Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Sambata 20 Aprilie 2024 - 14587
In atentia absolventilor promotiei 2021.

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita - Nasaud informeaza absolventii promotiei 2021 ca, in termen de 60 de zile de la absolvire, sunt asteptati sa se inregistreze in evidentele institutiei pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispozitie de AJOFM Bistrita - Nasaud in scopul integrarii acestora pe piata fortei de munca.

Absolventii institutiilor de invatamant care se inregistreaza in evidentele AJOFM Bistrita - Nasaud ca persoane aflate in cautarea unui loc de munca, beneficiaza de, servicii gratuite de informare si consiliere profesionala, medierea muncii, servicii de formare profesionala, precum si de masuri de stimulare a ocuparii (prime).

Actele necesare pentru inregistrarea absolventilor in evidentele AJOFM Bistrita - Nasaud ca persoane aflate in cautarea unui loc de munca, sunt:

  • actul de identitate;
  • diploma de absolvire sau adeverinta din care sa rezulte data absolvirii;
  • CV;
  • Declaratie pe proprie raspundere - privind starea de sanatate - formular tipizat;
  • Acord de utilizare a datelor cu caracter personal - formular tipizat;

Prin absolvent al unei institutii de invatamant se intelege persoana care a obtinut o diploma sau un certificat de studii, in conditiile legii, in una dintre institutiile de invatamant gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat in conditiile legii.

Precizam ca inregistrarea ca persoana aflata in cautarea unui loc de munca in termen de 60 de zile de la absolvire, este o etapa prealabila si obligatorie in vederea obtinerii indemnizatiei de somaj in cazul in care nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale in termenul mentionat.

In cazul absolventilor de liceu, indiferent daca au promovat sau nu examenul de bacalaureat, termenul de 60 de zile se calculeaza din ziua urmatoare datei absolvirii studiilor stabilita prin reglementarile normative in vigoare.

In cazul elevilor care nu au situatia scolara incheiata la toate materiile, termenul de 60 de zile se calculeaza de la data promovarii examenului de corigenta, data inscrisa in adeverinta eliberata de institutia de invatamant.

Alte informatii privind acordarea indemnizatiei de somaj pentru absolventii de invatamant sunt afisate pe site-ul institutiei www.anofm.ro, sectiunea Persoane fizice/ Indemnizatii de somaj si venituri de completare.

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita - Nasaud

 

 

Otilia Rapan

Director Executiv

 

 

0 comentarii2954 vizualizări25 mai 2021
[ Închide secţiunea de comentarii ]

Nu există comentarii

Adaugă un comentariu

rss 2.0
rss 2.0