Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Marti 18 Mai 2021 - 14587
Convocarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta ordinara la data de 27 martie 2018.

DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta ordinara la data de 27 martie 2018, orele 16ºº. Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud; Avand in vedere:

-       Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, cu modificarile si completarile ulterioare;

-       avizul de legalitate nr. IBa/5781 din 21.03.2018 al consilierului juridic din cadrul Compartimentului pregatire documente consiliu.

In temeiul prevederilor art. 94 alin. (1) si art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; DISPUNE: 

Art.1. Se convoaca Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta ordinara la data de 27 martie 2018, orele 16ºº, in sala de sedinte a Palatului Administrativ al judetului Bistrita-Nasaud, cu urmatorul proiect al ordinii de zi: 

Partea I, orele 1600-1630, Sedinta festiva: 

Adoptarea "Declaratiei de Reunire".

 

 

* 

 

Partea a II-a, incepand cu orele 1630, cu urmatoarea ordine de zi: 

 1. Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud din data de 28.02.2018.

 

 1. Proiect de hotarare pentru aprobarea Ghidurilor privind acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul judetului Bistrita-Nasaud pentru domeniile "Tineret", "Cultura", "Protectia mediului, interdisciplinar" si "Social", respectiv pentru domeniul "Sport".

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul judetului Bistrita-Nasaud pentru activitati nonprofit de interes judetean pentru anul 2018.

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor aflate in subordonarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud pe anul 2018.

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

 1. Proiect de hotarare privind numirea in functia de manager al Complexului Muzeal Bistrita-Nasaud a domnului Gavrilas-Vasilichi George-Alexandru.

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatelor evaluarii pe anul 2017 a managementului la Biblioteca Judeteana "George Cosbuc" Bistrita-Nasaud si Centrul Judetean pentru Cultura Bistrita-Nasaud.

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

 1. Proiect de hotarare pentru modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 8/31.01.2018 privind infiintarea  Echipei intersectoriale locale Bistrita-Nasaud pentru prevenirea si combaterea exploatarii copiilor prin munca, prevenirea violentei asupra copilului si a violentei in familie.

Initiator: Vasile Puica - Vicepresedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea liniilor de garda in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Bistrita.

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii unor licente de traseu pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale.

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

 1. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei Hotararii Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 22 din 28.02.2018 privind incetarea asocierii intre Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud si Consiliul Local al Comunei Dumitrita, realizata in vederea implementarii proiectului "RECONSTRUCTIA ECOLOGICA FORESTIERA PE TERENURI DEGRADATE IN PERIMETRUL DE AMELIORARE DUMITRITA (58,76 HA), COMUNA DUMITRITA, JUDETUL BISTRITA-NASAUD".

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului general de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bistrita-Nasaud.

Initiator: Vasile Puica - Vicepresedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

 1. Diverse.

 

Art.2. (1) Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin mass-media locala si pe site-ul www.portalbn.ro .

(2) Consilierii judeteni pot prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, la sectiunea Materiale de sedinta, incepand cu data de 22.03.2018.

 

Art.3. Prezenta dispozitie se comunica de catre Serviciul administratie si relatii publice cu: 

                 - Administratorul public;

                 - Directia administratie locala;

                 - Directia economica;

                 - Arhitect sef;

- Directia dezvoltare durabila si relatii externe;

- Directia tehnica, investitii, lucrari publice;

                 - Compartiment audit public intern;

                 - Birou achizitii publice, contracte;

                 - Compartiment Cabinet presedinte;

                - Institutiile si serviciile publice subordonate consiliului judetean;

        - Institutia Prefectului judetul Bistrita-Nasaud.

 

 

PRESEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

 

 

    Aviz de legalitate:

            SECRETARUL JUDETULUI,

            MICA OPREA

Nr. 51

Din 21.03.2018

MN/2 ex.

0 comentarii3150 vizualizări22 martie 2018
rss 2.0
rss 2.0