Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Marti 18 Mai 2021 - 14587
Convocarea Consiliului local Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 15 aprilie 2021.

DISPOZITIE privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 15 aprilie 2021, ora 16,00. Primarul municipiului Bistrita; avand in vedere: prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.293/12021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 14 martie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr. 570/21.07.2020 pentru modificarea si completarea anexelor nr.2 si 3 la Hotararea Guvernului nr.553/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 17 iulie 2020, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

prevederile art.134 alin.(1) lit."a", alin.(3) lit."b", alin.(5), art.155 alin.(1) lit."b" din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, DISPUNE:  

ART.1. - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 15 aprilie 2021, ora 16,00. Sedinta va avea loc prin mijloace electronice de comunicare, respectiv prin intermediul platformei informatice Zoom, cu ordinea de zi cuprinsa in Anexa la prezenta Dispozitie si va putea fi accesata pe site-ul Primariei municipiului Bistrita, www.primariabistrita.ro, Sectiunea Consiliul local - Sedinte online.

ART.2. - (1) Consilierii locali vor prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Primariei municipiului Bistrita, www.primariabistrita.ro, Sectiunea Consiliul local - Materiale sedinta.

                (2) Membrii Consiliului local al municipiului Bistrita sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarare pe e-mail, anterior sedintei comisiilor reunite de specialitate ale consiliului local.

                (3) Persoanele interesate sunt invitate sa depuna propuneri sau recomandari pe e-mail primaria@primariabistrita.ro, cu privire la proiectele de hotarare inscrise pe ordinea de zi, pana la data de 14 aprilie 2021, ora 12,00. In mod exceptional, maxim 5 persoane pot participa la sedinta online a consiliului local prin intermediul echipamentelor puse la dispozitie in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, in baza unor solicitari scrise si depuse pana cel tarziu la data de 15 aprilie 2021, ora 12,00.

ART.3. - Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta prin mass-media locala si pe site-ul institutiei, www.primariabistrita.ro.

 

PRIMAR,

IOAN TURC

 

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR GENERAL,

FLOARE GAFTONE 

Bistrita, la 9 APRILIE 2021 

Nr. 98

GF/SA.ex.4.

 

   

ANEXA la Dispozitia nr.98/9 APRILIE 2021 a Primarului municipiului Bistrita

        PROIECTUL ORDINII DE ZI A SEDINTEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 15 APRILIE 2021

       
  1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita pe anul 2021 si estimat pe anii 2022-2024

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii: Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic al municipiului Bistrita R.A. pe anul 2021

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii: Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Business Park Bistrita Sud SRL, pe anul 2021 si estimat pe urmatorii 2 ani

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii: Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

       

 

SECRETAR GENERAL,

FLOARE GAFTONE 

 

 

       
0 comentarii1204 vizualizări10 aprilie 2021
rss 2.0
rss 2.0