Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Joi 15 Aprilie 2021 - 14587
Programul "Curatenia de primavara".

Incepand cu data de 1.04.20121 incepe curatenia de primavara pe raza municipiului, iar Dispozitia emisa in acest sens contine prevederi cu privire la desfasurarea acestui program:

Art.1 - Se stabileste perioada 01.04.2021-29.04.2021 pentru desfasurarea Programului "Curatenia de Primavara".

Art.2 - (1) - Curatenia de primavara este obligatorie pentru autoritatile administratiei publice locale, institutiile publice, operatorii economici si a  persoanelor fizice si juridice care domiciliaza, au sediul si / sau isi desfasoara activitatea pe raza municipiului Bistrita.

- (2) - Pe perioada Programului "Curatenia de Primavara" se vor respecta toate masurile pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 prevazute de Hotararea Guvernului Romaniei nr. 293/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 14 martie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare, de actele normative incidente, de Hotararile Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, Hotararile Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta precum si de Hotararile Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta.

Art.3(1) - Pentru buna desfasurare a Programului "Curatenia de Primavara", Institutiilor publice si persoanelor fizice si juridice le revin urmatoarele obligatii:

a) sa intretina in stare corespunzatoare cladirile pe care le au in proprietate, anexele gospodaresti, curtile si imprejmuirile acestora, precum si instalatiile aferente acestora, prin efectuarea lucrarilor de reparatii, amenajari si a altor lucrari specifice;

b) sa asigure curatarea fatadelor locuintelor si a altor constructii amplasate la frontul strazii, tencuirea si zugravirea acestora, potrivit masurilor stabilite de consiliile locale;

c) sa asigure repararea, spalarea geamurilor si a vitrinelor, inlocuirea celor sparte, intretinerea firmelor si a fatadelor imobilelor pe care le au in proprietate, inclusiv spalarea, curatarea si zugravirea periodica a acestora;

d) sa asigure curatenia pe terenurile si locurile de depozitare aflate in proprietate, precum si pe caile de acces;

e) sa asigure curatenia si igiena in imobilele si incintele detinute sub orice forma, inclusiv prin activitati de curatare, dezinsectie si deratizare, potrivit normelor stabilite de consiliile locale;

f) sa depoziteze corespunzator reziduurile menajere, industriale, agricole, precum si materialele refolosibile, numai in locurile special amenajate sau autorizate de autoritatile administratiei publice locale;

g) sa mentina curatenia trotuarelor, a partii carosabile, a locurilor publice si a locurilor de parcare pe care le folosesc;

h) sa respecte masurile stabilite de lege si de reglementarile locale pentru asigurarea igienei publice si curateniei in localitati;

i) sa asigure curatarea mijloacelor de transport si a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice;

j) sa curete si sa intretina santurile, rigolele si podetele aferente proprietatii;

k) sa finalizeze constructiile incepute, pe baza autorizatiilor eliberate de primari, in conditiile si in termenele stabilite de acestea;

l) sa nu ocupe domeniul public cu vehicule in afara spatiilor marcate expres de administratorul domeniului public.

(2) Asociatiile de proprietari vor prelua, potrivit prevederilor legale, unele dintre obligatiile ce revin proprietarilor, potrivit prevederilor Ordonantei nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale cu modificarile si completarile ulterioare, si vor raspunde pentru realizarea acestora in fata autoritatilor administratiei publice locale.

(3) Lucrarile interioare si exterioare la cladirile din centrul istoric se vor realiza cu respectarea prevederilor Hotararii nr. 82/27.05.2010 a Consiliului local al municipiului Bistrita privind stabilirea unor masuri pentru reabilitarea si punerea in valoare a Centrului istoric al municipiului Bistrita si cu consultarea specialistilor din cadrul Serviciului Monumente Istorice din cadrul Primariei municipiului Bistrita.

(4) Lucrarile exterioare de reabilitare termica a locuintelor se vor face pe baza de autorizatie de construire eliberata potrivit legii, dupa caz.

 

 

                 Primarul municipiului Bistrita,

                             Ioan Turc

 

 

0 comentarii588 vizualizări31 martie 2021
rss 2.0
rss 2.0