Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Vineri 14 Mai 2021 - 14587
R A P O R T DE ACTIVITATE VICEPRIMAR KISS LASZLO din data de 06.11.2014

Cu privire la activitatiile Directiei Patrimoniu si a Directiei de Servicii Sociale aflate in directa coordonarea a viceprimarului Kiss Laszlo informam cetatenii municipiuli Bistrita cu urmatoarele aspecte:

 1.     Patrimoniu

1. S-a trecut la analiza documentelor in vederea intocmirii listei cuprinzand proiectele de hotarare care vor fi supuse aprobarii Consiliului local al municiului Bistrita in sedinta din luna noiembrie.

 2. A fost asigurat sprijin Directiei Servicii Publice, prin deplasare in teren, privind modalitatea de amenajare a locurilor noi de parcare, care urmeaza a fi atribuite conform regulamentului in urmatoarele zone:

          - str. Dumbravei - str. Pietrosul

          - strada Imparatul Traian

          - B-dul Independentei - str. Solomon Halita

          - str. Granicerilor

3. A fost asigurat sprijin Directiei Servicii Publice, prin deplasare in teren, pentru retrasarea si renumerotarea locurilor de parcare deja atribuite, care au facut obiectul unor lucrari de amenajare si modernizare.

 4. Au fost intocmite tabelele cu persoanele fizice si juridice care au beneficiat de scutiri la plata penalitatilor de intarziere in anul 2012 si 2014, in baza hotararilor de consiliu.

 5.  Au fost intocmite notificari privind recuperarea sumelor scutite de la plata, in baza Deciziei nr.21/2014 a Curtii de Conturi.

 6.  Au fost intocmite contracte de inchiriere pentru locuinte (ANL, sociale, fond vechi)

 7. Au fost analizate documentele depuse de agenti economici care solicita autorizarea functionarii pe raza municipiului Bistrita si eliberarea certificatelor de functionare sau modificarea acestora.

 8. S-au intocmit raspunsuri la cererile / sesizarile inregistrate la Directia Patrimoniu.

 9. S-a inceput arhivarea documentelor intocmite de catre Directia Patrimoniu in anul 2012, care urmeaza sa fie predate la arhiva Primariei municipiului Bistrita la sfarsitul lunii noiembrie, conform legii.

 

  1. 2.              Directia Servicii Sociale

1. S-a trecut la acordarea ajutoarelor pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale s-au preluat 425 de dosare care se afla in lucru

2. Pentru ajutoarele de incalzirea locuintei cu lemne au fost preluate 22 de dosare

3. S-au intocmit 27 de doasre pentru acordarea aloctiei de stat pentru copii

4. s-au intocmit 59 de dosare pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului pana la 2 ani

5. La cantina de ajutor social beneficiaza de masa zilnica  in medie 49 de persoane

6. In caminul pentru persoane varstnice sunt asistate 32 de persoane

7. La centrul de noapte pentru persoane fara adapost sunt asistate 10  persoane

8. S-a transmis catre Penitenciarul Bistrita solicitarea in vederea idendificarii unei relatii de colaborare cu aceasta institutie pentru derularea unor activitati de voluntariat si integrare sociala.

 

Viceprimar

Kiss Laszlo.

0 comentarii2863 vizualizări06 noiembrie 2014
rss 2.0
rss 2.0