Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Vineri 14 Mai 2021 - 14587
Convocarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta ordinara la data de 28 februarie 2018.

DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta ordinara la data de 28 februarie 2018, orele 15ºº. Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud; Avand in vedere:

-       Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, cu modificarile si completarile ulterioare;

-       avizul de legalitate nr. IBa/3906 din 23.02.2018 al consilierului juridic din cadrul Compartimentului pregatire documente consiliu.

In temeiul prevederilor art. 94 alin. (1) si art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; DISPUNE:

 Art.1. Se convoaca Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta ordinara la data de 28 februarie 2018, orele 15ºº, in sala de sedinte a Palatului Administrativ al judetului Bistrita-Nasaud, cu urmatorul proiect al ordinii de zi: 

  1. Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud din data de 31 ianuarie 2018. 

 

  1. Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud din data de 15 februarie 2018. 

 

  1. Proiect de hotarare pentru aprobarea modificarii Anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 75/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

  

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii unor licente de traseu pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Judetului Bistrita-Nasaud, in calitate de partener, la implementarea proiectului "Centrul de Informare Europe Direct Bistrita".

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

  1. Proiect de hotarare privind constituirea comisiilor de evaluare si de solutionare a contestatiilor in vederea evaluarii anuale a managementului la Biblioteca Judeteana "George Cosbuc" Bistrita-Nasaud si Centrul Judetean pentru Cultura Bistrita-Nasaud.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

      

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Centrului Judetean pentru Cultura Bistrita-Nasaud.

Initiator: Vasile Puica - vicepresedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

      

  1. Proiect de hotarare privind incetarea asocierii intre Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud si Consiliul Local al Comunei Dumitrita, realizata in vederea implementarii proiectului "RECONSTRUCTIA ECOLOGICA FORESTIERA PE TERENURI DEGRADATE IN PERIMETRUL DE AMELIORARE DUMITRITA (58,76 HA), COMUNA DUMITRITA, JUDETUL BISTRITA-NASAUD".

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

9. Diverse.

 

Art.2. (1) Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin mass-media locala si pe site-ul www.portalbn.ro .

(2) Consilierii judeteni pot prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, la sectiunea Materiale de sedinta, incepand cu data de 24.02.2018.

 

Art.3. Prezenta dispozitie se comunica de catre Serviciul administratie si relatii publice cu: 

                 - Administratorul public;

                 - Directia administratie locala;

                 - Directia economica;

                 - Arhitect sef;

   

- Directia dezvoltare durabila si relatii externe;

- Directia tehnica, investitii, lucrari publice;

                 - Compartiment audit public intern;

                 - Birou achizitii publice, contracte;

                 - Compartiment Cabinet presedinte;

                - Institutiile si serviciile publice subordonate consiliului judetean;

        - Institutia Prefectului judetul Bistrita-Nasaud.

   

PRESEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

 

   

           Aviz de legalitate:

            SECRETARUL JUDETULUI,

                   MICA OPREA

 

  

Nr. 31

Din 23.02.2018

AJ/MN/2 ex.

0 comentarii3080 vizualizări28 februarie 2018
rss 2.0
rss 2.0