Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Sambata 20 Aprilie 2024 - 14587
RAPORT DE ACTIVITATE JUDETEAN pentru semestrul I al anului 2014 al AJPIS BN.

Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala (AJPIS) Bistrita-Nasaud, functioneaza ca rezultat al unor reorganizari institutionale, incepute cu data de 01.11.2008, prin preluarea de la Directia de Munca si Incluziune Sociala a atributiilor si responsabilitatilor de administrare, gestionare si plata a prestatiilor sociale acordate de la bugetul de stat, conform O.U.G. nr. 116/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale.

Ca urmare a desfiintarii Directiilor de Munca de la data de 01 ianuarie 2010, activitatea AJPS s-a diversificat, totalul atributiilor prezente fiind stabilite de prevederile O.U.G. nr. 113/2011 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala, prin preluarea la data de 05.01.2012  si a activitatii de inspectie sociala din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Complexitatea organizationala a AJPIS Bistrita-Nasaud, presupune o structura care sa asigure realizarea obiectivelor si atributiilor prevazute de O.u.G. nr. 113/2011 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala. Numarul total de posturi aprobate este de 31, dupa cum urmeaza:

 1. Director executiv - 1 post;
 2. Beneficii de asistenta sociala - 11 posturi;
 3. Inspectie sociala - 8 posturi;
 4. Economic, financiar si contabilitate, resurse umane - 6 posturi;
 5. Stabilire, monitorizare, recuperare debite - 2 posturi
 6. Autorizare formare profesionala - 1 post;
 7. Compartiment juridic si contencios - 2 posturi;

 

Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala (AJPIS) Bistrita-Nasaud, desfasoara activitati orientate spre sustinerea sistemului judetean de asistenta sociala, pe cele doua componente majore ale acestuia, beneficiile de asistenta sociala si serviciile sociale.

Plata beneficiilor de asistenta sociala vizeaza utilizarea eficienta si eficace a fondurilor destinate acestor plati, precum si verificarea modului de stabilire si acordare a prestatiilor sociale in vederea diminuarii riscurilor de aparitie a situatiilor de eroare, frauda sau coruptie. Totodata este asigurata plata beneficiilor de asistenta sociala in raport cu majorarile prevazute de catre actele normative in vigoare si cu verificarea posibilitatii de fraudare, prin accesul limitativ a unor solicitanti neeligibili la acordarea diferitelor forme de beneficii sociale.

 

In domeniul serviciilor sociale, daca in anii precedenti au fost efectuate activitati de evaluare, control si monitorizare a furnizorilor de servicii sociale, a respectarii standardelor de calitate generale sau specifice, a modului de furnizare a acestor servicii sociale catre grupurile tinta de beneficiari, incepand cu anul 2014, activitatea de acreditare revine direct ministerului muncii - conform Legii nr.197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale (in vigoare incepand cu 01.01.2014), AJPIS monitorizeaza si evalueaza furnizorii de servicii sociale care au solicitat si obtinut subventii in vederea derularii activitatilor in bune conditii.

 

Pentru furnizorii acreditati, AJPIS Bistrita-Nasaud prin Serviciul Inspectie Sociala, va derula activitati de evaluare, monitorizare in raport cu tematica si metodologiile elaborate de catre Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala, ori la solicitarile unor beneficiari sau institutii judetene.

 

Pentru o prezentare mai complexa a activitatilor AJPIS Bistrita-Nasaud din semestrul I al anului 2014, prezentul raport este structurat pe domeniile de activitate susmentionate, cuprinzand descrierea atributiilor specifice, precum si principalii indicatori de activitate.

 

 

1.   Beneficii de asistenta sociala, programe de servicii sociale

1.1.           Beneficiile de asistenta sociala

Administrarea, gestionarea si plata beneficiilor de asistenta sociala presupune o metodologie de lucru bazata pe urmatoarele tipuri de activitati:

v  informarea si indrumarea persoanelor fizice si juridice carora le revin drepturi si obligatii ce decurg din reglementarile privind sistemul national de asistenta sociala;

v  gestionarea informatiilor in vederea efectuarii platilor beneficiilor de asistenta sociala;

v  prelucrarea documentatiei aferente stabilirii drepturilor la beneficiile de asistenta sociala, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

v  inregistrarea datelor privind persoanele care primesc beneficii de asistenta sociala;

v  utilizarea sistemului de informatii in conformitate cu instructiunile si instrumentele de gestiune a informatiei stabilite de Agentie;

v  asigurarea evidentei la nivel teritorial a tuturor beneficiarilor din sistemul beneficiilor de asistenta sociala;

v  actualizarea bazei de date cu privire la beneficiari si la beneficiile de asistenta sociala acordate;

v  verificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate privind stabilirea drepturilor la beneficiile de asistenta sociala;

