Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Duminica 25 Februarie 2024 - 14587
G H I D PRIVIND INCHEIEREA CONTRACTELOR DE CREDIT.

PARTEA I - EXPLICATII TEORETICE A. LEGISLATIA APLICABILA:  1. Aplicabilitate in functie de tipuri de contracte si momentul incheierii acestora.
          a. Contracte de credit ipotecar pentru investitii imobiliare noi se aplica dispozitiile OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, cu modificarile si completarile ulterioare, care se completeaza cu dispozitiile Legii 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare (art. 1, art. 2 lit. a) -g), art. 3-5, 10-12, art. 13 alin. (2), art. 16-25, 27-28 si 33-34) si ale O.G. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

          b. Contracte de credit ipotecar pentru investitii imobiliare existente la momentul intrarii in vigoare a OUG 50/2010 (21 iunie 2010) se aplica dispozitiile Legii 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare (art. 1, art. 2 lit. a)-g), art. 3-5, 10-12, art. 13 alin. (2), art. 16-25, 27-28 si 33-34), care se completeaza cu dispozitiile OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, cu modificarile si completarile ulterioare (art. 371, art. 66-69) si ale O.G. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

          c. Celelalte tipuri de contracte de credit noi (incheiat dupa data de 21 iunie 2010) se aplica dispozitiile OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, cu modificarile si completarile ulterioare care se completeaza cu dispozitiile O.G. 21/1992, privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

          d. Celelalte tipuri de contracte existente la momentul intrarii in vigoare a OUG 50/2010 (21 iunie 2010) se aplica dispozitiile OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, cu modificarile si completarile ulterioare (art. 371, art. 66-69 si, in ceea ce priveste contractele de credit pe durata nedeterminata existente la data intrarii in vigoare, art. 50-55, art. 56 alin. (2), art. 57 alin. (1) si (2), art. 66-71) care se completeaza cu dispozitiile O.G. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

2.   Aplicabilitatea dispozitiilor art. 91-93 din O.G. 21/1992  privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu referire la serviciile financiare.  
          La data de 27 decembrie 2008 a intrat in vigoare OUG 174/2008 privind modificarea si completarea unor acte normative privind protectia consumatorilor, ocazie cu care s-au introdus in OG nr.21/1992 privind protectia consumatorilor o serie de dispozitii referitoare la serviciile financiare. 

          Aparent in cazul acestor noi dispozitii prevazute de  art. 91-93 din O.G. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, s-ar ridica o problema de aplicabilitate - in acest caz au existat opinii conform carora aceste noi prevederi nu ar putea fi aplicate contractelor de credit incheiate inainte de data de 27 decembrie 2008.

          In opinia noastra, insa, noile norme introduse in O.G. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt aplicabile si contractelor incheiate de consumatori cu furnizorii de servicii financiare, existente la data intrarii lor in vigoare.

          Conform principiului aplicarii imediate a legii noi, legea noua se aplica de la intrarea sa in vigoare, fara a fi retroactiva, nu numai situatiilor juridice ce se vor naste, modifica sau stinge dupa aceasta data, ci si situatiilor in curs de formare, modificare sau stingere la data intrarii in vigoare, precum si efectelor viitoare ale situatiilor juridice trecute.

          Contractele de credit sunt contracte cu executare succesiva, cu alte cuvinte, sunt contracte ale caror efectele juridice nu se produc dintr-o data, ci pe parcursul timpului, uneori pe parcursul a cativa zeci de ani.

In aceste conditii , este posibil ca legile care isi gaseau aplicabilitate la momentul incheierii contractului sa se modifice sau sa fie abrogate, asa cum de altfel s-a intamplat cu OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori si cu O.G. 21/1992 privind protectia consumatorilor.

          In consecinta, de fiecare data cand o noua dispozitie referitoare la contractele de credit va intra in vigoare aceasta se va aplica si situatiilor in curs de formare, modificare sau stingere care isi au izvorul in contractele de credit existente, fara ca acest lucru sa aiba semnificatia unei aplicari retroactive (prin care s-ar interveni asupra unei situatii juridice stinse).

