Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Sambata 20 Aprilie 2024 - 14587
A fost constituit Grupul de lucru pentru derularea S.N.S.P.V.P.A la nivelul de BN.

Luarea de masuri pentru reducerea impactului socio-economic pe care epidemia de coronavirus SARS-CoV-2 o poate avea in perioada imediat urmatoare, cu efect pe termen scurt, mediu si lung asupra grupurilor vulnerabile,  este una din prioritatile Guvernului Romaniei, care a aprobat Schema nationala de sprijin pentru persoanele varstnice si pentru persoanele fara adapost (SNSPVPA), prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde.       

Conform analizelor efectuate, una dintre cele mai afectate categorii de persoane  vizeaza varstnicii de 75 ani impliniti, sau peste aceasta varsta, fara sprijin material, cu venituri la nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari (800 lei), pentru care sunt necesare, pe de o parte, servicii sociale de sprijin la domiciliu, iar, pe de alta parte, de sprijin constand mai ales in asigurarea de mese calde pentru a evita manifestarea riscului de saracie extrema in randul populatiei.

O  alta categorie de persoane afectata in mod direct de epidemia de coronavirus SARS-CoV-2 este reprezentata de persoanele fara adapost care se afla in risc de saracie extrema si care reprezinta o categorie sociala extrem de vulnerabila pentru raspandirea acestui coronavirus.

Prin Ordonanta de Urgenta nr. 115/2020 au fost stabilite masurile  necesare pentru implementarea acestei scheme de sprijin iar coordonator al programului a fost imputernicit Ministerul Fondurilor Europene. Potrivit acesteia, autoritatile administratiei publice locale, prin reprezentant, identifica, intocmesc si isi asuma listele cu destinatarii finali, cu evidentierea separata a acestora avand sprijinul Casei Judetene de Pensii.

La nivel judetean, prin ordin de prefect, a fost constituit Grupul de lucru pentru derularea S.N.S.P.V.P.A din care fac parte reprezentantii institutiei prefectului, ai casei judetene de pensii, ai directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, ai directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si ai agentiei judetene pentru plati si inspectie sociala. 

 

Rolul grupului de lucru:

Grupul de lucru indeplineste atributiile legate de centralizarea datelor de la nivelul primariilor si transmiterea acestora catre MFE, realizarea, prin sondaj, a unor misiuni de control referitoare la eligibilitatea persoanelor care se regasesc pe liste, solutionarea reclamatiilor privind siguranta si calitatea meselor calde distribuite prin program precum si alte sesizari cu privire la derularea programului. 

De stiut:      

•        Lista persoanelor beneficiare se actualizeaza lunar si se comunica MFE.

•        Conform datelor detinute la nivelul judetului Bistrita-Nasaud exista un numar de circa 4881 de  potentiali beneficiari ai acestei scheme de sprijin.

•        Valoarea nominala a unui tichet social pe suport electronic pentru masa calda pentru destinatarii finali in cadrul S.N.S.P.V.P.A. este de 180 de lei/luna.

 

In prezent, Ministerul Fondurilor Europene asigura organizarea si derularea procedurilor de achizitie publica pentru selectarea operatorului/operatorilor economic/economici in vederea emiterii tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, in conformitate cu  prevederile legale. 

Dupa semnarea contractelor, unitatea emitenta de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde are obligatia ca odata cu emiterea acestora sa asigure masurile necesare pentru ca destinatarii finali sa poata identifica si cunoaste reteaua de unitati afiliate care servesc masa calda pe raza localitatii de domiciliu sau resedinta ai acestora ori in a caror evidenta a administratiilor publice locale se afla.

 

Cancelaria Prefectului

0 comentarii2975 vizualizări13 octombrie 2020
[ Închide secţiunea de comentarii ]

Nu există comentarii

Adaugă un comentariu

rss 2.0
rss 2.0