 

     Sub aspect general, aceste activitati au ca rezultat gestionarea directa in semestrul I 2014 a unui numar mediu de 73.173 titulari de beneficii de asistenta sociala, clasificate pe urmatoarele tipuri:

1. Sprijin acordat familiilor cu venituri reduse

 • Ajutorul social - prevazut de Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare - este un beneficiu care are la baza testarea veniturilor familiei sau persoanei singure solicitante. Cuantumul acestei prestatii se stabileste ca diferenta intre limitele prevazute de lege si veniturile realizate de catre solicitantii acestor prestatii. Evaluarea si stabilirea dreptului se face prin dispozitie a primarului din unitatile administrativ-teritoriale de domiciliu, inregistrarea si plata fiind efectuata de catre AJPIS Bistrita-Nasaud.

Numarul mediu lunar al primului semestru din 2014 este de 2.748 beneficiari, fata de un numar mediu lunar de 2.762 beneficiari in aceeasi perioada a anului 2013.

Cresterea numarului de beneficiari se datoreaza modificarilor legislative, care au redus excluderile bazate pe suprafetele de teren agricol detinute sau animalele aflate in cresterea beneficiarilor, toate acestea fiind acum calculate in unitati de dimensiune economica;

 

 • Ajutorul pentru  incalzirea locuintei - prevazute O.U.G. nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece la fel ca si ajutorul social, are la baza testarea veniturilor si acordarea unui cuantum compensatoriu care sa permita plata unei parti a tipului de incalzire utilizat de catre beneficiari. In judetul Bistrita-Nasaud tipurile de incalzire utilizate sunt cele cu lemne, cu gaze naturale sau cu energie electrica, sistemele de furnizare de energie termica nefiind functionale.

AJPIS efectueaza pentru aceasta prestatie plata catre furnizorii de energie electrica sau gaze naturale pe baza borderourilor aprobate de catre primariile de domiciliul, care stabilesc prin dispozitie a primarului drepturile.

Plata ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne se face de catre primariile de domiciliu pentru beneficiari, sumele aferente fiind asigurate de catre AJPIS prin transfer. Pentru beneficiarii de ajutor social, plata se efectueaza din bugetele locale.

Numarul mediu lunar al beneficiarilor pe tipuri de incalzire este dupa cum urmeaza:

-         Ajutor pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale: numarul mediu lunar in primul semestru al anului 2014 este de 2.457 beneficiari, fata de semestrul I al anului 2013 cand numarul mediu lunar al beneficiarilor a fost de 3.433. Mentiolnam ca decontarea catre furnizori se efectueaza lunar;

 

-         Ajutor pentru incalzirea locuintei cu energie electrica; numar mediu lunar de beneficiari in semestrul I 2014 - 22, fata de 0 in anul 2013, acest tip de beneficiu de asistenta sociala fiind acordat doar incepand cu sezonul rece 2013-2014.

 

-         Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne: Deoarece beneficiarilor le sunt achitate drepturile o singura data pentru tpata perioada sezonului rece datele vor fi comparate pe sezoane de acordare a acestui beneficiu social. In sezonul rece 2013-2014 numarul beneficiarilor a fost de 7.181, in scadere fata de sezonul 2012-2013, cand numarul acestora s-a ridicat la 9.412 ;

 

 • Alocatia pentru sustinerea familiei prevazuta de Legea nr. 277/2010, reprezinta un beneficiu de asistenta sociala, bazat tot pe testarea veniturilor si acordat familiilor cu venituri reduse care au in crestere si educare copii minori. Pe langa incadrarea in cuantumurile prevazute de lege in functie de numarul de copii, veniturile familiei si tipul acesteia (monoparentala sau cu ambii parinti), una dintre conditii pentru beneficiarii cu copii de varsta scolara este frecventarea de catre acestia a cursurilor unei forme de invatamant obligatoriu, absentele ori abandonul scolar influentand atat modul de acordare cat si cuantumul prevazut.

