Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Joi 18 Aprilie 2024 - 14587
Sedinta extraordinara la C.J. in 13 martie 2015, ora 14.00.

ROMANIA, JUDETUL BISTRITA-NASAUD, CONSILIUL  JUDETEAN, PRESEDINTE , DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta extraordinara la data de 13 martie 2015, ora 14.00. Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud; Avand in vedere:

-         Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, cu modificarile si completarile ulterioare;

-         avizul de legalitate nr. IA/4163/11.03.2015 al Serviciului juridic, contencios, resurse umane.

In temeiul prevederilor art. 94 alin. (2) si art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

  DISPUNE: Art.1. Se convoca Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta extraordinara la data de 13 martie 2015, ora 14.00, in sala de sedinte a Palatului Administrativ al judetului Bistrita-Nasaud, cu urmatorul proiect al ordinii de zi:

  1. 1.   Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei pentru Avizarea Lucrarilor de Interventie si a Indicatorilor Tehnico-Economici aferenti obiectivului "MODERNIZARE CLADIRE EXISTENTA CINEMATOGRAF DACIA FAZA 2" situat in Bistrita, B-dul Decebal, nr. 3-5, judetul Bistrita-Nasaud.

Initiator: Alexandru Pugna - vicepresedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 

Art.2. Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin mass-media locala si pe site-ul www.portalbn.ro.

    Art.3. Prezenta dispozitie se comunica de catre Serviciul administratie si relatii publice cu: 

                - Administratorul public

                - Directia administratie locala

                - Directia economica

                - Arhitect sef

- Directia dezvoltare durabila

- Directia tehnica, investitii, lucrari publice

                - Compartiment audit public intern

                - Birou achizitii publice, urmarire contracte

                - Compartiment Cabinet presedinte

                - Institutiile si serviciile publice subordonate consiliului judetean

        - Institutia Prefectului judetul Bistrita-Nasaud.

 

PRESEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

 

  Aviz de legalitate:

     SECRETARUL JUDETULUI,

               IOSIF REDL

  

Nr. 46, Din 12.03.2015, RM / 2 ex.

0 comentarii2940 vizualizări12 martie 2015
[ Închide secţiunea de comentarii ]

Nu există comentarii

Adaugă un comentariu

rss 2.0
rss 2.0