Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Vineri 24 Martie 2023 - 14587
D I S P O Z I T I E privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara in data de 25 august 2010, ora 16,00.

 1.       Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere zona de prestari servicii, mica productie si depozitare” in extravilanul localitii componente Viisoara, DN 17; Beneficiar S.C. GOMAR LUX S.R.L.

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

2.       Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii ”Punte pietonala peste raul Bistrita, str. Petru Maior - municipiul Bistrita”

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

3.       Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii ”Amenajare legatura din str. Libertatii spre zona Zavoaie, inclusiv construirea podului berariei peste raul Bistrita

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

4.       Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii pentru obiectivul de investitii: “Consolidare si modernizare corp A, corp B si Atelier P+1 (corp C) Scoala generala NR. 4” municipiul Bistrita.

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

5.       Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii si a pretului de vanzare pentru terenul in suprafata de 92 mp, proprietatea privata a municipiului Bistrita, situat in municipiul Bistrita, Aleea Paraiasului, in favoarea doamnei Haruta Maria, teren aferent constructiilor proprietate

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

6.       Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii si a pretului de vanzare pentru terenul in suprafata de 24 mp, proprietatea privata a municipiului Bistrita, situat in municipiul Bistrita Aleea Paraiasului, in favoarea domnului Pop Buia Claudiu, teren aferent constructiilor proprietate

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

7.       Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii si a pretului de vanzare pentru terenul in suprafata de 96,35 mp proprietatea privata a municipiului Bistrita, situat  in municipiul Bistrita, B-dul Independentei nr. 60, in favoarea S.C. “ANONIMUL” S.R.L., teren de sub constructia proprietatea acestuia.

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

8.       Proiect de hotarare privind completarea inventarului domeniului public al municipiului Bistrita, aprobat prin Hotararea nr.187/30.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

9.       Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind stimularea si recompensarea de catre Consiliul local al municipiului Bistrita a performantei scolare a elevilor din municipiul Bistrita

 - initiator: Primarul municipiului Bistrita

10.   Proiect de hotarare privind revocarea Deciziei nr.332/30.09.1986 a fostului Consiliu Popular al municipiului Bistrita, in vederea radierii dreptului de folosinta inscris in CF Bistrita nr.52011, in favoarea domnilor Costache Eugen si Costache Nicolae, asupra terenului in suprafata de 200 mp, identificat cu nr. top.2219/b/2/1/2

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

11.   Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 84/24.06.2010 a Consiliului local al municipiului Bistrita privind participarea municipiului Bistrita, in calitate de partener, la realizarea proiectului "ESIMEC" - Economic Strategy and Innovation in MEdium size Cities, finantat prin programul URBACT II

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

12.   Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr.85/24.06.2010 a Consiliului local al municipiului Bistrita privind aprobarea Studiului de fezabilitate al proiectului „Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate constituite in perimetrul de ameliorare Viisoara-Ghinda, municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud” si participarea la Programul de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

13.   Proiect de hotarare privind participarea municipiului Bistrita, in calitate de partener, la realizarea proiectului „F.R.E.E.D.”, finantat prin Programul „invatare pe tot parcursul vietii” sub program Comenius, actiune Parteneriate Comenius Regio

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

14.   Proiect de hotarare privind aprobarea Contractului colectiv de munca al Regiei publice locale „Ocolul silvic al municipiului Bistrita” R.A

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

15.   Proiect de hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnisoarei Morutan Mirela Iustina

-initiator: Primarul municipiului Bistrita

16.   Proiect de hotarare validarea mandatului de consilier local al domnului Kozuk Andrei Ioan

-initiator: Primarul municipiului Bistrita

17.   Proiect de hotarare privind actualizarea componentei Consiliului local al municipiului Bistrita

-initiator: Primarul municipiului Bistrita

18.   Proiect de hotarare privind actualizarea componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Bistrita

-initiator: Primarul municipiului Bistrita

19.   Diverse.

0 comentarii3710 vizualizări24 august 2010
rss 2.0
rss 2.0