Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Duminica 25 Februarie 2024 - 14587
Sedinta extraordinara, in data de 24 noiembrie 2016, a C.L. Bistrita.

D I S P O Z I T I E privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 24 noiembrie 2016, ora 15,00.Primarul municipiului Bistrita;avand in vedere:

Urgenta invocata in adresa nr.7000/21.11.2016, inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr.111169/21.11.2016, a SC Romano-Germana de Proiectare si Productie "V&K"SRL Romania, prin care se solicita introducerea in cel mai scurt timp posibil pe ordinea de zi a unei sedinte a Consiliului local al municipiului Bistrita a Planului Urbanistic Zonal "UTR 30 - Subzona Comert, Servicii si Alimentatie Publica", motivat de necesitatea finalizarii documentatiilor tehnice in vederea demararii lucrarilor de executie la inceputul anului 2017;

prevederile art.39 alin.2, alin.3, alin.5 si alin.6 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

prevederile art.39, alin.2 si alin.3, ale art.40, alin.1 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Bistrita aprobat prin Hotararea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita;

in temeiul art.68 alin.1, art.115 alin.1 lit."a" din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 D I S P U N E :

 ART.1. - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 24 noiembrie 2016, ora 15,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea ordine de zi: 

  1. 1.     Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "UTR 30 - Subzona Comert, Servicii si Alimentatie Publica", in intravilanul municipiului Bistrita, str. Calea Moldovei nr.13, beneficiar SC "SELGROS CASH&CARRY"SRL si SC "EUROPOLIS BV DEVELOPMENT"SRL

 

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CRETU

 

AVIZ DE LEGALITATE

      SECRETAR

FLOARE GAFTONE

   

Bistrita, la 21 NOIEMBRIE 2016

Nr. 1133

CTT/ex.4

 

Foto - Marius Chiuzan. 

0 comentarii2849 vizualizări21 noiembrie 2016
rss 2.0
rss 2.0