Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Duminica 25 Februarie 2024 - 14587
D I S P O Z I T I E privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 10 februarie 2011, ora 16,00

Primarul municipiului Bistrita;

avand in vedere:

prevederile art.39 alin.2, alin.3, alin.5 si alin.6 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

prevederile art.39, alin.2 si alin.3, ale art.40, alin.1 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Bistrita aprobat prin Hotararea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita;

in temeiul art.68 alin.1, art. 115, alin.1, lit."a" din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

D I S P U N E :

 

ART.1. - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 10 februarie 2011, ora 16,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea:

 

ordine de zi:

 

 

1.     Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al  Regiei publice locale "Ocolul Silvic al municipiului Bistrita " R.A. pe anul 2011

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 

2.     Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita, pe anul 2011

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CRETU

 

AVIZ DE LEGALITATE

                                                                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

GAFTONE FLOARE

 

Bistrita, la 4 FEBRUARIE 2011

Nr.52

SMA/ex.5

1 comentariu2870 vizualizări04 februarie 2011
rss 2.0
rss 2.0