Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Vineri 24 Mai 2024 - 14587
Sedinta ordinara a Consiliului Local al municipiului Bistrita .

Consiliul Local al municipiului Bistrita se intruneste astazi, 21 aprilie 2011, de la ora 16.00, in cadrul unei sedinte ordinare ce se va desfasura in sala mare a Primariei municipiului Bistrita - Piata Centrala, nr. 6. Ordinea de zi cuprinde urmatoarele proiecte de hotarare:

 
1.   Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local al municipiului Bistrita pe anul 2010.
initiator: Primarul municipiului Bistrita
2.   Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local si bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local, al municipiului Bistrita pe trimestrul I 2011.
initiator: Primarul municipiului Bistrita
3.   Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Amenajare Zona Piata Florilor", amplasata in Bistrita, str. Andrei Muresanu.
initiator: Primarul municipiului Bistrita
4.   Proiect de hotarare pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de participarea unei delegatii a Consiliului local al municipiului Bistrita la festivitatile prilejuite de implinirea a 5 ani de infratire cu orasul Herzogenrath, in perioada 05-09.05.2011, din orasul Herzogenrath - Germania
initiator: Primarul municipiului Bistrita
5.   Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Bretea de legatura intre str. Tarpiului si str. Subcetate, municipiul Bistrita"
initiator: Primarul municipiului Bistrita
6.   Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii: "Punte pietonala peste Raul Bistrita, str. Tudor Vladimirescu, municipiul Bistrita"
initiator: Primarul municipiului Bistrita
7.       Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii: "Asigurare utilitati aferente amplasamentului PUZ locuinte sociale Viisoara, municipiului Bistrita"
initiator: Primarul municipiului Bistrita
8.       Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Reabilitare Grup Sanitar Public din Piata Centrala Bistrita"
initiator: Primarul municipiului Bistrita
9.       Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie "Amenajare Zona Piata Unirii - Bistricioarei"
initiator: Primarul municipiului Bistrita
10.   Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Construire grupuri sanitare si vestiar in Heidelfeld - Viisoara"
initiator: Primarul municipiului Bistrita
11.   Proiect de hotarare privind aprobarea ajustarii cu rata inflatiei a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare, in municipiul Bistrita
initiator: Primarul municipiului Bistrita
12.   Proiect de hotarare privind prelungirea duratei contractului de inchiriere pentru spatiul situat in municipiul Bistrita, Piata Mica nr.15, in suprafata de 56,62 mp, in favoarea Asociatiei Social Democrata a Romilor Ardeleni Bistrita
initiator: Primarul municipiului Bistrita
13.   Proiect de hotarare privind prelungirea duratei contractului de inchiriere pentru spatiul situat in municipiul Bistrita, str. Nicolae Titulescu nr.12, in suprafata de 63,53 mp, in favoarea Partidului National Liberal - Organizatia Judeteana Bistrita-Nasaud
initiator: Primarul municipiului Bistrita
14.   Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii imobilului constructie in suprafata de 332,70 mp si teren in suprafata de 809,87 mp, situat in municipiul Bistrita, str. Parcului nr.22, proprietatea domnilor Herzog Elsa, Hertzog Henriette Isabella, Hertzog Henriette, Barth Doris si Herzog Marius Remig, in care functioneaza Gradinita cu Program Normal nr.8 Bistrita.
initiator: Primarul municipiului Bistrita
15.   Proiect de hotarare privind prelungirea duratei contractului de comodat incheiat cu Agentia pentru Protectia Mediului Bistrita-Nasaud pentru terenul in suprafata de 1 mp, proprietatea publica a municipiului Bistrita, situat in str. Garii, pe care este amplasat un panou de afisare a indicatorilor de mediu
initiator: Primarul municipiului Bistrita
16.   Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune la cumparare asupra unei parti din imobilului situat in municipiul Bistrita, str. Gh. Sincai nr.5, inscris in CF nr.50913- C1-U1, provenita din conversia de pe hartie a CF 1830/I Bistrita, nr. topo1504/I, 1505/I, compus din 1 camera, bucatarie, hol, boxa, pivnita, in suprafata utila totala de 46,65 mp, impreuna cu partile comune 8,36% proprietatea domnului Griga Cristian Ovidiu
initiator: Primarul municipiului Bistrita
17.   Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune la cumparare asupra unei parti din imobilului situat in municipiul Bistrita, str. Gh. Sincai nr.8A, inscris in CF nr.51346, provenita din conversia de pe hartie a CF 18647 Bistrita, nr. top 1547/1, compus din 2 camere, 1 bucatarie, 1 camera, 1 baie, in suprafata totala de 107 mp, proprietatea doamnei Fichitiu Nicoleta
initiator: Primarul municipiului Bistrita
18.   Proiect de hotarare privind infiintarea Serviciului public de interes local "Directia Municipala de Servicii Sociale", ca serviciu public cu personalitate juridica
initiator: Primarul municipiului Bistrita
19.   Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul Politiei locale a municipiului Bistrita, pentru anul 2011
initiator: Primarul municipiului Bistrita
20.   Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr.102/29.07.2010 a Consiliului local al municipiului Bistrita privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistrita si al serviciilor publice de interes local
initiator: Primarul municipiului Bistrita
21.   Proiect de hotarare privind schimbarea domnului Gaurean Florin - Nicolae din functia de Viceprimar al municipiului Bistrita
-          initiatori: grup de consilieri PNL si grup de consilieri PSD
22.   Proiect de hotarare privind alegerea Viceprimarului municipiului Bistrita
 
23.   Informare privind modul de valorificare a spatiilor situate in incinta unitatilor de invatamant preuniversitar, proprietatea publica a municipiului Bistrita, conform Hotararii nr. 82/24.04.2008 a Consiliului local al municipiului Bistrita.
 
24.   Diverse:
0 comentarii2996 vizualizări21 aprilie 2011
rss 2.0
rss 2.0