Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Marti 23 Iulie 2024 - 14587
Convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 14 februarie 2018.

D I S P O Z I T I E  privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 14 februarie 2018, ora 14,00. Primarul municipiului Bistrita; avand in vedere: Nota interna nr.10557/08.02.2018 a Directiei Servicii Publice privind necesitatea depunerii pana la data de 18.02.2018 la ADR Nord-Vest pentru finantare europeana, a proiectului de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Modernizarea, reabilitarea si extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Bistrita si localitatile componente";

prevederile art.39 alin.2, alin.3, alin.5 si alin.6 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

prevederile art.39 alin.2 si alin.3, ale art.40 alin.1 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Bistrita aprobat prin Hotararea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita;

in temeiul art.68 alin.1, art.115 alin.1 lit."a" din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, D I S P U N E : 

ART.1. - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 14 februarie 2018, ora 14,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea ordine de zi: 

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Modernizarea, reabilitarea si extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Bistrita si localitatile componente"

  2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic al municipiului Bistrita R.A. pe anul 2018

  3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Business Park Bistrita Sud SRL, pe anul 2018

  4. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita pe anul 2018

   

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CRETU

 

 

AVIZ DE LEGALITATE

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

GAFTONE FLOARE

 

Bistrita, la 8 FEBRUARIE 2018

0 comentarii2646 vizualizări08 februarie 2018
rss 2.0
rss 2.0