Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Marti 18 Mai 2021 - 14587
Convocarea Consiliului local Bistrita in sedinta ordinara, in data de 29 martie 2018.

D I S P O Z I T I E privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 29 martie 2018, ora 14,00. Primarul municipiului Bistrita, avand in vedere: prevederile art.39 alin.1, alin.3, alin.5 si alin.6 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

prevederile art.39 alin.1 si alin.3, ale art.40 alin.1 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Bistrita aprobat prin Hotararea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita;

in temeiul art.68 alin.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, D I S P U N E :

ART.UNIC - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 29 martie 2018, ora 14,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea ordine de zi: 

          Partea I - Sedinta festiva privind Declaratia unirii cu Basarabia, Anul Centenarului 2018, Bistrita

 

          Partea a II-a - Sedinta ordinara

 1. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr.148/01.09.2016 privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare si aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare in municipiul Bistritta, pentru persoanele fizice

 2. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii imobilului teren situat in municipiul Bistrita, strada Ion Pop Reteganu nr.38, inscris in CF Bistrita nr.77391, din domeniul public al Municipiului Bistrita in domeniul public al Judetului Bistrita-Nasaud, fiind teren aferent "Casei de tip Familial Bistrita" unitate componenta din structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bistrita-Nasaud

 3. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta prin licitatie publica si instituirii unui drept de superficie asupra terenului in suprafata de 1.049 mp, proprietatea privata a Municipiului Bistrita, situat in str.Zefirului, in vederea edificarii unui lacas de cult

 4. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din proprietatea publica in proprietatea privata a Municipiului Bistrita a unor bunuri imobile, constand in constructii si amenajari la terenuri, situate in Bistrita, localitatea componenta Unirea, ca urmare a dezafectarii de la utilitatea publica

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritate pentru anul 2018 cuprinzand persoanele indreptatite sa beneficieze de o locuinta sociala

  2. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii si a pretului de vanzare a locuintei proprietatea privata a municipiului Bistrita, situata in municipiul Bistrita, str.Turturelelor bl.2, sc.A, ap.37, catre actualul chirias, doamna Palagic Lacrima Teodora

  3. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat incheiat intre Municipiul Bistrita si Agentia de Dezvoltare Regionala Nord Vest - Biroul Judetean al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Vest, avand ca obiect spatiul cu alta destinatie decat cea de locuinta, compus din doua incaperi, situat in incinta imobilului din municipiul Bistrita, str.Nicolae Titulescu nr.3, cu destinatia de birouri

  4. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta situate in fostul PT 6 - Aleea Ineu si fostul PT 23 - Intrarea Clopoteilor, cu destinatia de sediu Asociatii de Proprietari

  5. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare a licitatiilor publice si numirea comisiei pentru inchirierea unor terenuri proprietate publica a municipiului Bistrita, in vederea amplasarii unor constructii provizorii cu destinatia de chioscuri

10.  Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica deschisa a terenului, proprietatea publica a municipiului Bistrita, situat in municipiului Bistrita, localitatea componenta Unirea, Dealul Cocosului, in scop agricol

11.  Proiect de hotarare privind aprobarea cumpararii si a pretului de cumparare a terenului in suprafata de 15.971 mp, situat in municipiul Bistrita, Drumul Cetatii, proprietatea societatii TERAPLAST S.A., in vederea amenajarii unei piete en-gross

12.  Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Amenajarea zonei centrale inclusiv teren de sport in localitatea componenta Slatinita"

13.  Proiect de hotarare privind aprobarea aderarii municipiului Bistrita la Asociatia Romana pentru Smart City si Mobilitate

14.  Proiect de hotarare privind aprobarea proiectelor care vor beneficia de cofinantare de la bugetul local al municipiului Bistrita pe anul 2018, in conformitate cu Hotararea nr.2/31.01.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrita

15.  Diverse

 

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CRETU

                                                                                      

 AVIZ DE LEGALITATE

     PENTRU SECRETAR

DIRECTOR EXECUTIV,

DUMITRU MATEI CINCEA

     

Bistrita, la 22 MARTIE 2018

Nr. 116

CDM/SAE.ex.4.

0 comentarii3339 vizualizări22 martie 2018
rss 2.0
rss 2.0