Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Sambata 20 Aprilie 2024 - 14587
Convocarea Consiliului Judetean B-N in sedinta ordinara la data de 28 septembrie 2018.

DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta ordinara la data de 28 septembrie 2018, orele 1200.  Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud; Avand in vedere: - Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, cu modificarile si completarile ulterioare;

-   avizul de legalitate nr. IBa/19348 din 21.09.2018 al consilierului juridic din cadrul Compartimentului pregatire documente consiliu.

In temeiul prevederilor art. 94 alin. (1) si art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; DISPUNE: Art.1. Se convoaca Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta ordinara la data de 28 septembrie 2018, orele 1200, in sala de sedinte a Palatului Administrativ al judetului Bistrita-Nasaud, cu urmatorul proiect al ordinii de zi: 

1. Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud din data de 23 august 2018. 

 

 1. 2.    Aprobarea procesului-verbal al sedintei de indata a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud din data de 18 septembrie 2018. 

 

 1. 3.    Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in Comisia de analiza a contestatiilor privind recrutarea-incorporarea, constituita pe langa Centrul Militar Judetean Bistrita-Nasaud.

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

4. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr.48/2018 privind acordarea de sprijin financiar in anul 2018 pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania. 

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

 1. Proiect de hotarare privind finantarea proiectului "Lucrari de reparatie capitala a stadionului Central al Consiliului Raional Glodeni’’, Republica Moldova. 

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

 1. Proiect de hotarare privind finantarea proiectului "Achizitionarea de catre Consiliul Raional Glodeni a dispozitivelor medicale pentru dotarea Salii de Kinetoterapie? din cadrul (IMSP) Spitalul raional Glodeni, Republica Moldova. 

        Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

 1. 7.    Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie si a indicatorilor tehnico-economici, aferenti obiectivului: "Modernizare DJ 172 I, km 5+500-13+220, Vita-Tentea-limita jud. Cluj (DJ 172 A), judetul Bistrita-Nasaud".

        Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii unor licente de traseu pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale.

        Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

 1. 9.    Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului "Cresterea eficientei energetice a Sectiilor externe ale Spitalului Judetean de Urgenta Bistrita, situate pe str. Alba Iulia, nr.7, Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud" si a cheltuielilor legate de proiect.

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

 1. 10.   Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului "U.P.U.-S.M.U.R.D. - Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita - reabilitare, modernizare, extindere si dotare" si a cheltuielilor legate de proiect.

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

 1. 11.   Proiect de hotarare privind prelungirea detasarii doamnei Cotfas Liliana, in functia publica de conducere de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al judetului Bistrita-Nasaud, pe o perioada de 6 (sase) ani.

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

       

 1. 12.   Proiect de hotarare privind modificarea denumirii SC LDP Security S.R.L. in cuprinsul unor hotarari adoptate de Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud.

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

 

 

 1. 13.   Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unor stimulente financiare lunare personalului medical si de specialitate din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Bistrita.

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

 1. 14.   Diverse.

 

Art.2. (1) Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin mass-media locala si pe site-ul www.portalbn.ro .

(2) Consilierii judeteni pot prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, la sectiunea Materiale de sedinta, incepand cu data de 22.09.2018.

 

Art.3. Prezenta dispozitie se comunica de catre Serviciul administratie si relatii publice cu: 

        - Administratorul public al judetului;

        - Directia administratie locala;

        - Directia economica;

        - Arhitect sef;

- Directia dezvoltare durabila si relatii externe;

- Directia tehnica, investitii, lucrari publice;

        - Compartiment audit public intern;

        - Birou achizitii publice, contracte;

        - Compartiment Cabinet presedinte;

        - Institutiile si serviciile publice subordonate consiliului judetean;

- Institutia Prefectului judetul Bistrita-Nasaud.

 

 

PRESEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

 

                          Aviz de legalitate:

            SECRETARUL JUDETULUI,

                          MICA OPREA

 

  

 Foto - arhiva Bistritanews.ro 

0 comentarii2842 vizualizări27 septembrie 2018
[ Închide secţiunea de comentarii ]

Nu există comentarii

Adaugă un comentariu

rss 2.0
rss 2.0