In primul semestru al anului 2014, numarul mediu lunar al beneficiarilor a scazut la 4.425, in timp ce in anul 2013, in aceeasi perioada, numarul mediu lunar de beneficiari a fost de 5.456 beneficiari. Acest indicator este important deoarece au fost indexate atat cuantumurile acestui beneficiu social, cat si pragul de eligibilitate;

 

2. Politici familiale

 • Alocatia de stat pentru copii - prevazuta de Legea nr. 61/1993, este un beneficiu cu caracter universal, fiind acordata fara a exista o conditie speciala precum situatii de nevoie sociala sau lipsa veniturilor. Este acordata in suma fixa de 200 lei/lunar pana la varsta de 2, respectiv 3 ani pentru copilul incadrat in grad de handicap si de 42 lei/lunar dupa aceasta varsta si pana la terminarea cursurilor invatamantului liceal sau profesional. Pentru copiii incadrati in grad de handicap, cuantumul alocatiei se dubleaza. In primul semestru al anului 2014 numarul mediu lunar al beneficiarilor pentru aceasta prestatie sociala a fost de 62.228, fata de anul 2013, cand numarul mediu lunar in aceeasi perioada a fost de 63.604 beneficiari.
 • Alocatia de plasament - a carei prevedere se regaseste in Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, reprezinta un beneficiu pentru persoanele cu nevoi speciale, in aceasta situatie pentru copiii aflati in plasament sau incredintare unor familii sau rude pana la gradul IV. Cuantumul alocatiei de plasament este de 97 lei lunar, pentru copiii incadrati in grad de handicap fiind majorata cu 50%. In primul semestru al anului 2014 numarul mediu lunar de beneficiari a fost de 591, fata de 613 numarul mediu lunar de beneficiari din semestrul I al anului 2013;
 • Indemnizatia pentru cresterea copilului si stimulentul de insertie - este un beneficiu bazat pe contributia sociala a solicitantului, fiind prevazut de de O.u.G. nr. 111/2010, privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor.

Principiul de acordare consta in realizarea de venituri supuse impozitului pe venit in perioada de 12 luni anterioare nasterii, iar rolul acestui beneficiu de asistenta sociala este de a sustine familia in procesul de educare si crestere a copiilor pana la varsta de unul, doi ani sau trei ani (pentru copilul cu handicap) conform optiunii parintelui solicitant si starii de sanatate a copilului. Acest beneficiu de asistenta sociala nu trebuie confundat cu sistemele de asigurari contributive (pensii, somaj, sanatate), veniturile acordate nefiind conditionate de o contributie financiara anterioara. Numarul mediu lunar de beneficiari a fost in primul semestru al anului 2014 de 2.573, fata de primul semestru al anului 2013, cand acest numar mediu lunar era de 2.558 beneficiari.

Stimulentul de insertie are drept scop incurajarea participarii pe piata muncii si continuarea dezvoltarii carierei si consta in acordarea lunara a 500 lei, pentru parintele care se intoarce anterior perioadei de 1 an sau 2 ani in campul muncii an functie de optiunea aleasa. Numarul mediul lunar este in primul semestru de 392 beneficiari, fata de un numar mediu lunar de 311 beneficiari in cursul semestrului I, 2013.

 

 

 

3. Sprijin acordat persoanelor cu handicap

 • Drepturi acordate persoanelor cu handicap in conformitate cu Legea nr. 448/2006 - fac parte din beneficiile de asistenta sociala acordate persoanelor cu nevoi speciale. Desi drepturile sunt platite de catre DGASPC, sumele destinate platii sunt suportate prin transfer de catre bugetul de stat prin AJPIS. Pentru semestrul I al anului 2014, numarul mediu de beneficiari a fost de 25.716, in timp ce numarul mediu lunar al beneficiarilor in aceeasi perioada a anului 2013 a fost de 25.174. In aceasta categorie intra indemnizatiile pentru persoane cu handicap, bugetele complementare, indemnizatiile pentru insotitori (diferite de cele pentru asistentii personali, achitate de catre primarii din bugetele locale);
 • Alocatia lunara de hrana pentru copiii cu handicap de tip HIV/SIDA, este un beneficiu social acordat de catre AJPIS, in baza prevederilor Legii nr. 584/2002 privind masurile de prevenire a maladiei SIDA in Romania si de protectie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA. Este in cuantum de 13 lei/zi pentru persoanele adulte si 11 lei/zi pentru copii, numarul mediu lunar fiind de 11 beneficiari in semestrul I 2014, mai putin cu unul fata de anul 2013;

 

Detalii cu privire la numarul beneficiarilor si sumele platite in semestrul I, 2014 pentru       fiecare dintre aceste beneficii sociale se regasesc la capitolul privind serviciul financiar contabil.

