Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Sambata 24 Februarie 2024 - 14587
Convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 19 iulie 2018.

D I S P O Z I T I E privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 19 iulie 2018, ora 14,00. Primarul municipiului Bistrita, avand in vedere: prevederile art.39 alin.1, alin.3, alin.5 si alin.6 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; prevederile art.39 alin.1 si alin.3, ale art.40 alin.1 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Bistrita aprobat prin Hotararea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita; in temeiul art.68 alin.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, D I S P U N E :

ART.UNIC - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 19 iulie 2018, ora 14,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea ordine de zi:

 

 1. Proiect de hotarare pentru aprobarea proiectelor care vor beneficia de cofinantare de la bugetul local al municipiului Bistrita pe anul 2018 in cadrul celei de-a treia sesiuni de selectie, in conformitate cu Hotararea nr.2/31.01.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrita
  1. Proiect de hotarare privind suplimentarea numarului de locuri in crese prin infiintarea Cresei nr.5 in cadrul Directiei Municipale de Sanatate Bistrita
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire ansamblu de locuinte colective cu regim de inaltime D+P+6E+ER - D+P+8E+ER", str. Libertatii, nr.47-49, municipiul Bistrita, beneficiar Societatea RIVIERA REZIDENCE SRL
  3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Introducere teren in intravilan in vederea construirii unui Centru de sanatate", pe terenul situat in extravilanul municipiul Bistrita, Ridul Valea Boilor
  4. Proiect de hotarare privind aprobarea in anul 2018 a unui sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Bistrita pentru unitatile de cult care apartin cultelor religioase recunoscute in Romania
  5. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local, bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local al municipiului Bistrita pe Trim II 2018
  6. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita pe anul 2018
  7. Proiect de hotarare privind aprobarea "Planului de selectie-componenta initiala" si a "Profilului candidatului pentru functia de administrator" la Societatea Business Park Bistrita Sud SRL
  8. Proiect de hotarare privind instituirea si stabilirea cuantumului taxei speciale de acces in Complexul Sportiv Polivalent Wonderland si Aventura Park din municipiul Bistrita, localitatea componenta Unirea, pentru anul 2018 in extrasezon
 2. Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei si a Statului de functii ale Directiei Municipale de Sanatate Bistrita
 3. Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistrita
 4. Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Politiei locale a municipiului Bistrita
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea unor masuri pentru declararea de utilitate publica a unor terenuri proprietate privata pentru realizarea proiectului "Centru intermodal de transport public" din municipiul Bistrita

14.  Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri in vederea schimbarii destinatiei terenului in suprafata de 32 hectare aferent Liceului Tehnologic Agricol Bistrita, din teren agricol in teren destinat edificarii de locuinte proprietate privata de catre tineri sub 35 de ani

15.  Proiect de hotarare pentru stabilirea unor masuri privind regimul juridic al unor bunuri proprietatea Statului Roman, aflate in administrarea Consiliului local al municipiului Bistrita

16.  Diverse

 

 

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CRETU

 

 

 

 

 

                  AVIZ DE LEGALITATE

                    PENTRU SECRETAR

DIRECTOR EXECUTIV,

DUMITRU MATEI CINCEA

 

 

Bistrita, la 12 IULIE 2018

Nr. 274

CDM/SAE.ex.4.

 

0 comentarii2821 vizualizări16 iulie 2018
rss 2.0
rss 2.0