Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Vineri 14 Mai 2021 - 14587
Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 26 martie 2018.

DISPOZITIE privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 26 martie 2018, ora 14,00 Primarul municipiului Bistrita; avand in vedere:

Adresele nr.312/16.03.2018 si 322/20.03.2018 ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru gestionarea integrata a deseurilor municipale in judetul Bistrita - Nasaud, inregistrate la Primaria municipiului Bistrita cu nr.23422/21.03.2018, respectiv nr.23432/21.03.21.03.2018, prin care se solicita inscrierea pe ordinea de zi a unei sedinte extraordinare a Consiliului local al municipiului Bistrita a proiectului de hotarare privind avizarea modificarilor/remedierilor aduse documentatiei de atribuire prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare , respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare si transfer al deseurilor municipale, inclusiv deseuri periculoase din deseuri menajere si managementul Statiilor de transfer si al Centrelor de colectare din judetul Bistrita- Nasaud, conform Deciziei C.N.S.C. nr. 437/C2/113 din 20.02.2018 - inainte de sedinta AGA ADI deseuri din data de 29.03.2018

prevederile art.39 alin.2, alin.3, alin.5 si alin.6 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

prevederile art.39 alin.2 si alin.3, ale art.40 alin.1 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Bistrita aprobat prin Hotararea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita;

in temeiul art.68 alin.1, art.115 alin.1 lit."a" din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, D I S P U N E : 

ART.1. - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 26 martie 2018, ora 14,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea ordine de zi: 

  1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului Bistrita

  2. Proiect de hotarare privind avizarea modificarilor/remedierilor aduse documentatiei de atribuire prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare , respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare si transfer al deseurilor municipale, inclusiv deseuri periculoase din deseuri menajere si managementul Statiilor de transfer si al Centrelor de colectare din judetul Bistrita- Nasaud, conform Deciziei C.N.S.C. nr. 437/C2/113 din 20.02.2018. 

 

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CRETU

 

 

AVIZ DE LEGALITATE, PENTRU SECRETARUL MUNICIPIULUI,

DIRECTOR EXECUTIV

DUMITRU-MATEI CINCEA

Bistrita, la 21 MARTIE 2018

Nr.115

CDM/CTT/ex.4

0 comentarii3437 vizualizări21 martie 2018
rss 2.0
rss 2.0