Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Joi 18 Aprilie 2024 - 14587
Masura de finantare M3, Domeniu de interventie 6B - "Servicii de baza si reinnoirea satelor".

Masura 19 LEADER - Submasura 19.2. "Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala"  

Strategia de Dezvoltare Locala GAL FDZR Bargau-Calimani 2016-2023

APEL DE SELECTIE

 

Masura de finantare  M 3,  Domeniu de interventie  6B - "Servicii de baza si reinnoirea satelor"

-varianta simplificata-

 

Data lansarii apelului de sectie: 29.03.2021

Numarul de referinta al sesiunii de cereri de proiecte: M 3 / 6B -  01/2021 - 29.03.2021

 

GAL FDZR Bargau-Calimani anunta public, prelungirea in perioada 30.04.2021 - 28.05.2021, a primei sesiuni de depunere de proiecte aferenta anului 2021 pentru Masura de finantare M 3/6B - "Servicii de baza si reinnoirea satelor", finantata prin Masura 19 LEADER - Submasura 19.2 Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala.  

 

TERMENUL LIMITA de depunere a Cererilor de Finantare pentru M 3 / 6B:  28.05.2021, ora 15:00.

 

Beneficiari eligibili:

Beneficiari directi:

Comunele, conform legislatiei nationale in vigoare si asociatiile acestora;

ONG-uri, conform legislatiei nationale in vigoare;

Unitati de cult, conform legislatiei nationale in vigoare;

Persoane fizice autorizate/societati comerciale care detin in administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publica.

Parteneriate publice-private

 

Sediul social si punctul/punctele de lucru, dupa caz, ale solicitantului trebuie sa fie situate in spatiul rural, pe teritoriul GAL, activitatea desfasurand-se in spatiul rural.

 

Beneficiari indirecti:

Populatia locala si turistii din zona;

Agenti economici din teritoriu ( inclusiv fermieri din categoria PFA; II; IF; SRL; SRL-D);

ONG-uri din teritoriu ;

Parteneriate constituite pentru implementarea constituirea formelor asociative si/sau realizarea de proiecte pe teritoriu GAL;

 

Fondul disponibil pentru sesiunea nr. 1/2021: 38.280  Euro

 

Contributia nationala: 15% = 5.742 euro

Contributia FEADR: 85% = 32.538 euro

Valoarea maxima a sprijinului: nu va depasi 19.200 euro, indiferent de tipul investitiei.

Pentru beneficiarii publici ponderea sprijinului nerambursabil este de 100 % din cheltuielile eligibile daca investitia nu este generatoare de venituri si de 90 % daca se genereaza venituri.

In cazul investitiilor beneficiarilor privati, ponderea sprijinului este maxim  90 % daca acestea sunt generatoare de venituri si de 100 % daca nu sunt generatoare de venituri.

Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei masuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica, negeneratoare de venit si nu va depasi 19.200 euro /proiect.

 

 

 

ATENTIE:

Solicitantul trebuie sa respecte valoarea totala maxima a sprijinului nerambursabil alocat pe proiect in cadrul acestei sesiuni si in cazul proiectelor care prevad acelasi tip de investitie pentru mai multe obiective situate in locatii diferite ale aceleiasi comune ( ex: 2 gradinite, 2 parcuri/locuri de agrement/petrecere timp liber etc).  

Astfel, valoarea totala a sprijinului nerambursabil alocat proiectelor care adreseaza in cadrul aceluiasi proiect depus la GAL, acelasi tip de investitie dar pentru obiective plasate in sate/ locatii diferite  ale aceleiasi comune, este de 19.200 euro.

Un solicitantul poate depune unul sau doua proiecte distincte in cadrul aceleiasi sesiuni de finantare, atat timp cat proiectele distincte depuse, nu depasesc 19.200 euro cumulat.

Mentionam ca, valoarea eligibila nerambursabila cumulata a celor 2 proiecte distincte depuse de acelasi solicitant, nu poate depasi 19.200 euro.

 

 

Valoarea minima a sprijinului neramursabil acordat unui proiect  finantat prin aceasta masura, in acest apel de selectie este de 5.000 euro, iar valoarea maxima, nerambursabila, acordata unui proiect este de  19.200 euro.

 

Aria de aplicabilitate a masurii este reprezentata de intreg teritoriul GAL FDZR Bargau-Calimani, respectiv aria administrativ-teritoriala a cele 12 comune: Monor, Sieut, Sieu, Mariselu, Budacu de Jos, Dumitrita, Cetate, Livezile, Josenii Birgaului, Prundu Birgaului, Bistrita Birgaului, Tiha Birgaului.

 

ATENTIE!!!!

Termenul de implementare si finalizare a proiectelor contractate TREBUIE sa fie pana la finalul lunii decembrie 2023, cu precizarea ca ultima cerere de plata a beneficiarilor trebuie depusa cel tarziu la data de 30.09.2023.

 

Data limita de depunere a proiectelor: 28 mai 2021, ora 15:00.

 

Locul si intervalul orar unde se pot depune proiectele: biroul GAL FDZR Bargau-Calimani din localitatea Prundu Birgaului, str. Principala, nr. 408/A (vis-a-vis de cladirea Primariei Prundu Birgaului), jud. Bistrita-Nasaud, inaintea datei limita de depunere specificata in Apelul de Selectie, de luni pana vineri intre orele 10:00 - 15:00.

 

Informatii privind accesarea si derularea Masurii de finantare M 3/6B - "Servicii de baza si reinnoirea satelor", sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului si anexele acestuia de pe site-ul GAL FDZR Bargau-Calimani www.birgau-calimani.ro si in Apelul de Selectie (varianta detaliata) pentru Masura 3 /6 B - sesiunea 1/ 2021, disponibil pe www.birgau-calimani.ro. Aceste documente pot fi obtinute si in varianta electronica (suport CD/DVD) si pe suport tiparit la sediul GAL FDZR Bargau-Calimani din localitatea Prundu Birgaului, nr. 408/A (vis-a-vis de cladirea Primariei Prundu Birgaului), de luni pana vineri intre orele 10:00 - 14:00.

 

Contact:

E-mail:  office@birgau-calimani.ro, gal@birgau-calimani.ro

Tel.: 0747843101; 0740297211.

 

 

 

0 comentarii2898 vizualizări28 aprilie 2021
[ Închide secţiunea de comentarii ]

Nu există comentarii

Adaugă un comentariu

rss 2.0
rss 2.0