Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Joi 24 Iunie 2021 - 14587
Sedinta ordinara a Consiliului local Bistrita.

D I S P O Z I T I E privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 17 decembrie 2014, ora 14,00, primarul municipiului Bistrita;avand in vedere:prevederile art.39 alin.1, alin.3, alin.5 si alin.6 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;prevederile art.39 alin.1 si alin.3, ale art.40 alin.1 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Bistrita aprobat prin Hotararea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita;in temeiul art.68 alin.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,D I S P U N E : 

ART.UNIC - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 17 decembrie 2014, ora 14,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea ordine de zi:   

 1. 1.       Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului Bistrita

 2. 2.     Proiect de hotarare privind stabilirea planului de lucrari de interes local aferent anului 2015 pentru persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

  1. 3.     Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita, pe anul 2014

  2. 4.     Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local, bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local si bugetul creditelor interne al municipiului Bistrita pe Trim IV 2014

  3. 5.   Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Centru intermodal str. Garii, str. Rodnei, str. Industriei, str. Tarpiului, str. Trandafirilor, str. Artarilor" in municipiul Bistrita, beneficiar Municipiul Bistrita

  4. 6.   Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii Proiectului "Extindere de retele de alimentare cu apa, canalizare, tratare ape uzate si bransamente individuale in localitati din judetul Bistrita-Nasaud", finantat prin POS Mediu - Axa Prioritara 1

  5. 7.     Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Extindere retele de iluminat public Subcetate etapa II", municipiul Bistrita

  6. 8.       Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Reabilitarea unor suprafete de pajisti degradate si includerea in circuitul pastoral"

  7. 9.     Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere incheiat cu Damacus Maria Intreprindere Familiala, cu destinatia de "chiosc - alimentatie publica", situat in incinta sediului Primariei municipiului Bistrita, Piata Centrala nr.6

  8. 10.        Proiect de hotarare privind modificarea contractului de concesiune nr.18292/805//05.10.2000 incheiat cu SC MERCURCOM IMPEX SRL, pentru terenul in suprafata de 2.319 mp, situat in municipiul Bistrita, Calea Moldovei, nr.13A

  9. 11.        Proiect de hotarare privind repartizarea unui numar de 20 de locuinte sociale situate in blocul nr.1 din municipiul Bistrita, localitatea componenta Viisoara

  10. 12.        Proiect de hotarare privind aprobarea cumpararii unui teren in suprafata de 2.072 mp, situat in municipiul Bistrita, str.Subcetate, F.N., identificat in CF nr.3522, nr.cadastral 73522, proprietatea doamnei Cucerzan Claudia-Alina

  11. 13.        Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a bazei sportive pentru tenis de camp, avand suprafata totala de 1.197 mp, proprietate publica a municipiului Bistrita, situata in str.Cuza-Voda, nr.4-6, in vederea modernizarii, intretinerii si exploatarii acesteia

  12. 14.        Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere incheiat cu S.C. EMI PLATINUM PRODCOM S.R.L. Bistrita, pentru terenul agricol in suprafata de 27 ha, proprietatea publica a municipiului Bistrita, aferent Liceului Tehnologic Agricol Bistrita

  13. 15.        Proiect de hotarare privind atribuirea unei licente de traseu pentru transport persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport SC TREHOS BIS SRL Bistrita

  14. 16.        Adresa nr.II D 20.904/18.11.2014 a Institutiei Prefectului - Judetul Bistrita-Nasaud, inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr.94.586/20.11.2014 cu privire la modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr.79/31.07.2014 si la legalitatea Hotararilor Consiliului local al municipiului Bistrita nr.95-98/16.10.2014, precum si Obiectiile nr.85.927/21.10.2014 ale Secretarului municipiului Bistrita cu privire la legalitatea Hotararii consiliului local nr.95/16.10.2014, Obiectiile Secretarului municipiului Bistrita cu privire la legalitatea Hotararii consiliului local, Obiectiile nr.86.946/23.10.2014 ale Secretarului municipiului Bistrita cu privire la legalitatea Hotararilor consiliului local nr.96 si 97/16.10.2014 si obiectiile formulate in adresa nr.88.227/28.10.2014 privind Hotararea consiliului local nr.98/16.10.2014.

  15. 17.        Informarea Directiei Municipale de Servicii Sociale cu privire la absenteismul scolar si abandonul scolar al beneficiarilor ajutorului sociale, precum si cu privire la participarea parintilor la sedintele cu parintii

  16. 18.        Diverse

 

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CRETU

 

 

AVIZ DE LEGALITATE

  SECRETAR,

GAFTONE FLOARE

         

Bistrita, la 10 DECEMBRIE 2014

Nr. 1414, SA/ex.4.

.

Foto - arhiva Marius Chiuzan.

0 comentarii3066 vizualizări11 decembrie 2014




[ Închide secţiunea de comentarii ]

Nu există comentarii

Adaugă un comentariu





rss 2.0
rss 2.0