Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Duminica 25 Februarie 2024 - 14587
Convocarea Consiliului local Bistrita in sedinta ordinara, in data de 28 martie 2019.

DISPOZITIE privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 28 martie 2019, ora 14,00. Primarul municipiului Bistrita, avand in vedere: prevederile art.39 alin.1, alin.3, alin.5 si alin.6 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; prevederile art.39 alin.1 si alin.3, ale art.40 alin.1 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Bistrita aprobat prin Hotararea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita; in temeiul art.68 alin.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, DISPUNE:

ART.UNIC - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 28 martie 2019 ora 14,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea ordine de zi: 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritate pentru anul 2019 cuprinzand persoanele indreptatite sa beneficieze de o locuinta sociala

 2. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii nr.150/13.09.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrita, privind aprobarea dezlipirii terenului in suprafata de 9.117 mp, proprietatea Municipiului Bistrita, situat in strada Astrelor, necesar realizarii accesului la terenul proprietatea domnului Andreica Gheriasim

 3. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr.70/12.05.2016 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie, a proiectului "Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistrita in vederea introducerii sale in circuitul turistic international" si a cheltuielilor legate de proiect, in vederea solicitarii finantarii prin Programul Operational Regional 2014 - 2020, Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1, cu modificarile si completarile ulterioare

 4. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii nr.106/14.07.2016 a Consiliului local al municipiului Bistrita privind aprobarea cererii de finantare "Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte - Bistrita 16" si a documentatiilor tehnico-economice aferente, in vederea solicitarii finantarii prin Programul Operational Regional 2014-2020", cu modificarile si completarile ulterioare

 5. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii nr.104/14.07.2016 a Consiliului local al municipiului Bistrita, privind aprobarea cererii de finantare "Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte - Bistrita 8" si a documentatiilor tehnico-economice aferente, in vederea solicitarii finantarii prin Programul Operational Regional 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare

 6. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii nr.103/14.07.2016, a Consiliului local al municipiului Bistrita, privind aprobarea cererii de finantare "Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte - Bistrita 7" si a documentatiilor tehnico-economice aferente, in vederea solicitarii finantarii prin Programul Operational Regional 2014-2020", cu modificarile si completarile ulterioare

 7. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii nr.102/14.07.2016 a Consiliului local al municipiului Bistrita, privind aprobarea cererii de finantare "Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte - Bistrita 6" si a documentatiilor tehnico-economice aferente, in vederea solicitarii finantarii prin Programul Operational Regional 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare

 8. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii nr.148/01.09.2016 privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare si aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare in municipiul Bistrita, pentru persoanele fizice

 9. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii nr.122/17.09.2015 a Consiliului local al municipiului Bistrita privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizare Liceul de Muzica Tudor Jarda, str.Al.Odobescu nr.8, municipiul Bistrita"

 10. Proiect de hotarare pentru aprobarea modificarii Hotararii nr.121/31.08.2017 a Consiliului local al municipiului Bistrita privind aprobarea finantarii de la bugetul local al municipiului Bistrita a cheltuielilor care nu se finanteaza prin Programul National de Dezvoltare Locala, pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizare Liceul de Muzica Tudor Jarda, str.Al.Odobescu nr.8, municipiul Bistrita"

 11. Proiect de hotarare pentru aprobarea modificarii Hotararii nr.69/28.05.2015 a Consiliului local al municipiului Bistrita privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Construire imobil nou pentru Gradinita nr.2, str.Nicolae Balcescu, nr.38A’’, Municipiul Bistrita

 12. Proiect de hotarare pentru aprobarea modificarii Hotararii nr.72/12.05.2016 a Consiliului local al municipiului Bistrita privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru 23 obiective de investitii referitoare la eficienta energetica a blocurilor de locuinte din municipiul Bistrita

 13. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii si a pretului de vanzare pentru terenul in suprafata de 26 mp, proprietatea privata a municipiului Bistrita, situat in municipiul Bistrita, Bulevardul Decebal nr.44, in favoarea societatii "UNIVERS TEO DISTRIBUTION" S.R.L., teren aferent extinderii spatiului comercial proprietate privata existent

 14. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul public al municipiului Bistrita a imobilului teren avand destinatia de strada, situat in municipiul Bistrita, strada Gorunului

 15. Proiect de hotarare privind constituirea unei comisii pentru identificarea unor suprafete de teren situate in vecinatatea Parcului municipal Bistrita, in vederea extinderii acestuia

 16. Proiect de hotarare privind insusirea modificarilor si completarilor inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Bistrita, aprobat prin Hotararea Consiliului local al municipiului Bistrita nr.187/30.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare

 17. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul public sau privat al municipiului Bistrita, a unor terenuri concesionate ocupate de constructii avand diferite destinatii

 18. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica deschisa a terenului proprietate publica a municipiului Bistrita, in suprafata de 9 mp, situat in str.Liviu Rebreanu in fata imobilului cu nr.13, in vederea amplasarii unei constructii provizorii pentru comercializare inghetata artizanala

 19. Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei si a Statului de functii ale Politiei Locale a municipiului Bistrita

 20. Plangerea prealabila nr.6/08.03.2019 a Sindicatului Liber al Salariatilor din Primaria Municipiului Bistrita, inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr.17841/08.03.2019, prin care se solicita revocarea in parte a Hotararii consiliului local nr.7/28.01.2019 si Informarea nr.17841/19.03.2019, a Directiei Administratie Publica, Juridic si Biroului Resurse Umane, Organizare

 21. Diverse

 

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CRETU

     

                      AVIZ DE LEGALITATE

                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

GAFTONE FLOARE

   

Bistrita, la 21 MARTIE 2019

Nr. 120

GF/SAE.ex.4.

 

0 comentarii2744 vizualizări25 martie 2019




rss 2.0
rss 2.0