Exemplu: rata lunara se formeaza si devine exigibila in principiu in fiecare luna - orice modificare a structurii ratei sau a nivelului acesteia fata de cele stabilite initial se va face in functie de dispozitiile contractului si ale legii aflate in vigoare la momentul modificarii. Prin urmare, in cazul nostru, daca in contract nu exista dispozitii mai favorabile, se vor aplica dispozitiile O.G. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, deci creditorul va trebui sa notifice consumatorul in cauza cu cel putin 30 de zile inainte de intrarea in vigoare a modificarii, consumatorul avand un termen de 15 zile pentru a transmite bancii acceptul sau refuzul sau. Netransmiterea unui raspuns din partea consumatorilor in termenul mentionat nu constituie acceptare tacita. Notificarea se face in functie de optiunea consumatorului, iar creditorul este obligat sa puna la dispozitia consumatorului un nou grafic de rambursare (art. 93, lit. i-j din O.G. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ).


B. SITUATIA ACTELOR ADITIONALE  STABILITE DE OUG 50/2010 PRIVIND CONTRACTELE DE CREDIT PENTRU CONSUMATORI

1. Actele aditionale semnate de consumatori.

          Conform art. II, alin. 1 din Legea 288/2010 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, "actele aditionale incheiate si semnate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi in vederea asigurarii conformitatii contractelor cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2010 isi produc efectele in conformitate cu termenii contractuali agreati intre parti."

Prin urmare, atat timp cat aceste acte aditionale au fost semnate de cele doua parti ele isi vor produce efectele in conformitate cu termenii contractuali agreati.

          Totusi, daca actele aditionale semnate, dar si contractele initiale contin dispozitii contrare regulilor stabilite prin O.G. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, acestea nu se vor aplica. Dispozitiile stabilite prin O.G. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt imperative, ceea ce are drept efect faptul ca partile nu pot deroga de la acestea prin contract.

          De asemenea, orice clauza contractuala, fie ca a fost stabilita prin contractul initial, fie ca a fost introdusa prin actul aditional, poate fi supusa controlului autoritatilor cu atributii in domeniu si al instantelor de judecata din perspectiva Legii 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori.

 

2. Actele aditionale nesemnate si considerate acceptate tacit

          Conform art. II, alin. 1 din Legea 288/2010 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, "actele aditionale nesemnate de catre consumatori, considerate acceptate tacit pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, isi vor produce efectele in conformitate cu termenii in care au fost formulate, cu exceptia cazului in care consumatorul sau creditorul notifica cealalta parte in sens contrar, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi."

In primul rand trebuie discutata situatia actelor aditionale care cuprind dispozitii suplimentare fata de cele impuse de OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori in varianta initiala - discutie valabila si in contextul actelor aditionale acceptate si semnate de consumatori.

Astfel, potrivit art. 95 alin. 4 din OUG nr.50/2010 in forma existenta inainte de modificarile/completarile survenite prin Legea 288/2010, orice astfel de dispozitie suplimentara era considerata a fi lovita de nulitate absoluta.

Cu privire la abrogarea unor dispozitii care stabileau cauze de nulitate, in literatura de specialitate si in jurisprudenta pozitiile au fost diferite. Pe de o parte s-a considerat ca abrogarea dispozitiilor stabilind o cauza de nulitate nu are nici un efect asupra existentei aceste cauze, cu alte cuvinte actul este in continuare nul. Pe de alta parte, s-a considerat ca abrogarea dispozitiilor privind o cauza de nulitate duce la validarea actelor juridice afectate de aceasta cauza.

In opinia noastra modificarea acestei dispozitii din art. 95 din OUG 50/2010 reprezinta o eroare extrem de grava din partea legiuitorului. Regula stabilita prin art. 95 era menita sa apere consumatorii de eventualele abuzuri ale creditorilor, care ar fi putut profita incluzand in actele aditionale - asa cum, de altfel, s-a intamplat, alte clauze contractuale care nu ar fi fost impuse de OUG 50/2010, cu atat mai mult cu cat este vorba de acte aditionale considerate acceptate tacit.