 

 

1.2.           Beneficii pentru lucratorii migranti

Un aspect important in acordarea beneficiilor sociale este reprezentat de migrarea beneficiarilor atat la nivel judetean cat si la nivel national sau european. Deoarece libera circulatie constituie libertatea fundamentala din cadrul pietei interne si a politicilor comunitare la nivelul Uniunii Europene, politicile sociale permit solicitarea de beneficii sociale pe teritoriul statelor membre de catre muncitorii migranti. Ca urmare, numarul total al formularelor europene partea B, prin care sunt solicitate drepturile pentru beneficii de asistenta sociala pentru sustinerea copilului si familiei in baza regulamentelor europene mentionate in alte state din UE inregistrate, in semestrul I este de 480. In urma solicitarilor altor state din UE au fost suspendate 304 drepturi la prestatii in Romania, in vederea acordarii acestora de catre respectivele state membre.

Prin intermediul formularelor europene, au fost inregistrate 188 solicitari de  informatii de la institutiile competente cu privire la persoanele care solicita beneficii de asistenta sociala pentru sustinerea copilului si familiei in Romania (Formulare europene partea A). S-au stabilit 144 drepturi la beneficiile de asistenta sociala pentru sustinerea copilului si familiei, conform prevederilor legislatiei romane in vigoare si in baza prevederilor regulamentelor europene (CE) 883/2004 si 987/2009.

 

 

2.   Domeniul Inspectiei Sociale

In conformitate cu art. 17 din Ordonanta de urgenta nr. 113/2011 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala, "Autoritatile administratiei publice centrale si locale, persoanele fizice sau juridice, publice ori private, inspectate, au obligatia de a pune la dispozitie inspectorilor sociali orice document sau informatie necesara si relevanta activitatii de inspectie". Aceasta precizare, a fost facuta ca urmare a faptului ca activitatea Serviciului inspectie sociala are un grad de complexitate major, numarul institutiilor sau organizatiilor cu care interactioneaza fiind in continua crestere. Principalele atributii ale inspectorilor sociali sunt urmatoarele:

v      promoveaza actiuni de informare si constientizare a cetatenilor asupra drepturilor sociale si stabilesc programe de colaborare cu societatea civila;

v      sesizeaza organele de urmarire penala competente in situatia in care faptele supuse controlului intrunesc elementele constitutive ale unei infractiuni;

v      propun teme de control in vederea includerii in planul anual de control pentru implementarea politicilor aferente sistemului national de asistenta sociala;

v      desfasoara activitatea de control la nivel de judet, in baza ordinelor de deplasare si cu respectarea metodologiilor, instructiunilor si a procedurilor de lucru aprobate;

v      controleaza si monitorizeaza modul in care sunt stabilite beneficiile de asistenta sociala;

v      evalueaza, monitorizeaza si controleaza activitatea furnizorilor de servicii sociale publici si privati din punctul de vedere al respectarii standardelor de calitate si de cost, precum si al eficientei si performantei acestora;

v      controleaza si monitorizeaza modul in care sunt respectate prevederile legale referitoare la administrarea fondurilor pentru plata beneficiilor de asistenta sociala, precum si a celor alocate pentru sustinerea si dezvoltarea serviciilor sociale, a proiectelor, programelor si politicilor din domeniu;

v      constata savarsirea faptelor prin care se incalca prevederile legale din domeniul asistentei sociale si aplica sanctiunile contraventionale prevazute de lege;

v      propun suspendarea ori incetarea temporara sau definitiva a beneficiului de asistenta sociala/serviciului social in cazul incalcarii grave a prevederilor legale in domeniu;

v      controleaza si monitorizeaza modul de indeplinire a prevederilor legale privind combaterea marginalizarii sociale;

