Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Duminica 25 Februarie 2024 - 14587
Activitatea desfasurata de Comisariatul pentru Protectia Consumatorilor Bistrita-Nasaud pentru anul in curs.

Comisariatul pentru Protectia Consumatorilor Bistrita-Nasaud isi desfasoara activitatea in baza Hotararii de Guvern nr. 700/2012 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

        Controalele efectuate de catre comisarii CJPC Bistrita-Nasaud s-au desfasurat conform tematicilor stabilite la nivel national. Astfel, in cursul acestui an au fost efectuate controale privind:

-      protectia consumatorilor la comercializarea legumelor si fructelor in magazinele alimentare, hiper/supermarketuri, piete agroalimentare, depozite si piete en-gros;

-      siguranta jucariilor inclusiv la comercializarea online;

-      verificarea respectarii prevederilor legale la comercializarea articolelor de incaltaminte;

-      vanzarea autovehiculelor noi cu motoare termice/hybrid/electrice prin intermediul reprezentantelor, retelelor de dealer auto, parcurilor auto;

-      verificarea modului de comercializare, denumire, marcare si etichetare a produselor textile;

-      respectarea prevederilor legale la prestarea serviciilor in incinta strandurilor, piscinelor, bazinelor de inot, unitatilor de inchiriere echipamente de agreement, in parcurile de distractie, debarcadare, etc.

De asemenea in aceasta perioada de inceput de an scolar s-au desfasurat controale avand ca obiect verificarea respectarii prevederilor legale din domeniul protectiei consumatorilor in cazul promotiilor de rechizite scolare precum si respectarea prevederilor legale din domeniul protectiei consumatorilor in gradinitele cu program prelungit, particulare si de stat.

Totodata, in afara de tematicile prevazute la nivel national, pe parcursul anului se desfasoara actiuni de control in baza unor tematici regionale sau proprii. Astfel de controale au avut ca obiect verificarea respectarii prevederilor legale privind protectia consumatorilor de catre agentiile de turism la comercializarea pachetelor turistice, biletelor de avion. S-a verificat respectarea prevederilor legale referitoare la produsele alimentare si nealimentare in chioscurile din incinta garilor, autogarilor, aeroporturilor precum si cele referitoare la prestarea serviciilor de transport in regim taxi in proximitatea locatiilor anterior amintite.

Mentionam faptul ca s-au desfasurat controale in temeiul unor tematici cu caracter permanent cum ar fi verificarea operatorilor economici care presteaza activitati in mediul rural cu preponderenta in zonele turistice montane. Pe tot parcursul anului se desfasoara si controalele din domeniul HORECA.

De asemenea pe tot parcursul anului au fost in derulare controale operative cum au fost cele efectuate in magazinele Lidl sau Penny.

 In urma actiunilor de control efectuate pana la 31.08.2022 au fost verificati un numar de 682 operatori economici de pe raza judetului Bistrita-Nasaud din care la un numar de 255 operatori economici nu au fost constatate nereguli, fiind intocmite procese verbale de constatare. Au fost aplicate un numar de 303 avertismente fiind oprite temporar de la comercializare produse in valoare de 8346 lei. Tot in aceasta perioada au fost oprite definitiv de la comercializare produse in valoare de 1865183 lei, si s-au aplicat 346 amenzi in valoare de 4198200 lei.

        Exemplificam cateva din sanctiunile aplicate operatorilor economici in temeiul OG nr. 21/1992 republicata privind:

- produse sau servicii care in conditii normale pot pune in pericol viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor (PRODUSE PERICULOASE);

- produse care aveau la comercializare termenul de valabilitate/data minima de durabilitate pentru produse nealimentare sau al datei-limita de consum pentru produse alimentare/data durabilitatii minimale stabilite de producator(PRODUSE EXPIRATE);

- pentru conditiile tehnice stabilite de producator pe timpul transportului, manipularii, depozitarii produselor.

        Alte sanctiuni au fost aplicate conform Legii nr.252/2003 privind:

-obligatia operatorilor economici de a prezenta organelor de control Registrul unic de control

In temeiul Legii nr.363/2007 republicata au fost aplicate sanctiuni pentru folosirea unor practici incorecte in relatiile cu consumatorii:

-diferenta pret raft-casa de marcat;

-tara de provenienta a produselor afisata la raft nu corespunde cu actele de provenienta a produselor

-existau expuse la comercializare produse aflate la promotie fara a avea produsul de referinta.

In temeiul Legii 140/2021 au fost aplicate sanctiuni privind:

-neaducerea la conformitate a produselor,

-nu s-a pus la dispozitie certificatul de garantie a produselor.

