Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Duminica 25 Februarie 2024 - 14587
Convocarea de indata a Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 16 martie 2021.

DISPOZITIE privind convocarea de indata a Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 16 martie 2021, ora 16,30. 

Primarul municipiului Bistrita; avand in vedere:

urgenta determinata de necesitatea semnarii Acordului de colaborare pentru realizarea proiectului "Varianta de ocolire Bistrita", ca parte a interconectarii aliniamentului Autostrazii Nordului, acord care se va constitui ca anexa la contractul de finantare avand ca obiect asistenta tehnica pentru elaborarea Studiului de fezabilitate;

adresa Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Bucuresti, inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr.22219/16.03.2021;

prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.293/12021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 14 martie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr. 570/21.07.2020 pentru modificarea si completarea anexelor nr.2 si 3 la Hotararea Guvernului nr.553/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 17 iulie 2020, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

prevederile art.134 alin.(1) lit."a", alin.(4), alin.(5), art.155 alin.(1) lit."b" din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

D I S P U N E :

 

ART.1. - Se convoaca de indata Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 16 martie 2021, ora 16,30. Sedinta va avea loc prin mijloace electronice de comunicare, respectiv prin intermediul platformei informatice Zoom, cu ordinea de zi cuprinsa in Anexa la prezenta Dispozitie si va putea fi accesata pe site-ul Primariei municipiului Bistrita, www.primariabistrita.ro, Sectiunea Consiliul local - Sedinte online.

ART.2. - (1) Consilierii locali vor prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Primariei municipiului Bistrita, www.primariabistrita.ro, Sectiunea Consiliul local - Materiale sedinta.

                (2) Membrii Consiliului local al municipiului Bistrita sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarare pe e-mail, anterior sedintei comisiilor reunite de specialitate ale consiliului local.

ART.3. - Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta prin mass-media locala si pe site-ul institutiei, www.primariabistrita.ro.

 

PRIMAR,

IOAN TURC

 

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR GENERAL,

FLOARE GAFTONE

 

Bistrita, la 16 MARTIE 2021

Nr. 75

GF/SA.ex.4.

 

     

ANEXA la Dispozitia nr.75/16 MARTIE 2021 a Primarului municipiului Bistrita

         

PROIECTUL ORDINII DE ZI A SEDINTEI EXTRAORDINARE DE INDATA DIN DATA DE 16.03.2021

         
  1. Proiect de hotarare privind aprobarea acordului de colaborare cu Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., pentru realizarea proiectului "Varianta de ocolire Bistrita", ca parte a interconectarii aliniamentului Autostrazii Nordului

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

           

SECRETAR GENERAL,

FLOARE GAFTONE

           

 

0 comentarii3059 vizualizări16 martie 2021
rss 2.0
rss 2.0