v      elaboreaza rapoartele de evaluare, monitorizare si control, precum si analize specifice activitatii de inspectie desfasurate la nivel judetean;

v      fac propuneri de imbunatatire a activitatii, organizarii si a metodei de acordare a beneficiilor de asistenta sociala si a serviciilor sociale;

v      actioneaza la nivel judetean pentru prevenirea si inlaturarea efectelor oricaror acte sau fapte care incalca principiile si normele din domeniul asistentei sociale, stabilite prin tratatele internationale la care Romania este parte sau prin reglementarile Uniunii Europene;

v      transmit, la solicitarea Agentiei, informatiile privind activitatea de control din domeniul inspectiei sociale.

v      intocmesc rapoarte periodice, precum si raportul anual de activitate si le transmit Agentiei;

v      realizeaza activitatea de acreditare a furnizorilor de servicii sociale si asigura activitatea secretariatului tehnic al comisiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

Activitatile de control pot fi tematice, desfasurate in baza Planului anual de inspectie sau inopinate, atunci cand exista situatii care necesita un control in afara unei teme anterior stabilite. Aceste activitati de control vizeaza atat verificarea modului de stabilire, acordare si plata a beneficiilor de asistenta sociala, cat si a modului de organizare, functionare si furnizare a serviciilor sociale.

 

2.1.           Activitati de control a beneficiilor de asistenta sociala

 

Controlul beneficiilor de asistenta sociala se efectueaza atat in cadrul unor campanii de control tematice, in care sunt identificate suspiciuni de catre ANPIS, acestea fiind comunicate la nivel judetean in vederea controlului, cat si actiuni de control inopinate, derulate ca urmare a identificarii unor suspiciuni de catre AJPIS Bistrita-Nasaud, Controlul Curtii de Conturi a Romaniei, ori sesizari de la persoane fizice sau juridice de pe raza judetului. 

In primul semestru al anului 2014, Serviciul inspectie sociala a efectuat un numar de 35 de activitati de control tematice si un numar de 17 actiuni ca urmare a suspiciunilor identificate de catre Curtea de conturi a Romaniei, care au vizat principalele beneficii de asistenta sociala, acestea fiind dupa cum urmeaza:

a)     Campanii tematice:

Nr. crt.

Beneficiul de asistenta sociala

Nr. suspiciuni verificate

Nr. suspiciuni confirmate

Valoare debite stabilite (lei)

1

VMG - Ajutor social

48

22

34.144

2

ASF - Alocatie de sustinere

123

34

18.498

3

ICC - Indemnizatie crestere copil

113

18

65.212

4

ASC - Alocatie de stat pentru copii

8

2

1.652

 

TOTAL

292

76

119.506

b)     In prezent se desfasoara o actiune de control ca urmare a sesizarii unor suspiciuni de catre Curtea de Conturi a Romaniei in luna mai 2014, numarul total al suspiciunilor care trebuie verificate fiind de 1.214, dupa cum urmeaza:

v   Ajutor pentru incalzirea locuintei - 633 suspiciuni;

v   Alocatie de sustinere a familiei - 502 suspiciuni;

v   Venit minim garantat - 79 suspiciuni.

Principalele suspiciuni pentru care se verifica modul de acordare a beneficiilor de asistenta sociala sunt:

Obtinerea unor venituri peste cuantumul prevazut de lege ca si criteriu de eligibilitate (salarii, pensii, activitati independente);

Detinerea unor bunuri mobile sau imobile, prevazute de anexa 4 la HG nr. 50/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, hotarare care sta la baza metodologiei pentru venitul minim garantat, alocatie de sustinere si ajutor pentru incalzirea locuintei. Bunurile mobile sau imobile care exclud beneficiarii de la accesarea beneficiilor sociale sunt dupa cum urmeaza:

