Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Sambata 02 Martie 2024 - 14587
DISPOZITIE privind convocarea Consiliului local Bistrita in sedinta ordinara, in data de 17 noiembrie 2016.

Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 17 noiembrie 2016, ora 14,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea ordine de zi: 

1.  Proiect de hotarare privind prelungirea traseului nr.13 de transport public local de persoane prin curse regulate in municipiul Bistrita

2.  Proiect de hotarare privind prelungirea traseului nr.1 barat de transport public local de persoane prin curse regulate in municipiul Bistrita

3.  Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica deschisa a cotei de 1.100/4.167 mp parti teren, proprietate publica a municipiului Bistrita, situat in str.Sigmirului, amenajat ca pista de karting, alei pietonale si spatiu depozitare karturi

4.  Proiect de hotarare pentru aprobarea unor masuri privind cuantumul chiriilor cuprinse in contractele de inchiriere incheiate pentru amenajarea terenurilor de sport cu gazon sintetic si iluminat nocturn din incinta unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Bistrita

5.  Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr.187/30.09.2009 privind insusirea modificarilor si completarilor inventarului domeniului public al municipiului Bistrita, aprobat prin Hotararea nr.85/16.09.1999 a Consiliului local al municipiului Bistrita cu modificarile si completarile ulterioare

6.  Proiect de hotarare privind inscrierea in evidentele de carte funciara a unei parti din strada Calea Moldovei in proprietatea publica a Municipiului Bistrita

7.  Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat incheiat intre Municipiul Bistrita si Asociatia Nevazatorilor - Filiala Judeteana Bistrita-Nasaud, avand ca obiect spatiul situat in municipiul Bistrita, Piata Centrala nr.22, cu destinatia de sediu

 1. 8.    Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere incheiat cu Asociatia Folclorica "Balada" Bistrita, pentru spatiul cu destinatia de sediu, situat in municipiul Bistrita, str.Gheorghe Sincai nr.20

9.  Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere incheiat cu Reuniunea Culturala a Meseriasilor Unguri din Bistrita, pentru spatiul cu destinatia de sediu, situat in municipiul Bistrita, str.Gheorghe Sincai nr.21

 1. 10.          Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere incheiat cu Societatea Filatelica "Bistriteana", pentru spatiul cu destinatia de sediu, situat in municipiul Bistrita, str.Dornei nr.21
 2. 11.          Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere incheiat cu Damacus Maria Intreprindere Familiala, pentru spatiul situat in incinta sediului Primariei municipiului Bistrita, Piata Centrala nr.6, cu destinatia de "chiosc - alimentatie publica"
 3. 12.          Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere incheiat cu Asociatia Social Democrata a Romilor Ardeleni Bistrita, pentru spatiul cu destinatia de sediu, situat in municipiul Bistrita, Piata Mica nr.15
 4. 13.          Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere incheiat cu Asociatia "Club Rotary" Bistrita, pentru spatiul cu destinatia de sediu, situat in municipiul Bistrita, str.Granicerilor nr.1
 5. 14.          Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere incheiat cu Asociatia Handicapatilor Fizic Bistrita, pentru spatiul cu destinatia de sediu, situat in municipiul Bistrita, Piata Centrala nr.21
 6. 15.          Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere incheiat cu Liga Dreptatii Impotriva Coruptiei si Abuzurilor din Romania - Filiala Judeteana Bistrita-Nasaud pentru spatiul cu destinatia de sediu, situat in municipiul Bistrita, Piata Mica nr.21
 7. 16.          Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice si juridice din municipiul Bistrita in anul 2017
 8. 17.          Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice si juridice din municipiul Bistrita in anul 2017
 9. 18.          Proiect de hotarare privind instituirea taxei de acces telescaun din Complexul Sportiv Polivalent Wonderland, municipiul Bistrita, pentru anul 2017
 10. 19.          Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita pe anul 2016
 11. 20.          Proiect de hotarare privind acordarea a doua Burse de Merit "Nosa" unor studenti cu domiciliul in municipiul Bistrita
 12. 21.          Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Locuinte protejate pentru persoane varstnice Sigmir"
 13. 22.          Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr.18/17.02.2011 privind privind constituirea Comisiei locale de ordine publica a municipiului Bistrita si aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei locale de ordine publica a municipiului Bistrita
 14. 23.          Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii al Directiei Municipale de Sanatate Bistrita
 15. 24.          Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale Politiei Locale a municipiului Bistrita
 16. 25.          Informarea nr.97752/04.11.2016 a Directiei Patrimoniu privind solicitarea Asociatiei Umanitare Polixnova, inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr.97752/11.10.2016, prin care solicita atribuirea in regim de concesiune a unei suprafete de teren in vederea construirii unui imobil cu destinatia de gradinita si scoala
 17. 26.          Informarea nr.108286/10.11.2016 a Directiei Servicii Publice si a Directiei Integrare Europeana, privind transportul public gratuit pe "Linia Verde"
 18. 27.          Informarea nr.95740/04.10.2016 a Directiei Integrare Europeana privind intentia de stabilire a unei relatii de colaborare intre Orasul Zhangjiajie din Republica Chineza si municipiul Bistrita

 

0 comentarii2779 vizualizări10 noiembrie 2016
rss 2.0
rss 2.0