Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Joi 18 Aprilie 2024 - 14587
ORDONANTA MILITARA nr. 2 din 21.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19.

Avand in vedere dispozitiile art.24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.22 din 21 ianuarie 1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.453/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Tinand seama de evaluarea realizata de Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta, aprobata prin Hotararea nr. 13 din 21.03.2020,

In temeiul art. 4 alin. (2) si (4) din Decretul Presedintelui Romaniei nr.195/2020 privind instituirea starii de urgenta la nivel national, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, al pct. 3 -5 din anexa nr. 2 la acelasi decret si al art.20 lit.n) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.1/1999, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

Ministrul afacerilor interne emite urmatoarea Ordonanta militara

 

Art.1.-(1) Se suspenda temporar activitatea in cabinetele de medicina dentara.

(2) Prin exceptie, sunt permise interventiile stomatologice de urgenta.

(3) Masura se aplicaincepand cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora Romaniei.

 

Art. 2.-(1)Se suspenda temporar activitatilede comercializare cu amanuntul,a produselor si serviciilor,in centrele comerciale in care-si desfasoara activitatea mai multi operatori economici, cu exceptiavanzarii produselor alimentare, veterinare sau farmaceuticesi a serviciilor de curatatorie.

(2) Prin centru comercial se intelege "structura de vanzare cu suprafata medie sau mare in care se desfasoaraactivitati de comercializare cu amanuntul de produse, servicii de piata si de alimentatie publica, ce utilizeaza o infrastructura comuna si utilitati adecvate", astfel cum estereglementat in anexa la Legea nr. 296/2004privind Codul consumului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Masura se aplicaincepand cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora Romaniei.

 

Art. 3.-(1)Circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei se efectueazanumai cu respectarea masurilor generale de prevenire a raspandirii COVID-19 si evitarea formarii oricarui grup de persoane.

(2) Prin formarea unui grup de persoane se intelege alaturarea unui numar mai mare de 3 persoane care nu locuiesc impreuna.

 

Art. 4.-In intervalul orar 06.00 - 22.00, se recomanda ca circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei sa se efectueze numai pentru urmatoarele motive:

a) deplasarea in interes profesional, inclusiv deplasarea intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale, atunci cand activitatea profesionala este esentiala si nu poate fi amanata sau desfasurata de la distanta;

b) deplasareapentru asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza ale persoanelor  si animalelor de companie/domestice, precum si bunuri necesare desfasurarii activitatii profesionale;

c) deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta;

d) deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/insotirea copilului, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori deces al unui membru de familie;

e)deplasari scurte, in apropierea locuintei/gospodariei, legate de activitatea fizica individuala a oamenilor si nevoile animalelor de companie/domestice.

 

Art. 5.-(1)In intervalul orar 22.00 - 06.00, circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei este permisa numai pentru motivele prevazute la art. 4.

(2) Pentru verificarea motivului deplasariiin interes profesional,persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, legitimatia de serviciu, adeverinta eliberata de angajator sau o declaratie pe propria raspundere.

(3) Pentru verificarea motivului deplasarii in interes personal, persoanelesunt obligate sa prezinte,la cererea personalului autoritatilor abilitate, o declaratie pe propria raspundere, completata in prealabil.

(4) Declaratia pe propria raspundere trebuie sa cuprinda nume si prenume, data nasterii, adresa locuintei/gospodariei/locului activitatii profesionale, motivul deplasarii, data completarii si semnatura.

(5) Masura se aplicaincepand cu data de 23 martie 2020, ora 22.00, ora Romaniei.

 

Art. 6.-(1) Se interzice intrarea pe teritoriul Romaniei, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetatenilor straini si apatrizilor, cu exceptia situatiei in careacestia tranziteaza teritoriul Romaniei, pe culoare de tranzit, organizate prin intelegeri cu statele vecine.

(2) Prin exceptie, este permisa intrarea pe teritoriul  Romaniei a cetatenilor straini si apatrizilor carefac parte din urmatoarele categorii:

a) sunt membri de familie ai cetatenilor romani;

b) sunt membri de familie ai cetatenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European ori ai ConfederatieiElvetiene, cu rezidenta in Romania;

c) sunt persoane care poseda o viza de lunga sedere, un permis de sedere sau un document echivalent permisului de sedere eliberat de autoritatile romane potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ori un document echivalent acestora emis de autoritatile altor state, potrivit dreptului Uniunii Europene;

d) sunt persoane care se deplaseaza in interes profesional, dovedit prin viza, permis de sedere sau un alt document echivalent;

e) este personaldiplomatic sauconsular, personal al organizatiilor internationale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;

f) sunt pasageri in tranzit, inclusiv cei repatriati ca urmare a acordarii protectiei consulare;

g) sunt pasageri care calatoresc din motive imperative (medicale sau familiale);

h) sunt persoane care au nevoie de protectie internationala sau din alte motive umanitare.