In ceea ce priveste reclamatiile depuse de catre consumatori la CJPC Bistrita-Nasaud mentionam faptul ca in cursul acestui an pana la data de 31.08.2022 au fost inregistrate un numar de 621 reclamatii din care in proportie de 70% au fost solutionate in favoarea petentilor, respectiv au fost concluzionate ca fiind intemeiate sau au fost solutionate amiabil. Majoritatea consumatorilor au reclamat operatori economici care comercializeaza produse nealimentare in mediul online.

Cu privire la respectarea prevederilor legale de catre furnizorii de energie electrica si gaza mentionam urmatoarele:

Consumatorii au sesizat modul de facturare, respectiv neemiterea facturilor lunare si faptul ca nu au beneficiat de plafonarile si compensarile prevazute de legislatia in vigoare. In acest sens au fost depuse la CJPC Bistrita-Nasaud un numpar de 93 reclamatii, din care  15 % sunt intemeiate pentru care operatorii economici au fost sanctionati contraventional.

Referitor la noutatile legislative, evidentiem faptul ca urmare a modificarii legislatiei, cuantumul amenzilor s-a majorat substantial.

In acest sens prin Ordonanta nr.58/2022 au fost modificate si completate mai multe acte normative, printre care Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia Consumatorilor.

Cu titlu exemplificativ, mentionez cateva dintre abaterile pentru care amenzile au fost majorate.

 

Sanctiuni prevazute de Legea nr.363/2007 - forma initiala

Sanctiuni prevazute de Legea nr.363/2007 - modificata prin Ordonanta de urgenta nr.58/2022

 

- Practicile comerciale incorecte care sunt contrare cerintelor diligentei profesionale,

deformeaza sau sunt susceptibile sa deformeze in mod esential comportamentul economic al

consumatorului mediu la care ajunge sau caruia i se adreseaza ori al membrului mediu al unui grup, atunci cand o practica comerciala este adresata unui anumit grup de consumatori constituie contraventie si se sanctioneaza de la 2.000 lei la 100.000 lei.

- Practica comerciala este considerata ca fiind actiune inselatoare daca aceasta contine informatii false sau, in orice situatie, inclusiv in prezentarea generala, induce in eroare sau este susceptibila sa induca in eroare consumatorul mediu, astfel incat, in ambele ipoteze, fie il determina, fie este susceptibila a-l determina pe consumator sa ia o decizie de tranzactionare pe care altfel nu ar fi luat-o, chiar daca informatiile sunt, in fapt, corecte in raport cu unul sau mai multe dintre urmatoarele elemente:

a)existenta sau natura produsului;

b)principalele caracteristici ale produsului, cum ar fi: disponibilitatea, avantajele, riscurile, fabricarea, compozitia, accesoriile, asistenta acordata dupa vanzare si instrumentarea reclamatiilor, modul si data fabricatiei sau prestarii, livrarea, capacitatea de a corespunde scopului, utilizarea, cantitatea, specificatiile, originea geografica sau comerciala, rezultatele care se pot obtine din utilizarea sa, rezultatele si caracteristicile esentiale ale testelor sau controalelor efectuate asupra produsului;

c)perioada pentru care comerciantul se angajeaza, motivele utilizarii practicii comerciale si natura desfasurarii vanzarii, precum si toate declaratiile sau toate simbolurile care ar induce o legatura intre produs sau comerciant si o sponsorizare sau o aprobare, direct ori indirect;

d)pretul sau modul de calcul al pretului ori existenta unui avantaj specific al pretului;

e)necesitatea service-ului, a unei piese separate, a inlocuirii sau a repararii;

f)natura, competentele si drepturile comerciantului sau ale reprezentantului sau, cum ar fi: identitatea si patrimoniul, calificarile sale, statutul, autorizarea, afilierea sau legaturile sale, drepturile de proprietate industriala, de autor sau comerciala ori recompense si distinctii primite;

g)drepturile consumatorului, inclusiv dreptul de a beneficia de reparare, de inlocuire sau de restituire a contravalorii ca urmare a rezolutiunii contractului, astfel cum sunt prevazute de Legea nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, sau riscurile pe care consumatorul le poate intampina - amenda fiind de la 2.000 lei la 100.000 lei;

- O practica comerciala este considerata agresiva daca, in contextul prezentarii situatiei de fapt si tinand cont de toate caracteristicile si circumstantele, limiteaza sau este susceptibila sa limiteze in mod semnificativ libertatea de alegere sau comportamentul consumatorului mediu cu privire la produs, prin hartuire, constrangere, inclusiv prin utilizarea fortei fizice sau prin influenta nejustificata si, prin urmare, determina sau este susceptibila sa determine consumatorul sa ia o decizie de tranzactionare

pe care altfel nu ar fi luat-o si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 100.000 lei;

-practica comerciala incorecta privind descrierea unui produs ca fiind "gratis", "fara costuri" sau intr-un mod similar, in cazul in care consumatorul trebuie sa suporte alte costuri, in afara de costurile inevitabile ce rezulta din raspunsul la practica comerciala si din plata pentru livrarea sau ridicarea produsului se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 100.000 lei;

- nerespectarea masurilor de remediere dispuse de agentii constatatori, cum ar fi restituirea contravalorii sau inlocuirea produsului, este sanctionata cu amenda de la 5.000 lei la 50.000 lei.

