Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Duminica 25 Februarie 2024 - 14587
Modelul documentelor pentru plata somajului tehnic a fost aprobat de Ministrul Muncii.

Modelul tipizat al documentelor necesare angajatorilor pentru plata indemnizatiei de somaj tehnic reglementat de Ordonanta de Urgenta nr.36/2022 privind stabilirea unor masuri de protectie sociala a salariatilor in contextul conflictului armat din Ucraina, precum si ca urmare a sanctiunilor internationale aplicate Federatiei Ruse si Belarusului a fost aprobat prin ordinul Ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 705 publicat in Monitorul Oficial din 20 aprilie 2022

Luand in considerare faptul ca activitatea unor angajatori a fost afectata ca urmare a declansarii conflictului din Ucraina si impunerii sanctiunilor economice la nivel international impotriva Federatiei Ruse si a Belarusului, a fost aprobata OUG 36/2022, prin care se instituie posibilitatea ca salariatii acestor firme sa beneficieze de indemnizatia de somaj tehnic, din bugetul asigurarilor pentru somaj, incepand cu data de 7 aprilie 2022 si pana la data de 31 decembrie 2022.

Indemnizatia de somaj tehnic se va acorda salariatilor al carui contract individual de munca este suspendat temporar din initiativa angajatorului, conform art.52 alin (1) lit c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, si se stabileste ca valoare bruta la 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 318/2021.

Categoriile de salariati care beneficiaza de prevederile OUG 36-2022 sunt:

- salariatii angajatorilor afectati economic in mod direct sau indirect ca urmare a conflictului din Ucraina si impunerii sanctiunilor economice la nivel international impotriva Federatiei Ruse si a Belarusului si care inregistreaza o diminuare a incasarilor cu un procent de minimum 20% raportat la incasarile realizate in luna ianuarie 2022 sau la incasarile realizate in luna similara a anului 2021,

- salariatii angajatorilor supusi sanctiunilor internationale care au fondurile sau resursele economice blocate prin ordin emis de presedintele ANAF.

Indemnizatia de somaj tehnic se va calcula si se va acorda proportional cu numarul de zile in care activitatea a fost intrerupta sau redusa temporar.

Documentele necesare acordarii sumelor necesare platii indemnizatiei de somaj tehnic angajatorilor se depun de catre angajator prin posta electronica la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, respectiv:

- cererea datata si semnata de catre reprezentantul legal al firmei insotita de o declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca au fost afectati in mod direct sau indirect de imposibilitatea efectuarii de tranzactii comerciale cu operatori economici din Ucraina, Federatia Rusa si Belarus, ca urmare a efectelor generate de conflictul armat din Ucraina;

- balanta de venituri si cheltuieli aferenta lunii pentru care se solicita indemnizatia, precum si cea la care se raporteaza diminuarea sau, dupa caz, copia ordinului de blocare a fondurilor sau resurselor economice in domeniul sanctiunilor internationale, emis de presedintele ANAF;

- lista persoanelor care urmeaza sa beneficieze de aceasta indemnizatie.

Modelul cererii, al declaratiei pe propria raspundere, precum si al listei persoanelor care urmeaza sa beneficieze de indemnizatia de somaj tehnic se pot descarca in format editabil pe site-ul www.anofm.ro , sectiunea "Formulare angajatori".

  

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita - Nasaud


Otilia Rapan

Director Executiv

0 comentarii420 vizualizări29 aprilie 2022
rss 2.0
rss 2.0