(3) Masura se aplicaincepand cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora Romaniei.

 

Art. 7.- (1) Persoanele izolate la domiciliu, ca masura de prevenire a raspandirii COVID-19, care parasesc locatia in care acestea au fost plasate, fara aprobarea autoritatilor competente, sunt considerate persoane cu risc crescut de contagiozitate si sunt conduse de fortele de ordine publica si plasate in carantina institutionalizata, sub paza.

(2) Persoanele carantinate, ca masura de prevenire a raspandirii COVID-19, care parasesc locatia in care acestea au fost plasate, fara aprobarea autoritatilor competente, sunt carantinate pentru o noua perioada de 14 zile.

(3) Masurile dispuse potrivit alin.(1) si (2) nu exonereaza persoanele de raspunderea contraventionala sau penala.

(4) Masurile se aplicaincepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Art. 8. - (1) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa identifice si sa tina evidenta persoanelor in varsta de peste 65 de ani, fara sustinatori sau alta forma de ajutor, si sa asigure sprijin acestora in vederea minimalizarii expunerii lor in afara locuintelor.

(2) Evidentele se actualizeaza si se raporteaza saptamanal la centrul judetean/ al municipiului Bucuresti de coordonare si conducere a interventiei.

(3) Comitetele locale, judetene si al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta identifica modalitati de sprijin pentru persoanele prevazute la alin.(1).

(4) Masurile se aplicaincepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Art. 9. - (1) Ordonanta militara nr.1/2020privind unele masuri de prima urgenta, care privesc aglomerarile de persoane si circulatia transfrontaliera a unor bunuri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.219 din 18 martie 2020, se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2 se introduc doua noi alineate, alin.(2) si (3), cu urmatorul cuprins:

"(2) Se pot oficia slujbe in lacasurile de cult, de catre slujitorii bisericesti/religiosi, fara accesul publicului, slujbele putand fi transmise in mass-media sau online.

(3) Se pot oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii, inmormantari), la care pot participa maximum 8 persoane, cat si impartasirea credinciosilor bolnavi la domiciliul acestora".

 

2. Dupa alineatul (2) al articolului 4, se introduce un nou alineat, alin.(3), cu urmatorul cuprins:

"(3) Prevederile alin.(1) si (2) se aplica si conducatorilor autovehiculelor de transport marfa cu capacitatea maxima autorizata mai mare de 2,4t".

 

3.Dupa alineatul (2) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alin.(3), cu urmatorul cuprins:

"(3) Alte exceptii de la interdictia prevazuta la alin.(1) se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii."

(2) Masurile se aplicaincepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Art. 10. -(1) Sunt abilitate sa asigure aplicarea si respectarea prevederilor prezentei ordonante militare:

a) Politia Romana, Jandarmeria Romana, Politia locala, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului si conducatorii autoritatilor administratiei publice locale, pentru masurile prevazute la art.1 si 2;

b) Politia Romana, Jandarmeria Romana, Politia locala, pentru masurile prevazute la art. 3, 5 si 7;

c) Politia de Frontiera Romana, pentru masura prevazuta la art.6.

(2) Nerespectarea masurilor de prima urgenta prevazute la art.1 - 7 atrage raspunderea disciplinara, civila, contraventionala sau penala, in conformitate cu prevederile art.27 din Ordonanta de urgenta nr.1/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Personalul institutiilor prevazute la alin.(1) este imputernicit sa constate contraventii si sa aplice sanctiuni, in conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanta de urgenta nr.1/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Art. 11.-(1) Prezenta ordonanta militara se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligatia de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel putin 2 zile de la data publicarii, despre continutul prezentei ordonante militare.

  

Ministrul Afacerilor Interne

 

0 comentarii2786 vizualizări22 martie 2020
[ Închide secţiunea de comentarii ]

Nu există comentarii

Adaugă un comentariu

rss 2.0
rss 2.0