Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Marti 18 Mai 2021 - 14587
D I S P O Z I T I E privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 31 ianuarie 2011, ora 16,00.

Primarul municipiului Bistrita;

avand in vedere:

prevederile art.39 alin.1, alin.3, alin.5 si alin.6 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

prevederile art.39, alin.1 si alin.3, ale art.40, alin.1 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Bistrita aprobat prin Hotararea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita;

in temeiul art.68 alin.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

D I S P U N E :

 

ART.UNIC - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 31 ianuarie 2011, ora 16,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea

 

ordine de zi:

 

1.       Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului Bistrita.

 - initiator: Primarul municipiului Bistrita

2.       Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Refunctionalizare zona industriala CPL", str. Tarpiului, UTR14; beneficiar :S.C. MONTE CALM IMOB S.R.L.

 - initiator: Primarul municipiului Bistrita.

3.       Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire case de vacanta" in extravilanul municipiului Bistrita, zona "Drumul Dumitrei Vechi"; beneficiar :Singeorzan Cristian,

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

4.       Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr.91/30.06.2003 a Consiliului local al municipiului Bistrita modificata si completata privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism a municipiului Bistrita  

-initiator:  Primarul municipiului Bistrita

5.       Proiect de hotarare pentru stabilirea unor masuri privind desfacerea casatoriei pe cale administrativa, de catre ofiterul de stare civila.

                                                                - initiator: Primarul municipiului Bistrita

6.       Proiect de hotarare privind prelungirea duratei contractului de inchiriere pentru spatiul cu alta destinatie decat cea de locuinta situat in municipiul Bistrita, str. Granicerilor nr.1 parter in suprafata de 56,77 mp in favoarea Asociatiei Club Rotary Bistrita.

-initiator: Primarul municipiului Bistrita

7.       Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere incheiat cu S.C. "SHOPPING CITY COM" SRL Bistrita, pentru Baza de agrement MHC

                                                               -initiator: Primarul municipiului Bistrita

8.       Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere a terenului apartinand domeniului public al municipiului Bistrita, pe care este amplasata o  toneta stradala, in favoarea AF "HORVAT".

-initiator: Primarul municipiului Bistrita

9.       Proiect de hotarare pentru aprobarea sustinerii financiare a activitatii sportive desfasurate de Asociatia "Club Sportiv Fotbal Gloria 1922" Bistrita.

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

10.       Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii nr.123/25.06.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita privind aprobarea administrarii si amenajarii parcarilor proprietatea publica a municipiului Bistrita, cu modificarile si completarile ulterioare

-initiator: Primarul municipiului Bistrita

11.       Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii si a pretului de vanzare a spatiilor proprietatea privata a municipiului Bistrita, situate in municipiul Bistrita, localitatea componenta Viisoara nr.90A, sc. A

-initiator: Primarul municipiului Bistrita

12.       Proiect de hotarare privind infiintarea Politiei Locale a municipiului Bistrita

-initiator: Primarul municipiului Bistrita

13.       Proiect de hotarare privind completarea Hotararii nr. 81/30.04.2009 a Consiliului Local al Municipiului Bistrita privind stabilirea unor masuri pentru acordarea ajutorului de urgenta familiilor si persoanelor aflate in situatii deosebite, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

-initiator: Primarul municipiului Bistrita

14.       Proiect de hotarare privind reorganizarea Compartimentului buget, salarizare, contabilitate din cadrul Directiei de administrare a pietelor din municipiul Bistrita si transformarea unor posturi de natura contractuala din cadrul acestuia in functii publice

-initiator: Primarul municipiului Bistrita

15.       Proiect de hotarare privind masuri de stimulare a reabilitarii cladirilor de locuinte prin acordarea scutirii la plata impozitului pe cladire datorat de catre persoanele fizice pentru locuinta de domiciliu in anul 2011.

-initiator: Grupul consilierilor PD-L

16.       Diverse

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CRETU

 

    AVIZ DE LEGALITATE

                                                                PENTRU SECRETARUL MUNICIPIULUI,

DIRECTOR EXECUTIV,

PUNGOVSCHI BUCUR CECILIA

Bistrita, la 20.01.2011

Nr.27

TLG/SMA/ex.5

0 comentarii2723 vizualizări21 ianuarie 2011
rss 2.0
rss 2.0