Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Luni 15 Iulie 2024 - 14587
Sedinta ordinara a Consiliului Judetean B-N din data de 27.05.2020.

In temeiul dispozitiilor art.178 alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, sunteti invitat la sedinta ordinara a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud din data de 27.05.2020, orele 1500. Sedinta se va desfasura in regim de videoconferinta, cu urmatorul proiect al ordinii de zi: 

  1. 1.    Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului  Judetean Bistrita-Nasaud din data de 29 aprilie 2020

 

  1. 2.    Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului  Judetean Bistrita-Nasaud din data de 12 mai 2020

 

  1. 3.    Proiect de hotarare nr.IX/9427 din 11.05.2020 privind aprobarea contului anual de executie bugetara pe anul 2019 

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

Comisiile sesizate pentru avizare: Comisia de administratie, Comisia economica, Comisia de cultura si Comisia de urbanism

 

  1. 4.    Proiect de hotarare nr.IX/9467 din 11.05.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii PROTECTIE SI PAZA BISTRITA-NASAUD S.R.L. pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2022

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

Comisiile sesizate pentru avizare: Comisia de administratie si Comisia economica

 

5. Proiect de hotarare nr.IX/9468 din 11.05.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. Bistrita pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2022

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

Comisiile sesizate pentru avizare: Comisia economica si Comisia de urbanism

 

6. Proiect de hotarare nr.IX/9961 din 18.05.2020 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al judetului Bistrita-Nasaud a unor imobile-constructii, situate in municipiul Bistrita, str.Ghinzii nr.26A, judetul Bistrita-Nasaud, inscrise in Cartea funciara nr.79555 Bistrita, aflate in administrarea Serviciului de Ambulanta Judetean Bistrita-Nasaud, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

Comisiile sesizate pentru avizare: Comisia economica, Comisia de administratie si Comisia de urbanism

 

7. Proiect de hotarare nr.IX/9997 din 19.05.2020 privind repartizarea unei locuinte A.N.L. ramasa vacanta, destinata inchirierii tinerilor specialisti din sanatate

 

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud 

Comisiile sesizate pentru avizare: Comisia economica, Comisia de administratie si Comisia de cultura

 

8. Proiect de hotarare nr.IX/9743 din 14.05.2020 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul situatiilor de urgenta, al judetului Bistrita-Nasaud, actualizat in anul 2020

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

Comisiile sesizate pentru avizare: Comisia economica, Comisia de administratie si Comisia de urbanism

 

9. Proiect de hotarare nr.IX/10171 din 20.05.2020 privind aprobarea trecerii in domeniul public al judetului Bistrita-Nasaud a unor bunuri imobile din patrimoniul Societatii LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A Bistrita, situate in municipiul Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr.2A, inscrise in Cartea Funciara nr. 85808 Bistrita

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

Comisiile sesizate pentru avizare: Comisia economica, Comisia de administratie si Comisia de urbanism

 

10. Proiect de hotarare nr.IX/10012 din 19.05.2020 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza SF+DALI si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii "Construirea a 3 locuinte protejate si reconversia unui spatiu in centru de zi, in orasul Beclean, judetul Bistrita-Nasaud"

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

Comisiile sesizate pentru avizare: Comisia economica si Comisia de urbanism

 

11. Proiect de hotarare nr.IX/9818 din 15.05.2020 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii "Punerea in siguranta a Castelului Teleki Comlod, judetul Bistrita-Nasaud’’ 

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

Comisiile sesizate pentru avizare: Comisia economica si Comisia de urbanism

 

12.  Proiect de hotarare nr.IX/10178 din 20.05.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici, aferenti obiectivului de investitii "Pod pe DJ 172 G, Saratel-DJ 154, judetul Bistrita-Nasaud"

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

Comisiile sesizate pentru avizare: Comisia economica si Comisia de urbanism

 

13. Diverse.

 

PRESEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

 

 

 

 

Intocmit: Palade Ionela-Crina, consilier superior/1 ex.

 

0 comentarii3192 vizualizări25 mai 2020
rss 2.0
rss 2.0