______________________________________________________________________________

| Bunuri imobile                                                               |

|______________________________________________________________________________|

| 1 | Cladiri sau alte spaþii locative in afara locuinþei de domiciliu ºi a    |

|   | anexelor gospodareºti                                                    |

|___|__________________________________________________________________________|

| 2 | Terenuri de imprejmuire a locuinþei ºi curtea aferenta ºi alte terenuri  |

|   | intravilane care depaºesc 1.000 mp in zona urbana ºi 2.000 mp in zona    |

|   | rurala                                                                   |

|___|__________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________

| Bunuri mobile*)                                                              |

|______________________________________________________________________________|

| 1 | Autoturism/Autoturisme ºi/sau motocicleta/motociclete cu o vechime mai   |

|   | mica de 10 ani, cu excepþia celor adaptate pentru persoanele cu handicap |

|   | ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum  |

|   | ºi pentru uzul persoanelor aflate in zone greu accesibile                |

|___|__________________________________________________________________________|

| 2 | Mai mult de un autoturism/motocicleta cu o vechime mai mare de 10 ani    |

|___|__________________________________________________________________________|

| 3 | Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fara       |

|   | remorci, rulote, autobuze, microbuze                                     |

|___|__________________________________________________________________________|

| 4 | ªalupe, barci cu motor, scutere de apa, iahturi, cu excepþia barcilor    |

|   | necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc in Rezervaþia Biosferei   |

|   | "Delta Dunarii"                                                          |

|___|__________________________________________________________________________|

| 5 | Utilaje agricole: tractor, combina autopropulsata                        |

|___|__________________________________________________________________________|

| 6 | Utilaje de prelucrare agricola: presa de ulei, moara de cereale          |

|___|__________________________________________________________________________|

| 7 | Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul  |

|   | acþionate hidraulic, mecanic sau electric                                |

|___|__________________________________________________________________________|

|     *) Aflate in stare de funcþionare                                        |

|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________

| Depozite bancare                                                             |

|______________________________________________________________________________|

| 1 | Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei                           |

|___|__________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________

| Terenuri/animale ºi/sau pasari                                               |

|______________________________________________________________________________|

| 1 | Suprafeþe de teren, animale ºi pasari a caror valoare neta de producþie  |

|   | anuala depaºeºte suma de 1.000 euro pentru persoana singura, respectiv   |

|   | suma de 2.500 euro pentru familie                                        |

2.2.           Activitati de control a serviciilor sociale

In domeniul serviciilor sociale, au fost efectuate verificari in cadrul a 3 campanii tematice in cursul anului 2013, in primul semestru al anului 2014, fiind efectuate doua activitati de control, care au vizat evaluarea si monitorizarea Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap si Serviciul de evaluare complexa din cadrul Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bistrita-Nasaud.

De asemenea au fost efectuate 12 activitati de monitorizare a modului de utilizare a subventiilor de catre furnizorii de servicii sociale de pe raza judetului Bistrita-Nasaud.

Pentru intreg anul 2014 Planul anual de control prevede verificarea, controlul si monitorizarea implementarii Standardelor de calitate privind serviciile sociale in cadrul Centrelor de recuperare si reabilitare a persoanelor cu handicap, a respectarii drepturilor copiilor de catre Serviciile publice de asistenta sociala, controlul si monitorizarea Unitatilor protejate autorizate.

 

2.3.           Alte tipuri de activitati ale serviciului

Alte campanii permanente care se desfasoara in raport cu celelalte campanii tematice si disponibilitatea personalului serviciului inspectie sociala sunt urmatoarele:

-          Verificarea accesului persoanelor cu handicap la mediu fizic, informational si comunicational;

-          Consilierea/informarea referitoare la legislatia din domeniul asistentei sociale;

-          Evaluarea in vederea acordarii unor ajutoare de urgenta;

 

2.4.           Acreditarea furnizorilor de servicii sociale

Deoarece secretariatul tehnic al Comisiei judetene de acreditare a furnizorilor de servicii sociale nu mai este asigurat de catre AJPIS, ca urmare a aplicarii Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in serviciile sociale, atributiile fiind preluate de catre compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice (MMFPSPV), activitatea in acest domeniu a cuprins in semestrul I al anului 2014, urmatoarele activitati principale:

v      Informarea furnizorilor cu privire la procedurile de obtinere a certificatului de acreditare de la MMFPSPV - 26 furnizori acreditati in judetul Bistrita-Nasaud;

v      Distribuirea deciziilor si a certificatelor de acreditare la nivel judetean catre furnizorii acreditati - pentru 20 de furnizori care au obtinut aceste documente in urma solicitarii catre MMFPSPV;

v      Indrumarea cu privire la obligatiile care revin furnizorilor de servicii sociale pentru acordarea acestora cu respectarea prevederilor legale;

Numarul total al furnizorilor de servicii sociale acreditati/reacreditati in anul 2014 este de: 20, din care:

 • Furnizori privati: 16
 • Furnizori publici: 4

Etapa urmatoare a acestui proces consta in evaluarea si verificarea in teren a calitatii serviciilor sociale furnizate pentru care se doreste licentierea. Aceasta activitate se va realiza la solicitarea MMFPSPV si va fi efectuata de catre inspectorii sociale in raport cu standardele obligatorii de calitate.