 

 

- Practicile comerciale incorecte care sunt contrare cerintelor diligentei profesionale,

deformeaza sau sunt susceptibile sa deformeze in mod esential comportamentul economic al

consumatorului mediu la care ajunge sau caruia i se adreseaza ori al membrului mediu al unui grup, atunci cand o practica comerciala este adresata unui anumit grup de consumatori constituie contraventie si se sanctioneaza de la 10.000 lei la 100.000 lei.

- Practica comerciala este considerata ca fiind actiune inselatoare daca aceasta contine informatii false sau, in orice situatie, inclusiv in prezentarea generala, induce in eroare sau este susceptibila sa induca in eroare consumatorul mediu, astfel incat, in ambele ipoteze, fie il determina, fie este susceptibila a-l determina pe consumator sa ia o decizie de tranzactionare pe care altfel nu ar fi luat-o, chiar daca informatiile sunt, in fapt, corecte in raport cu unul sau mai multe dintre urmatoarele elemente:

a)existenta sau natura produsului;

b)principalele caracteristici ale produsului, cum ar fi: disponibilitatea, avantajele, riscurile, fabricarea, compozitia, accesoriile, asistenta acordata dupa vanzare si instrumentarea reclamatiilor, modul si data fabricatiei sau prestarii, livrarea, capacitatea de a corespunde scopului, utilizarea, cantitatea, specificatiile, originea geografica sau comerciala, rezultatele care se pot obtine din utilizarea sa, rezultatele si caracteristicile esentiale ale testelor sau controalelor efectuate asupra produsului;

c)perioada pentru care comerciantul se angajeaza, motivele utilizarii practicii comerciale si natura desfasurarii vanzarii, precum si toate declaratiile sau toate simbolurile care ar induce o legatura intre produs sau comerciant si o sponsorizare sau o aprobare, direct ori indirect;

d)pretul sau modul de calcul al pretului ori existenta unui avantaj specific al pretului;

e)necesitatea service-ului, a unei piese separate, a inlocuirii sau a repararii;

f)natura, competentele si drepturile comerciantului sau ale reprezentantului sau, cum ar fi: identitatea si patrimoniul, calificarile sale, statutul, autorizarea, afilierea sau legaturile sale, drepturile de proprietate industriala, de autor sau comerciala ori recompense si distinctii primite;

g)drepturile consumatorului, inclusiv dreptul de a beneficia de reparare, de inlocuire sau de restituire a contravalorii ca urmare a rezolutiunii contractului, astfel cum sunt prevazute de Legea nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, sau riscurile pe care consumatorul le poate intampina - amenda fiind de la 20.000 lei la 100.000 lei;

- O practica comerciala este considerata agresiva daca, in contextul prezentarii situatiei de fapt si tinand cont de toate caracteristicile si circumstantele, limiteaza sau este susceptibila sa limiteze in mod semnificativ libertatea de alegere sau comportamentul consumatorului mediu cu privire la produs, prin hartuire, constrangere, inclusiv prin utilizarea fortei fizice sau prin influenta nejustificata si, prin urmare, determina sau este susceptibila sa determine consumatorul sa ia o decizie de tranzactionare

pe care altfel nu ar fi luat-o si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei;

- practica comerciala incorecta privind descrierea unui produs ca fiind "gratis", "fara costuri" sau intr-un mod similar, in cazul in care consumatorul trebuie sa suporte alte costuri, in afara de costurile inevitabile ce rezulta din raspunsul la practica comerciala si din plata pentru livrarea sau ridicarea produsului se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei;

- nerespectarea masurilor de remediere dispuse de agentii constatatori, cum ar fi restituirea contravalorii sau inlocuirea produsului, este sanctionata cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei.

 

O alta noutate importanta este faptul ca pana acum contravenientul a avut posibilitatea de a achita, in termen de cel mult 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii procesului-verbal, jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ, acum insa amenzile aplicate in temeiul Legii nr.363/2007 vor fi achitate in integralitate.

 

  Pentru a veni in sprijinul operatorilor economici, pregatim un comunicat de presa prin care vom informa pe toti cei interesati despre aceste noutati legislative.

        Totodata, potrivit competentelor ce ne revin, ne-am propus sa organizam mai multe sesiuni de instruire si indrumare a operatorilor economici.

 

 

 

 

COMISAR SEF ADJUNCT

NECHITA STELIAN DOLHA

0 comentarii2842 vizualizări29 septembrie 2022
rss 2.0
rss 2.0