Practic, ce il  impiedica pe creditor sa prezinte un act aditional in care sa fi introdus tot felul de clauze contractuale suplimentare, in folosul sau, afirmand ca acela este actul aditional acceptat tacit de consumator?

Revenind, si in cazul actelor aditionale considerate acceptate tacit sunt aplicabile dispozitiile O.G. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu referire la neaplicabilitatea dispozitiilor contrare - de exemplu, in cazul in care au fost introduse clauze referitoare la costuri, care nu respectau prevederile OUG 50/2010, acestea trebuiau notificate consumatorilor cu 30 de zile inainte si consumatorul trebuia sa-si dea acordul cu privire la incheierea actului aditional in forma propusa de creditor, lipsa unui raspuns neputand fi considerata acceptare tacita (conform prevederilor OG 21/1992) - si ale Legii 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori, cu modificarile si completarile ulterioare, cu referire la controlul caracterului abuziv al clauzelor contractuale.

Ar fi bine ca in aceste cazuri consumatorii sa profite de faptul ca, asa cum este stabilit prin Legea 288/2010, pot denunta actul aditional prin notificarea bancii in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a acestei legi, respectiv 02.01.2011.PARTEA A II-A - INTREBARI FRECVENTE

A. CONSUMATORI CARE AU ACCEPTAT SI AU SEMNAT ACTELE ADITIONALE:

1. Am semnat actul aditional propus de banca potrivit OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. Ce se va intampla in continuare daca OUG 50/2010 nu se mai aplica contractelor de credit in derulare? Ce trebuie sa fac?

In acest caz, conform art. II alin. 1 din Legea 288/2010 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, urmeaza sa se aplice dispozitiile cuprinse in contractele de credit, astfel cum au fost modificate si completate prin actele aditionale semnate ulterior.
Consumatorii nu trebuie sa indeplineasca nicio formalitate in acest sens.

2. Am semnat actul aditional propus de banca potrivit OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. Banca mi-a transmis o scrisoare prin care ma anunta ca, in urma modificarii OUG 50/201 de catre Legea nr.288/2010, trebuie sa modifice contractul de credit/actul aditional. Ce trebuie sa fac?

In acest caz, raspunsul depinde de ce anume doreste banca sa modifice. Daca banca modifica actul aditional prin preluarea dispozitiilor Legii 288/2010, acest lucru poate fi acceptat, atat timp cat nu este depasit cadrul dispozitiilor din Legea 288/2010.
Orice alta modificare ar trebui respinsa de consumator.

3. Am semnat actul aditional propus de banca potrivit OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. In acest caz contractul mai poate fi modificat de banca? In ce conditii?

Pentru modificarea contractelor creditorii trebuie sa respecte prevederile contractuale introduse prin actul aditional, acolo unde acestea nu exista, sau prevederile din O.G. 21/1992, cu privire la modul de modificarea a clauzelor, interdictia modificarii unor costuri, termenele in care pot fi aduse la cunostinta consumatorilor eventualele modificari si posibilitatea consumatorilor de a accepta sau nu modificarile propuse.

B. CONSUMATORI CARE NU AU SEMNAT ACTELE ADITIONALE, CONSIDERATE ACCEPTATE TACIT

1. Banca nu mi-a propus si nu am semnat nici un act aditional. Am inteles ca acesta este considerat acceptat tacit, desi eu nu l-am vazut niciodata. Ce pot face?

In primul rand ar trebui sa solicitati, cat mai repede de la creditor, un exemplar al actului aditional. Daca nu sunteti de acord cu cele prevazute - mare atentie la modul de formare al ratei dobanzilor si la valoarea comisioanelor - aveti posibilitatea ca, pana la data de 03 martie 2011 sa transmiteti o notificare bancii in vederea anularii actului aditional si revenirea la prevederile anterioare ale contractului de credit.

2. Nu am semnat actul aditional. In cazul in care doresc sa renunt la acesta, cum o pot face?

Legea nu stabileste care sunt formalitatile care trebuie indeplinite pentru a transmite notificarea renuntarii la actul aditional. Este bine ca aceasta notificare sa fie transmisa prin posta, cu confirmare de primire sau sa fie depusa personal si inregistrata la creditor.

