Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Sambata 13 Iulie 2024 - 14587
Se organizeaza o noua licitatie pentru parcul industrial Bistrita Sud.

In conformitate cu prevederile Legii 215/2001 republicata a administratiei publice locale, ale Legii nr.186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale si in baza Hotararii Consiliului Local al Municipiului Bistrita nr.157 din 26.11.2015 privind mandatarea societatii Business Park Bistrita Sud SRL, in calitate de Societate-administrator a Parcului Industrial, in vederea concesionarii sau vanzarii terenului aflat in perimetrul Parcului Industrial situat in Municipiul Bistrita, localitatea componenta Sarata ,

Societatea Business Park Bistrita Sud SRL., cu sediul in Bistrita, strada N. Titulescu Nr.6, in calitate de Administrator al Parcului Industrial Bistrita Sud, organizeaza in perioada 15 IUNIE - 01 IULIE 2016 LICITATIE DESCHISA in vederea cesionarii temporare si cu titlu oneros a dreptului de folosinta si de exploatare asupra parcelelor disponibile in perimetrul Parcului Industrial Bistrita Sud, situat in Municipiul Bistrita, localitatea componenta Sarata.

Destinatia parcelelor o reprezinta constructia de hale/cladiri pentru ACTIVITATI DE PRODUCTIE SI/SAU SERVICII.

Durata maxima a cesiunii dreptului de folosinta asupra parcelelor (unitatilor) este de 49 (patruzecisinoua) ani, incepand de la data semnarii contractului de administrare si de prestari servicii conexe.

Documentatia pentru licitatie este disponibila pe site-ul www.bizpark.ro .

Depunerea ofertelor se va face in perioada 15 IUNIE - 01 IULIE 2016, care reprezinta ultima zi de depunere a ofertelor, la urmatoarea adresa: Societatea Business Park Bistrita Sud SRL., cu sediul in Bistrita, strada N. Titulescu Nr.6.

Deschiderea ofertelor va avea loc in prezenta ofertantilor si a Comisiei de Evaluare si Selectie a Ofertelor, in data de 01 IULIE 2016, la ora 14,00 la sediul Societatii Business Park Bistrita Sud SRL, cu sediul in Bistrita, strada N. Titulescu Nr.6.

Relatiile suplimentare pot fi obtinute la sediul Business Park Bistrita Sud SRL, la numarul de telefon 0752/043404 sau la adresa de e-mail office@bizpark.ro , persoane de contact dl. Iulius Dumitru sau dl. Radu Harpa.

Se vor prezenta urmatoarele documente, in termenul specificat in anunt:

a. Scrisoare de intentie care sa arate: activitatile ce urmeaza a se desfasura pe terenul care va face obiectul contractului de administrare si prestari servicii conexe, cuantumul minim al investitiei la care se angajeaza ofertantul si numarul minim de locuri de munca pe care intentioneaza sa le creeze;

b. Declaratie notariala ca nu sunt in nici una din situatiile prevazute la "cerinte de calificare" din Regulamentul de organizare si functionare al parcului industrial - original;

c. Informatii generale despre ofertant - original;

d. Dovada constituirii garantiei de participare in cuantum de 10.000 lei (ordin de plata sau scrisoare de garantie bancara) - original;

e. Organigrama companiei ofertante - original;

f. Certificat constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului - original;

g. Copie de pe ultimul bilant contabil anual depus la organul fiscal teritorial;

h. Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata la bugetul statului si contributii sociale - original;

i. Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale - original;

j. Certificat de cazier fiscal - original;

k. Experienta ofertantului in ceea ce priveste activitatea ce va fi desfasurata in parcul industrial - original;

l. Dovezi care sa ateste accesul la facilitati de creditare/ modalitatea prin care va finanta lucrarile;

m. Informatii despre calificarile tehnice ale ofertantilor;

n. Plan de afaceri din care sa reiasa viabilitatea afacerii pe care urmeaza sa o deruleze in parc;

o. Istoricul litigiilor;

Ofertantii vor depune obligatoriu toate actele solicitate in limba romana intr-un plic sigilat.

Ofertantul va depune si o garantie a ofertei sub forma unei garantii bancare in valoare de 10.000 lei. Garantia va fi valabila minim 60 de zile si va fi executata intr-una din urmatoarele conditii:

-ofertantul isi retrage oferta inainte de desemnarea castigatorului;

-ofertantul castigator refuza incheierea contractului.

Solicitarea informatiilor referitoare la documentatia de licitatie si la conditiile de participare la procedura va fi adresata in scris Societatii Administrator, pe adresa de email office@bizpark.ro.

Puteti descarca documentatia pentru licitatie accesand urmatorul link - Documentatie Licitatie BUSINESS PARK BISTRITA SUD

 

Societatea Business Park Bistrita Sud SRL

Prin Administrator, Iulius Dumitru


.

Foto - arhiva Marius Chiuzan.

0 comentarii2996 vizualizări16 iunie 2016
rss 2.0
rss 2.0