Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Sambata 02 Martie 2024 - 14587
Convocarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta ordinara la data de 28 februarie 2019.

Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, Avand in vedere:- Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr.40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, cu modificarile si completarile ulterioare;

-      avizul de legalitate nr.IA/2790 din 22.02.2019 al consilierului juridic din cadrul Compartimentului pregatire documente consiliu,

in temeiul prevederilor art.94 alin.(1) si art.106 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, DISPUNE: 

Art.1 Se convoaca Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta ordinara la data de 28 februarie 2019, orele 1400, care va avea loc in sala de sedinte a Palatului Administrativ, Piata Petru Rares, nr.1, municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, cu urmatorul proiect al ordinii de zi:

 

  1. 1.    Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului  Judetean Bistrita-Nasaud din data de 31 ianuarie 2019

 

  1. 2.    Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

      Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

  1. 3.    Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii partiale in anul 2019 a excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar la 31 decembrie 2018

      Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

  1. 4.    Proiect de hotarare privind constituirea comisiilor de evaluare si de solutionare a contestatiilor in vederea evaluarii anuale a managementului la institutiile de cultura din subordinea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedinte al Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

  1. 5.    Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bistrita-Nasaud

Initiator: Puica Vasile - Vicepresedinte al Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

  1. 6.     Proiect de hotarare privind acordarea mandatului special  Presedintelui Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud sa voteze, in numele si pe seama Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a Deseurilor Municipale in Judetul Bistrita-Nasaud, pentru modificarea tarifelor prevazute in Contractul de concesiune nr.1277/ 06.02.2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare si transfer al deseurilor municipale inclusiv deseuri periculoase din deseuri menajere si managementul statiilor de transfer si al centrelor de colectare din judetul Bistrita-Nasaud       

Initiator: Puica Vasile - Vicepresedinte al Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

  1. 7.    Diverse.

 

Art.2 (1) Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin mass-media locala si pe site-ul www.portalbn.ro.

(2) Consilierii judeteni pot prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, la sectiunea Materiale de sedinta, incepand cu data de 22.02.2019.

Art.3  Prezenta dispozitie se comunica de catre Serviciul juridic cu: 

        - Administratorul public al judetului;

        - Directia administratie locala;

        - Directia economica;

        - Arhitect sef;

- Directia dezvoltare durabila;

- Directia drumuri judetene, mediu, transport;

        - Compartiment audit public intern;

        - Birou achizitii publice, contracte;

        - Compartiment Cabinet presedinte;

        - Institutiile si serviciile publice subordonate consiliului judetean;

- Institutia Prefectului judetul Bistrita-Nasaud.

 

 

 

PRESEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

 

 

 

 

         Aviz de legalitate:

           SECRETARUL JUDETULUI

                 MICA OPREA

 

 

 

 

 

Nr. 36

Din 22.02.2019

LB/3 ex.

 

0 comentarii2730 vizualizări28 februarie 2019
rss 2.0
rss 2.0