Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Sambata 20 Aprilie 2024 - 14587
Raportul privind activitatea pe 2016 a intreprinderilor publice, prezentat Guvernului.

Guvernul a luat act de Raportul privind activitatea pe 2016 a intreprinderilor publice, document anual elaborat si prezentat de Ministerul Finantelor Publice, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. Raportul pentru 2016 cuprinde analiza principalilor indicatori economico-financiari monitorizati de MFP pentru un numar total de 1.668 intreprinderi publice, grupate dupa cum urmeaza:

 • 287 intreprinderi publice de stat aflate in subordinea, in coordonarea, sub autoritatea ori in portofoliul autoritatilor publice tutelare centrale, din care: 223 active (aflate in stare de functionare) si 64 intreprinderi inactive (aflate in stare de insolventa, faliment, lichidare, dizolvare);
 • 1381 intreprinderi publice de stat aflate in subordinea, in coordonarea, sub autoritatea ori in portofoliul autoritatilor publice tutelare locale, din care: 1.186 active si 195 inactive.

De asemenea, Raportul cuprinde si o analiza a aplicarii guvernantei corporative in temeiul OUG nr.109/2011 pentru un numar total de 1.275 intreprinderi publice.

Activitatea intreprinderilor publice de stat

In anul 2016 participatiile detinute direct/indirect de stat la cele 287 intreprinderi publice de stat au fost in valoare de 28,591 miliarde lei. In cadrul intreprinderilor publice si-au desfasurat activitatea un numar de 195.817 persoane.

Principalii indicatori economico-financiari realizati de intreprinderile publice de stat active sunt:

-        veniturile totale in suma de 44,167 miliarde lei, din care subventii de la bugetul de stat in suma de 5,717 miliarde lei

-        cheltuieli totale in suma de 38,910 miliarde lei

-        rezultatul brut in suma totala de 5,257 miliarde lei, obtinut astfel:

 • profit brut in suma de 6,753 miliarde lei inregistrat de un numar de 143 intreprinderi publice de stat
 • pierdere bruta in suma de 1,496 miliarde lei inregistrata de un numar de 58 intreprinderi publice de stat

-        dividende/varsaminte din profitul aferent anului 2016 repartizate la bugetul de stat in suma de 3,080 miliarde lei

-        datoriile totale in suma de 21,448 miliarde lei, din care plati restante in suma de 3,497 miliarde lei.

In anul 2016, comparativ cu 2015, s-a constatat o scadere a veniturilor totale cu suma de 2,124 miliarde lei, a cheltuielilor totale cu suma de 4,858 miliarde lei si o crestere a rezultatului brut cu suma de 2,733 miliarde lei.

Raportul include recomandari pentru imbunatatirea activitatii intreprinderilor publice de stat, intre care:

 • Continuarea procesului de diminuare a participatiilor statului la nivelul intreprinderilor publice prin privatizari, restructurari si vanzari de active;
 • Accelerarea procedurilor de insolventa si faliment in intreprinderile publice inactive;
 • Recrutarea de consultanti specializati in restructurare pentru intreprinderile publice care sunt viabile, dar sub-performante;
 • Consolidarea intreprinderilor mici prin unirea acestora in entitati mai mari si mai viabile;
 • Realizarea de programe concrete pentru reducerea platilor restante ale intreprinderilor publice;
 • Intensificarea activitatilor de recrutare a administratorilor sau directorilor conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Activitatea intreprinderilor publice locale

In anul 2016 participatiile detinute direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la cele 1381 de intreprinderi publice locale au fost de 3,480 miliarde lei. In cadrul intreprinderilor publice locale si-au desfasurat activitatea un numar de 106.799 persoane.

Principalii indicatori economico-financiari realizati de intreprinderile publice locale active sunt:

-        veniturile totale in suma de 8,917 miliarde lei, din care subventii de la bugetul local in suma de 2,548 miliarde lei

-        cheltuieli totale in suma de 8,455 miliarde lei

-        rezultatul brut in suma totala de 0,462 miliarde lei, obtinut astfel:

 • profit brut in suma de 0,628 miliarde lei inregistrat de un numar de 639 intreprinderi publice locale
 • pierdere bruta in suma de 0,166 miliarde lei inregistrata de un numar de 362 intreprinderi publice locale

-        datoriile totale in suma de 6,264 miliarde lei din care plati restante in suma de 1,145 miliarde lei.

In anul 2016, comparativ cu 2015, s-a inregistrat o crestere a veniturilor totale cu suma de 0,676 miliarde lei, a cheltuielilor totale cu suma de 0,778 miliarde lei si o scadere a rezultatului brut cu suma de 0,102 miliarde lei.

Din cele 1.186 intreprinderi publice locale active monitorizate, pentru un numar de 1.127 sunt aplicate prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

 

Contact:

Biroul de presa al Guvernului presa@gov.ro

0 comentarii0 vizualizări22 noiembrie 2017
[ Închide secţiunea de comentarii ]

Comments and Guestbook Message
Bistrita News
Comments and Guestbook Message

There has been an error from which the program cannot recover. A message has been sent to the site administrator who will look into the problem. You can try to perform the operation again. It might have been a temporary problem and may work the second time. Or you may continue browsing other pages.