Lunar au fost efectuate verificari privind acordarea serviciilor si utilizarea subventiei la 3 furnizori de servicii sociale beneficiari de subventii de la bugetul de stat, in temeiul Legii nr. 34/1998. 

 

3.   Domeniul economic, financiar, contabilitate, resurse umane

3.1.           Economic, financiar, contabilitate

Numarul mare de tranzactii financiare, destinate in primul rand efectuarii platii beneficiilor sociale, dar si recuperarii sumelor incasate necuvenit, au o sfera complexa, care presupune pentru acest serviciu urmatoarele atributii:

v      efectueaza plata acestora, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

v      recupereaza drepturile incasate necuvenit de beneficiari, in conditiile legii;

v      fundamenteaza si propun Agentiei proiectul de buget ce include fonduri pentru plata beneficiilor de asistenta sociala, sustinerea programelor de servicii sociale si pentru functionarea lor;

v      administreaza bugetul aprobat si prezinta Agentiei raportul de executie bugetara;

v      organizeaza activitatea de evidenta contabila a executiei bugetare pentru bugetul alocat;

v      incheie contractele si conventiile de finantare pentru programele de servicii sociale, monitorizeaza implementarea acestora si elaboreaza rapoartele prevazute de lege;

v      intocmesc documentatia necesara pentru solicitarea creditelor bugetare in vederea finantarii programelor de servicii sociale si asigura plata acestora.

v      realizeaza selectia si formarea profesionala a personalului la nivel judetean, in conformitate cu planul stabilit de Agentie in domeniu;

v      administreaza patrimoniul propriu, precum si bunurile din domeniul public sau privat al statului, in conditiile legii;

 

Conform executiei bugetare la data de 30.06.2014, platile efectuate pentru semestrul I al anului 2014, se prezinta pe principalele categorii de beneficii sociale, conform tabelului de mai jos:

Nr. crt.

Tipul de cheltuieli (Beneficiul social)

Numar mediu lunar de beneficiari (sem. 1, 2014)

Plati efectuate cumulat de la inceputul anului 2014

- lei -

Numar mediu lunar de beneficiari

sem I 2013

Plati efectuate

sem I 2013

- lei -

Subcapitol "06" - alocatii familiale

1

Alocatia de stat pentru copii

62.228

22.065.541

63.604

22.230.783

2

Alocatia de plasament

591

364.823

613

378.102

3

Alocatia pentru sustinerea familiei

4.425

2.226.803

5.456

2.011.304

4

Indemnizatie crestere copil OUG 148/2005

5

1.798

54

224.899

5

Indemnizatie crestere copil OUG 111/2010

2.568

12.064.783

2.504

11.220.509

6

Stimulent crestere copil OUG 148/2005

0

0

15

972

7

Stimulent crestere copil OUG 111/2010

392

1.217.289

296

918.271

8

Indemnizatii si ajutoare OUG 111/2010, art. 31, 32

203

387.919

148

299.570

Capitol 57 - Asistenta sociala

9

Ajutoare sociale

2.748

3.333.897

2.762

2.907.268

10

Indemnizatii lunare HIV

11

27.846

12

25.999

11

Ajutoare de urgenta

1

4.000

1

1.400

12

Ajutoare de incalzire cu gaze naturale

2.457

1.172.342

3.433

1.548.308

13

Ajutoare incalzire cu energie electrica

22

11.602

0

0

Capitol 20 - Bunuri si servicii

14

Subventii pentru asociatii si fundatii

14

14.091

11

5.750

15

Finantare centre de zi si rezidentiale

1

541.871

0

0

Capitol 51 - Transferuri intre unitati ale administratiei publice

16

CASS

2.497

670.020

2.509

633.698

17

CASS - Ajutoare sociale

2.748

184.186

3.023

181.846

18

Drepturi persoane cu handicap

25.716

21.247.862

25.174

20.603.276

19

Ajutor incalzire cu lemne (sezoane reci)

