Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Sambata 24 Februarie 2024 - 14587
Parteneriatul public-privat, aprobat de Guvern.

Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta care reglementeaza incheierea si derularea parteneriatului public-privat. Potrivit actului normativ, parteneriatul public-privat are ca obiect realizarea sau, dupa caz, reabilitarea si/sau extinderea unui bun sau a unor bunuri care vor apartine patrimoniului partenerului public.

De asemenea, ordonanta reglementeaza posibilitatea de a se realiza in parteneriat public - privat si proiecte care presupun exclusiv operarea unui serviciu public.

Printre elemente principale ale parteneriatului public-privat se afla durata de cel putin 5 ani a raporturilor contractuale, care sa permita partenerului privat recuperarea investitiei si realizarea unui profit rezonabil, finantarea proiectului, in principal din fonduri private si, dupa caz, prin punerea in comun a fondurilor private cu fonduri publice sau distribuirea riscurilor intre partenerul public si partenerul privat, in functie de capacitatea fiecarei parti contractante de a evalua, gestiona si controla un anumit risc.

Cu scopul de a inlatura ambiguitatea juridica, a fost inlocuit in multe dispozitii termenul de proiect de parteneriat public - privat cu cel de contract de parteneriat public - privat.

Finantarea investitiilor care se realizeaza in cadrul contractelor de parteneriat public-privat se poate asigura, dupa caz:

 • integral, din resurse financiare asigurate de partenerul privat;
 • din resurse financiare asigurate de partenerul privat, impreuna cu partenerul public.

Cota de contributie a partenerului public la finantarea realizarii investitiilor dintr-un contract de parteneriat public - privat reprezentata de resurse financiare de alta natura decat fonduri externe nerambursabile si contributia nationala aferenta unor astfel de fonduri nu poate depasi 25% din valoarea totala a investitiei.

De asemenea, actul normativ prevede constituirea, in termen de 1 an, a unui Fond special de finantare a contractelor de parteneriat public-privat care se incadreaza in categoria proiectelor strategice. Acest Fond special va fi constituit din venituri publice provenind din resurse financiare fiscale si nefiscale, inclusiv subventii, prevazute de legea speciala de infiintare a respectivului fond special. 

In scopul implementarii contractului de parteneriat public-privat se infiinteaza si functioneaza, conform Legii societatilor nr.31/1990, o  societate de proiect.

Prin contractul de parteneriat public-privat, partenerul public va putea transmite sau constitui, in favoarea societatii de proiect, dreptul de a colecta si utiliza pentru derularea proiectului tarife de la utilizatorii bunului/bunurilor sau serviciului public ce formeaza obiectul contractului de parteneriat public-privat. Tipurile de tarife si nivelul acestora se reglementeaza in conditiile legii.

In vederea incheierii si inceperii executarii obligatiilor dintr-un contract de parteneriat public-privat este necesara parcurgerea mai multor etape:

 • realizarea de catre partenerul public a unui studiu de fundamentare;
 • aprobarea studiului de fundamentare de catre Guvern pentru proiectele administratiei publice centrale sau, dupa caz, de catre autoritatile deliberative, pentru proiecte ale administratiei publice locale;
 • parcurgerea procedurii de atribuire a contractului de parteneriat public-privat;
 • aprobarea contractului de parteneriat public-privat rezultat in urma finalizarii negocierilor si initializat de catre parti de catre Guvern pentru proiectele administratiei publice centrale sau, dupa caz, de catre autoritatile deliberative, pentru proiecte ale administratiei publice locale;
 • semnarea contractului de parteneriat public-privat;
 • indeplinirea tuturor conditiilor suspensive prevazute in contractul de parteneriat public-privat, inclusiv a inchiderii financiare.

Investitorul privat desemnat castigator al procedurii de atribuire care incheie un contract de parteneriat public-privat dobandeste calitatea de partener privat.

Partenerul public are obligatia de a transmite Institutului National de Statistica, in termen de 30 zile de la semnare, o copie conforma cu originalul a contractului de parteneriat public-privat.

Guvernul poate decide prin hotarare ca anumite proiecte pe care le considera strategice sa fie pregatite si atribuite in numele partenerilor publici care urmeaza sa le implementeze de catre Comisia Nationala de Strategie si Prognoza.

Initiativa realizarii unui proiect in regim de parteneriat public-privat apartine partenerului public.

Durata contractului de parteneriat public-privat se stabileste, in principal, in functie de perioada de amortizare a investitiilor ce urmeaza sa fie realizate de catre societatea de proiect si in functie de modalitatea de finantare a acestor investitii.

Stabilirea duratei se va face astfel incat:

 • sa se evite restrictionarea artificiala a concurentei;
 • sa se asigure un profit rezonabil pentru domeniul respectiv, ca urmare a exploatarii bunului/bunurilor si operarii serviciului public ce formeaza obiectul proiectului;
 • sa se asigure un nivel rezonabil si suportabil al preturilor pentru serviciile ce formeaza obiectul proiectului, ce urmeaza sa fie platite de catre beneficiarii serviciilor.

Contractul de parteneriat public-privat trebuie sa prevada bunurile sau categoriile de bunuri care, pe parcursul derularii contractului sau la incetarea acestuia, urmeaza sa intre in proprietatea partenerului public, respectiv a societatii de proiect inclusiv, dupa caz:

 • bunurile realizate pe parcursul executarii contractului ca urmare a realizarii investitiilor asumate de catre partenerul privat sau societatea de proiect;
 • bunurile pe care societatea de proiect trebuie sa le transfere partenerului public la incetarea, din orice motiv, a contractului de parteneriat public-privat;
 • bunurile pe care partenerul public are optiunea de a le cumpara la incetarea, din orice motiv, a contractului de parteneriat public-privat;
 • bunurile care raman in proprietatea societatii de proiect la incetarea, din orice motiv, a contractului de parteneriat public-privat.

Partenerul public are dreptul sa monitorizeze si sa controleze, pe toata perioada derularii contractului de parteneriat public-privat, modul in care partenerul privat si/sau societatea de proiect isi executa obligatiile nascute din contractul de parteneriat public-privat si/sau din prevederile legale aplicabile.

 

  Contact:

Biroul de presa al Guvernului presa@gov.ro

 

0 comentarii0 vizualizări14 mai 2018
rss 2.0
rss 2.0