si sport

14.       Proiect de hotarare privind stimularea miscarii sportive in municipiul Bistrita

15.       Proiect de hotarare privind premierea sportivilor de performanta din municipiul Bistrita, componenti ai echipei de fotbal Gloria Bistrita care au contribuit in anul 2014 la mentinerea echipei de fotbal in Liga a II-a si la calificarea in play-off si a antrenorilor Cristian Coroian si Sandu Negrean

16.       Informare privind absenteismul scolar si abandonul scolar al beneficiarilor ajutorului social, precum si cu privire la participarea parintilor la sedintele cu parintii.

17.       Diverse

 PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CRETU

 

AVIZ DE LEGALITATE

   SECRETAR,

GAFTONE FLOARE 

 

Bistrita, la 24 APRILIE 2014

Nr. 525

SA/ex.4.

1 comentariu2779 vizualizări25 aprilie 2014
[ Închide secţiunea de comentarii ]

BALAN MARIUS- PER- BISTRITA
26 Aprilie 2014 - 12:55

La capitolul DIVERSE biroul PER B-ta a adresat o scrisoare consilierilor locali si primarului Ov. Cretu sa aprobe din timp suma necesara pt. bleepedpararea unor cleme de prindere a plcutelor indicatoare spre sectiile de votare si s-a cerut ca ele sa fie montate de stalpii metalici ai semnelor de circulatie si nu sa fie batute in arbori cu cuie ca in tari primitive. Sa dam dovada ca suntem Europeni D-le Primar.... nu-i asa?

Adaugă un comentariu

rss 2.0
rss 2.0