7.181

1.141.109

9.412

1.930.986

Total

107.725

65.709.981

118.987

64.763.846

 

 

4.   Autorizarea furnizorilor de formare profesionala

Atributie a AJPIS, pentru realizarea careia sunt efectuate urmatoarele activitati principale:

v      asigura aplicarea prevederilor legale in vigoare privind conditiile de infiintare si a celor privind procedura de autorizare a agentului de munca temporara;

v      autorizeaza furnizorii de formare profesionala in baza prevederilor legale in vigoare privind formarea profesionala a adultilor;

v      inregistreaza contractele de formare profesionala ale furnizorilor de formare profesionala;

 

Tip program

Anul 2012

Nr.

Anul 2013

Nr.

Sem. I 2014

Nr.

Programe autorizate/reautorizate - calificare

11

2

5

Programe autorizate/reautorizate - initiere

5

0

1

Programe autorizate -specializare

0

4

3

Programe reautorizate -perfectionare

1

0

2

Certificate de calificare eliberate

1493

1391

613

Certificate de absolvire eliberate

528

489

248

Sesiuni de examinare

109

99

48

Numarul de contracte inregistrate

1767

1340

716

 

In prezent, numarul furnizorilor autorizati este de 22, pentru un numar de 54 de programe din care:

v   30 de calificare;

v   12 de initiere;

v   7 de specializare;

v   5 de perfectionare.

5.   Compartiment Juridic

 

Compartimentul juridic, are ca principale atributii:

v                   asigura reprezentarea in fata instantelor judecatoresti, conform legii;

v                  solutioneaza contestatii, sesizari si reclamatii, potrivit competentelor legale;

Situatia litigiilor la AJPIS BN in anul 2014, se prezinta dupa cum urmeaza: 

v   19 litigii pe rol din care in anul 2014, noi intrate, 7. Modul de solutionare a acestora se prezinta astfel:

 • 8 litigii castigate la fond - Tribunalul Bistrita-Nasaud;
 • 2 litigii castigate in recurs la Curtea de apel Cluj, sentinte definitive si irevocabile;
 • 3 litigii pe rol la Curtea de Apel Cluj-Napoca, in recurs;
 • 6 litigii aflate pe rolul Tribunalului Bistrita-Nasaud.

6.   Obiective propuse pentru anul 2014

 

Finalizarea analizei sociale a unitatilor administrativ teritoriale de pe raza judetului, in raport cu populatia si gospodariile, beneficiile pe tipuri si numar de beneficiari, suspiciunile identificate si confirmate, valoarea debitelor stabilite.

     Evaluarea capacitatii administrative a unitatilor administrativ teritoriale, de a respecta prevederile art. 122 din Legea asistentei sociale nr. 292/2011, care prevede ca:   

(1) Identificarea si evaluarea nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup si elaborarea planurilor de interventie pentru prevenirea, combaterea si solutionarea situatiilor de dificultate se realizeaza, in conditiile legilor speciale, de catre asistentii sociali, in conformitate cu atributiile ce le revin potrivit statutului asistentului social si regulamentelor interne ale angajatorilor, respectiv fisei postului.

(2) Autoritatile administratiei publice locale angajeaza asistenti sociali sau contracteaza serviciile acestora pentru a realiza activitatile prevazute la alin. (1), cu respectarea raportului de un asistent social la maximum 300 de beneficiari.

Avand in vedere ca alin. 1 este respectat doar de un numar de 20 de primarii din totalul de 62 de la nivel judetean, iar alin. 2 este respectat de un numar de 4 primarii, este necesara demararea unei campanii de informare si efectuare a demersurilor de intrare in legalitate a unitatilor administrativ teritoriale deficitare.

Acordarea de suport si consiliere furnizorilor de servicii sociale, in vederea respectarii prevederilor Legii calitatii serviciilor sociale nr. 197/2012.

 

 

Director executiv

Bob Nastasia-Ani

.

Foto - arhiva Marius Chiuzan

.

0 comentarii3262 vizualizări23 iulie 2014
[ Închide secţiunea de comentarii ]

Nu există comentarii

Adaugă un comentariu

rss 2.0
rss 2.0