3. Nu am semnat actul aditional. Daca transmit bancii o notificare de renuntare, din contractul meu vor disparea si unele prevederi care-mi sunt favorabile. In aceasta situatie cum mai sunt protejat?

Chiar daca OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori nu se mai aplica si contractelor existente la data intrarii sale in vigoare, iar Legea 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice a fost abrogata, o anumita protectie tot mai exista.

In primul rand, contractele ar fi trebuit sa fie redactate in conformitate cu Legea 289/2004, preluand drepturile si obligatiile stabilite prin intermediul acesteia.

In al doilea rand, dispozitiile privind serviciile financiare introduse in anul 2008 in O.G. 21/1992 privind protectia consumatorilor se aplica atat contractele existente, cat si contractelor incheiate ulterior modificarii.

In al treilea rand, trebuie mentionat faptul ca din contractul de credit nu pot fi anulate clauze fara acordul consumatorului. Legea 288/2010 ofera posibilitatea anularii actele aditionale considerate acceptate tacit in baza OUG 50/2010, dar aceasta anulare nu poate fi extinsa si la alte clauze existente inainte de momentul de la care actele aditionale au inceput sa-si produca efectul.

In sfarsit, fiind vorba de contracte standard, acestea sunt supuse controlului autoritatilor si al instantelor judecatoresti, la cererea consumatorilor, daca in cadrul lor exista clauze abuzive.

4. Chiar daca nu am semnat actul aditional, sunt de acord cu dispozitiile sale si doresc sa fie mentinut in continuare. Banca in schimb mi-a transmis o notificare prin care sunt anuntat ca doreste sa renunte la acest act aditional. Ce pot sa fac?

Curtea Constitutionala, in motivarea deciziei de respingere a obiectiei de neconstitutionalitate a Legii 288/2010, mentioneaza faptul ca este nevoie de acordul consumatorilor pentru ca o astfel de notificare sa aiba efect.
Prin urmare, atat timp cat nu sunteti de acord cu renuntarea la actul aditional, banca nu il poate anula. Este bine ca, dupa primirea notificarii din partea bancii, sa transmiteti catre creditor o scrisoare cu confirmare de primire, prin care sa-l anuntati asupra faptului ca nu sunteti de acord cu notificarea.

5. Nu am semnat actul aditional. Banca mi-a transmis o notificare de renuntare la acesta si, in acelasi timp, m-a informat ca in urma modificarii OUG 50/2010, trebuie sa modifice contractul de credit/actul aditional. Ce trebuie sa fac?

Daca actul aditional nu a fost semnat, banca poate transmite o notificare de renuntare la aplicarea prevederilor OUG 50/2010, insa nu are dreptul sa modifice alte clauze existente in contractul initial, fara acordul consumatorului. Este bine sa fie depusa o reclamatie la Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor.

B. Consumatori care nu au semnat actele aditionale si au transmis o notificare in acest catre creditor

1. Nu am semnat actul aditional si m-am opus, notificand acest lucru bancii. In aceasta situatie se considera ca actul aditional a fost acceptat tacit si in cazul meu? Trebuie sa mai fac ceva?

Problema consumatorilor care au transmis creditorilor notificari privind refuzul de a semna actul aditional nu are o solutie clara. OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori stabilea doar ca acele acte aditionale care nu au fost semnate pana la expirarea termenului limita vor fi considerate acceptate tacit, dar fara a preciza ce se intampla cu persoanele care le refuza. In acest context se poate interpreta ca acele acte aditionale  sunt considerate acceptate tacit numai partial, respectiv pentru partea pe care consumatorul nu a refuzat-o prin notificarea adresata bancii. Dar aceasta este numai una din interpretarile care pot fi date.

Prin urmare, in cazul in care consumatorii nu sunt de acord cu dispozitiile actelor aditionale este bine sa transmita bancii o notificare in acest sens, solicitand anularea acestora. In caz contrar, pot lasa sa treaca data de 3 martie 2011 fara a lua vreo masura.

0 comentarii2912 vizualizări02 aprilie 2011
rss 2.0
rss 2.0